Vroeger ving ik twee dagen per week mijn kleinkind op. Sinds de papa (mijn zoon) gescheiden is, verblijft het kindje overwegend bij de mama en haar ouders. Ik zie mijn kleinkind nog zelden. Wat kan ik doen om mijn kleinkind meer te kunnen zien? Kan je als grootouder het recht afdwingen op je kleinkinderen te zien na een scheiding?

Een scheiding kan een grote impact hebben op familiale en vriendschapsrelaties. De contacten die vanzelfsprekend waren, zijn dat plots niet meer. Voor grootouders kan dit tot gevolg hebben dat zij hun kleinkinderen, afhankelijk van de omgangsregeling tussen de ouders, veel minder vaak zien. Hoe kan je als grootouder dan toch je kleinkinderen blijven zien?

Onderling akkoord

Bij een conflict in de familiale sfeer is het aangewezen om eerst te proberen op de minst ingrijpende wijze tot overeenstemming te komen.

De eerste stap is dus altijd om te proberen onderling tot een akkoord te komen. Met andere woorden: ga het gesprek aan.

Lukt het de ouders en grootouders niet om een compromis te sluiten, dan kunnen verschillende stappen gezet worden om ervoor te zorgen dat de grootouders de kleinkinderen blijven zien. Dat gaat van bemiddeling tot een juridische procedure.

LEES OOK > De rol van grootouders bij een scheiding: ‘Grootouders spelen belangrijke rol bij verwerkingsproces’

Wat doet een bemiddelaar?

Een bemiddelaar tracht een veilig en vertrouwelijk klimaat te scheppen. Op die manier kan ieder zijn of haar verhaal brengen. Verder ondersteunt een bemiddelaar de gesprekken door te verhelderen en te verduidelijken.

Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt een situatie gecreëerd waarin men zich kwetsbaar en open kan tonen. Dit maakt een wederzijds her- en erkennen mogelijk, waardoor de verschillende ‘partijen’ het gemeenschappelijk belang kunnen zien. Dat is een essentiële en fundamentele basis voor stabiele afspraken, waar iedere partij zich in kan vinden.

Een bemiddelaar zal terugkoppelen en aftoetsen of het verhaal van de ‘zender’ door de ‘ontvanger’ goed wordt gehoord en begrepen. Er ontstaat immers vaak ‘ruis’ op de communicatie: wat de een bedoelt, wordt door de ander anders opgevat door de emotionele impact die men ervaart.

Bemiddeling is wel alleen maar mogelijk op vrijwillige basis.

Familierechtbank

Wil een van de betrokkenen geen bemiddeling, dan kan je een beroep doen op art. 375 bis van het Burgerlijk Wetboek en via de Familierechtbank een omgangsregeling afdwingen. Men dient zich hierbij wel de vraag te stellen of een dergelijk verplicht en dwingend contact het belang dient van de kinderen en kleinkinderen. Een overeenkomst, zonder juridische tussenkomst, blijft de voorkeur wegdragen.

Dit antwoord werd geformuleerd door Marieke Steunenberg. Zij werkt bij Pareto als familiaal bemiddelaar en contextueel therapeut. Leden van de Gezinsbond krijgen korting bij bemiddeling bij relatieproblemen of scheidingsplannen. Op deze pagina lees je er meer over.

LEES OOK > Verandert de relatie met de kleinkinderen na een scheiding?

Dit artikel verscheen eerder in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 04/12/2018, laatste update op: 22/03/2023

Tags: