Mijn kleinzoon heeft astma en kan nu en dan een hele tijd niet naar school. Zelf werk ik nog, maar ik zou graag een deel van de zorg uit handen nemen van zijn mama en papa. Kan ik verlof opnemen om mijn zieke kleinkind op te vangen?

De zwaarte van de zorg

Op welk verlof je recht hebt voor de opvang van een ziek kleinkind hangt onder andere af van de zwaarte van de zorg.

Is je kleinkind ‘gewoon’ ziek?

Als werknemer of ambtenaar kan je hiervoor wettelijk verlof gebruiken. Sommige werkgevers staan zelfs onbetaald verlof toe. Maar die keuze is niet voor iedereen mogelijk of haalbaar. De Gezinsbond vraagt dat werkende grootouders hun sociaal verlof (dwingend of familiaal verlof) ook kunnen gebruiken voor de opvang van een ziek kleinkind. Nu kan je dit verlof alleen opnemen voor dringende opvang en hulp aan inwonende gezinsleden of familieleden in de eerste graad.

Werkgevers kunnen zelf kiezen voor een ruimere interpretatie van de wet, maar de Gezinsbond vraagt dat de wet zelf aangepast wordt zodat het voor alle grootouders mogelijk wordt om sociaal verlof te nemen voor hun zieke kleinkind.

Is je kleinkind ernstig ziek?

Heeft je kleinkind een ernstige ziekte of moet het kind een ingreep ondergaan? Dan kan je als werknemer of ambtenaar één jaar voltijds of – als je voltijds werkt – twee jaar deeltijds (halftijds of één vijfde) verlof voor medische bijstand opnemen. Sinds kort heb je de mogelijkheid (indien je werkgever akkoord is) om dat verlof zeer flexibel op te nemen: per week, om de andere week…

Hoeveel de forfaitaire maandelijkse vergoeding bedraagt, hangt af van je gezinssituatie én van de keuze voor voltijds, halftijds of één vijfde. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) betaalt de vergoeding. Ben je werknemer, dan heb je pas na één jaar anciënniteit bij je werkgever recht op dit verlof. De dokter moet de ziekte dan als ‘zwaar’ beoordelen én een attest bezorgen waarop staat dat jij voor het kind zal zorgen. Opgelet! Afhankelijk van de sector waarin je werkt, kan je dit verlof uitsluitend voor je biologische kleinkinderen dan wel ook voor je stiefkleinkinderen opnemen.

Je arbeidsstatuut

Op welk verlof je recht hebt voor de opvang van een ziek kleinkind hangt onder andere af van je arbeidsstatuut.

Werknemer, ambtenaar, zelfstandige of leef je van een ziekte-uitkering?

Dan zal je binnenkort voltijds of deeltijds mantelzorgverlof kunnen opnemen voor de zorg van een zwaar ziek kleinkind. De voorwaarden voor dit verlof: je moet wel wettelijk erkend zijn als mantelzorger van je kleinkind. De uitkering ligt in de lijn van het verlof voor medische bijstand. In eerste instantie zal je dit verlof één maand voltijds of twee maanden halftijds kunnen opnemen. Dat wordt nog uitgebreid naar zes maanden voltijds of twaalf maanden halftijds.

Een regeling die wel al van kracht is, is het tijdskrediet met motief ‘medische bijstand’. De meeste werknemers kunnen dit voor een lage forfaitaire vergoeding opnemen, op voorwaarde dat hun korfje tijdskrediet nog niet op is. Dat verlof kan je in de meeste bedrijven alleen in de formule van één dag in de week opnemen. Soms ook halftijds of voltijds. Tijdskrediet met motief kan je om verschillende redenen opnemen. Voor alle motieven beschik je in totaal over 51 maanden tijdskrediet. Pas na twee jaar anciënniteit bij je werkgever heb je er recht op. In kleine bedrijven is het recht niet absoluut. Ook dit verlof vraag je aan bij de RVA.

Ambtenaren en overheidspersoneel kunnen geen tijdskrediet opnemen. Zij hebben eigen verlofregelingen die ze kunnen gebruiken als aanvulling op het verlof voor medische bijstand. Meer info over hun verlofregelingen vind je op de site van de Gezinsbond.

Werk je in Vlaanderen of in de Vlaamse non-profit in Brussel?

Dan heb je recht op een extra premie tijdens een verlofperiode voor zorg, en dat gedurende één jaar van je hele loopbaan. Dat is een aanmoedigingspremie voor zorg.

Kijk voor meer informatie op www.rva.be en www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies.

Foto: Pixabay

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van Grootouders (nr. 2, 2019). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Neem dan contact op met de juridische dienst van de Gezinsbond via sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be of 02 507 88 66. Je inschrijven voor het gratis grootoudermagazine én de nieuwsbrief kan hier.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 14/01/2020, laatste update op: 05/11/2020

Tags: , , , ,