Hoe gaan ouderen in een woonzorgcentrum om met de afzondering door de coronacrisis? Hoe kunnen grootouders in contact blijven met hun kleinkinderen? En wat met oma’s en opa’s die voor deze crisis al weinig contact hadden met de familie? Zou deze situatie een kentering kunnen betekenen? Volgens ouderenpsycholoog Dr. Luc Van de Ven kunnen grootouders alles perfect in perspectief plaatsen, maar is extra ondersteuning wel belangrijk.

Bezoekje aan het woonzorgcentrum?

Om kwetsbare mensen te beschermen tegen het coronavirus namen woonzorgcentra verschillende maatregelen die het sociaal contact met familie en vrienden beperken of zelfs uitsluiten. Maar welke impact heeft deze afzondering op de ouderen?

Ouderenpsycholoog Luc Van de Ven: ‘Dit verschilt van persoon tot persoon. Bij geestelijk gezonde ouderen of mensen met milde cognitieve beperkingen moeten we de moderne middelen van communicatie echt uitproberen. Dit kan het fysieke contact natuurlijk niet vervangen, maar de meeste senioren begrijpen de ingevoerde maatregelen en zullen ook genieten van deze nieuwe vormen van contact.’

En ook de ‘traditionele’ middelen zoals het schrijven van een brief of het versturen van een tekening of foto’s worden sterk aanbevolen. Net zoals een bezoek ‘achter het raam’ trouwens, want direct visueel contact is nog altijd beter dan niets.

LEES OOK > Coronacolumn van Peter Theunynck: ‘Ik heb geleerd om vanop afstand naar mijn moeder te kijken’

Heldenrol

Door de coronacrisis is het bij veel grootouders thuis plots erg stil geworden. Ze vangen de kleinkindjes niet langer op na de schooluren, er komt niemand op bezoek en de familiebijeenkomsten zijn voor onbepaalde duur uitgesteld. Hoe kunnen oma en opa hun (klein)kinderen in deze periode bijstaan?

LEES OOK > 5 leuke manieren om contact te houden met grootouders

‘Grootouders kunnen een belangrijke rol spelen, vooral door aandacht te geven aan wat de maatregelen voor de kleinkinderen betekenen en dus niet zozeer de nadelen voor henzelf te benadrukken,’ vertelt Van de Ven.

‘Ze moeten de problemen benoemen en aangeven dat dit zwaar kan wegen. Ze kunnen alles ook in het juiste perspectief plaatsen, relativeren en wijzen naar de toekomst.’ Zij kunnen hun ‘heldenrol’ blijven opnemen en hun kleinkinderen mee door deze woelige periode loodsen.

LEES OOK > Coronacolumn van oma Machteld: ‘Je (klein)kinderen niet meer kunnen knuffelen is moeilijk’

Vernieuwd contact?

Sommige grootouders hadden voor de coronacrisis al weinig of geen contact met de (klein)kinderen. Zou deze situatie nieuwe kansen kunnen creëren?

‘Een relatie is wat ze is. “Ieder huisje heeft zijn kruisje” en vaak is een persoonlijk intiem gesprek noodzakelijk. Deze crisis kan voor sommige families een positief gevolg hebben en een aanleiding zijn voor een toenadering.’

‘Zo’n ernstige situatie zoals de coronacrisis kan tot inzichten leiden en misverstanden of ruzies tot hun ware (beperkte) proporties terugbrengen.’ Uit deze crisis kan dus ook iets moois groeien.

Nog meer over lezen? Surf zeker eens naar de website van de Vlaamse Ouderenraad.

Foto: Kristof Ghyselinck

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.

Gepubliceerd op: 07/04/2020, laatste update op: 19/05/2022