‘Zolang iemand leeft, moet hij voluit leven.’ Dat is in één zin de leidraad van de woonzorgcentra die werken volgens het zogenaamde Tubbe-model, een model dat vanuit Zweden naar ons is overgewaaid.

‘Hoe oud of zorgbehoevend je ook bent, nog altijd wil je zoveel mogelijk de regie van je leven in handen houden’, zegt directeur Renaat Lemey van Open Kring. Dit woonzorgcentrum in het West-Vlaamse Ardooie is een van de zes pioniers in ons land van het Zweedse Tubbe-model. In de voorzieningen waar de Tubbe-aanpak toegepast wordt, krijgen de bewoners meer inspraak bij zaken die te maken hebben met hun leven en de plek waar ze wonen.

In het Tubbe-model staat ‘relatiegerichte zorg’ centraal. Hoe vertaal je dat naar de dagelijkse praktijk?

‘Het gaat uiteindelijk over de manier waarop je als directie samen met je personeel, de bewoners, de families, de vrijwilligers… je woonzorgcentrum organiseert. Geïnspireerd door dat Zweedse model streven we ernaar om binnen onze setting elke bewoner een centrale plaats te geven.’

‘Als je naar hier verhuist – wat voor iedereen een ingrijpende beslissing is – hoef je je dus niet aan ‘ons systeem’ aan te passen. Ook op deze plek moet je kunnen leven zoals thuis en je eigen keuzes kunnen maken. Dat begint met alledaagse zaken, zoals het tijdstip waarop je opstaat, wanneer je wil eten en hoe je verder je dag invult. Dat gebeurt allemaal in samenspraak met onze medewerkers. De bewoners bepalen mee welke activiteiten we organiseren en ze worden ook betrokken bij de evaluatie van het personeel.’

Wat betekent die andere manier van werken voor het personeel?

‘Je moet vanzelfsprekend werk maken van een andere werkcultuur in je team. Wie bij ons werkt, stapt uit zijn verzorgende of verplegende rol en krijgt meer tijd voor sociale contacten en activiteiten. Met onze werking van aandachtspersonen trekken we dat zelfs door naar de mensen van andere diensten, zoals het onderhoud en de keuken. Als directeur zit ik dan weer veeleer in een coachende rol.’

Is dit nu de ouderenzorg van de toekomst?

‘Uit onze tevredenheidsmeting kunnen we afleiden dat onze bewoners zich gelukkiger voelen door die grotere inspraak en betrokkenheid. Het Tubbe-model is ook een uitgelezen kans om een stap vooruit te zetten bij de cultuur in je organisatie. En als je merkt dat zo’n aanpak je medewerkers nog meer motiveert en inspireert, dan kun je daar toch alleen maar enthousiast over zijn.’

De toekomst van het Tubbe-model

Open Kring is een van de zes woonzorgcentra in België die volgens het Tubbe-model werken. De Koning Boudewijnstichting investeert 250.000 euro om Tubbe de komende jaren in twintig woonzorgcentra uit te rollen.

Meer info

Foto: Tanja Rodemers

Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 07/02/2020, laatste update op: 14/02/2020

Tags: ,