Onze samenleving kent heel wat gezinnen die zorg op zich nemen: zorg voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap, een dementerende ouder of zus of voor een vriendin of buurman die zorg nodig heeft. Vaak kiezen die gezinnen er zelf voor, maar met een roep om langer te werken, kleine sociale netwerken en een grote afstand van familieleden, is dat niet altijd even gemakkelijk …

Als Gezinsbond willen wij zorgende gezinnen dan ook ondersteunen. Wij vragen zowel praktische ondersteuning als de erkenning van mantelzorgers.

Wat er voor de zorgende gezinnen zelf echt toe doet, lees en zie je alvast hieronder:

1) Mantelzorg moet een positieve keuze zijn

Mantelzorg hoort steeds een positieve keuze te zijn en een keuze die je als gezin bewust moet kunnen maken. Wanneer een familielid ziek langdurig ziek wordt, vind je het misschien vanzelfsprekend om een rol als zorgverstrekker op je te nemen. Je rolt als het ware in je job als mantelzorger, zonder echt te weten wat er allemaal op je af gaat komen.

Wanneer mensen die keuze om eender welke reden liever niet maken, is respect en begrip voor die keuze even belangrijk.

Hoe ervaren mantelzorgers die keuze zelf?

2) Formele en informele zorg moet goed op elkaar zijn afgestemd

Vaak wil je als gezin graag zelf de zorg opnemen voor je familielid en ben je blij als je de mogelijkheid hebt om dat doen. Bovendien is het niet voor alle zorgende gezinnen financieel haalbaar om uitsluitend professionele hulp in te schakelen.

Belangrijk is dan dat je omgeving en de professionele verzorgers de keuze van je gezin respecteren en dat de communicatie met iedereen goed zit.

Wat vinden mantelzorgers zelf van hun omkadering?

3) Zorgende gezinnen moeten ondersteuning op maat krijgen

Niet alleen de patiënt heeft ondersteuning nodig. Ook als mantelzorger zelf is ondersteuning krijgen belangrijk. Als mantelzorger moet je af en toe tijd kunnen nemen voor jezelf als je daar behoefte aan hebt.

Zorg dragen heeft namelijk grenzen. Van tijd tot tijd op adem komen, is een belangrijk hulpmiddel om de draagkracht van je gezin niet te overschrijden.

Wat zeggen mantelzorgers zelf over hun nood aan ondersteuning?

4) Zorg moet combineerbaar zijn met werk en gezin

Wanneer je een bijzondere zorgrol op je gaat nemen, is het vaak een hele uitdaging om dat te combineren met je job. Tijdelijk stoppen met werken of verlof opnemen, heeft gevolgen voor je verdere loopbaan en je pensioen. Mantelzorgers erkennen en eventueel belonen, is dus zeker nodig.

Ook mantelzorgers die geen betaalde job meer uitvoeren en jonge mantelzorgers die nog niet op de werkvloer staan, verdienen een rechtmatige plaats in het zorgverhaal. Ook voor hun is erkenning belangrijk.

Wat zeggen mantelzorgers zelf over de combinatie met hun werk of studies?

5) Steun van de buitenwereld

Steun en begrip zijn ontzettend belangrijk voor een mantelzorger, zowel van de overheid als van andere gezinnen. Een sociaal netwerk is dan ook goud waard.

De overheid kan hierin een grote rol spelen. Door ondersteuning op maat te voorzien zonder dat je er eerst maanden- of jarenlang voor op een wachtlijst moet staan. Maar ook door sociale netwerken te stimuleren en te sensibiliseren. Zo blijft er plaats voor zorgende gezinnen in de samenleving.

Bovendien kan ieder van ons ooit met een zorgsituatie geconfronteerd worden. Mantelzorg is dus een zorg voor iedereen.

Wat vinden mantelzorgers zelf van hun nood aan steun?

LEES OOK: Wat jouw gemeente kan doen voor zorg en kinderopvang

De studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelt standpunten over deze thema’s waarbij ze bij politici aandringt de gevolgen voor de gezinnen (alle gezinnen) te bekijken en te zorgen dat niemand er op achteruit gaat.

Lees hier ons volledige standpunt over mantelzorg

Gepubliceerd op: 09/05/2018, laatste update op: 13/06/2022

Tags: ,