Studiejaren 'afkopen' en zo meer pensioen krijgen? Klinkt goed, maar wij raden aan te wachten. De fiscale wetgeving zorgt er in 2017 immers voor dat een hoger brutopensioen niet altijd tot een hoger nettobedrag leidt. "Dat kan voor ons niet", reageert Gezinspolitiek Secretaris Manu Keirse.

Het advies van de Gezinsbond over afkopen van studiejaren voor meer pensioen is in 2019 gewijzigd. Onderstaande informatie is dus verouderd, maar toont wel aan waarom er gewacht moest worden. Intussen is de pensioenval aangepast en is het voor de meeste mensen wél winstgevend om de studiejaren af te kopen.

Lees het in dit artikel

Om onze pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden, kondigde de regering verschillende maatregelen aan. Zo zal iedereen langer moeten werken, en kan iedereen ook zijn geslaagde studiejaren laten ‘regulariseren’. Dat kan door een eenmalige, fiscaal aftrekbare, bijdrage betalen. In principe kon dat vanaf 1 juni 2017, maar dat is nu met minstens 120 dagen uitgesteld.

Hoeveel je moet betalen hangt af van het moment waarop je je studiejaren laat regulariseren. Hoe langer je wacht na het afstuderen, hoe meer je betaalt. Tot 31 mei 2020 geldt een overgangsperiode waarin iedereen het laagste tarief betaalt: 1.500 euro per studiejaar. Tot 31 mei 2019 krijgen ambtenaren zelfs nog extra korting.

Pensioenval

Iedereen die zijn studiejaren zo ‘afkoopt’, krijgt daarvoor een hoger pensioen. In theorie althans. Want een hoger bruto pensioen betekent door onze gebrekkige fiscaliteit niet automatisch dat je ook netto meer overhoudt op het einde van de maand.

Sterker nog: tot en met het inkomstenjaar 2016 liepen mensen met een pensioen tussen 15.518,54 euro en 17.027,19 euro immers het risico om bij een verhoging van hun brutopensioen netto minder over te houden.

Niet genoeg

Die pensioenval is ondertussen wel weggewerkt (het is dus niet meer mogelijk er netto op achteruit te gaan), maar dat gaat voor de Gezinsbond niet ver genoeg. “Onze pensioenfiscaliteit is en blijft immers onrechtvaardig,” zegt Manu Keirse, Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond.

“Voor een deel van de gepensioneerden zal een bruto verhoging nog altijd resulteren in een netto status quo. Dat kan voor ons niet. Wie langer werkt, moet daar ook écht meer geld aan overhouden en niet alleen in theorie. En als je na een index- of welvaartsaanpassing een hoger bruto pensioen krijgt, moet je daar ook daadwerkelijk netto meer voor krijgen, anders betekent dit nog steeds een verlaging van koopkracht en welvaart. Wat al helemaal niet kan, is dat je een forse som geld betaalt – 1.500 euro per studiejaar – om je studies af te kopen en daar niets voor terugkrijgt. Dat betekent de facto een verarming.”

Alternatieve formule

De studiedienst van de Gezinsbond werkte in april al een anders voorstel uit. “Met onze alternatieve formule zouden het regulariseren van studiejaren, het langer werken en de indexeringen effectief voor iedereen lonen. Zowel bruto als netto.”

“We betreuren dan ook dat de minister van Financiën ons nog altijd niet heeft uitgenodigd om die formule te bespreken. We hebben hem begin mei al gevraagd om een overleg waarop we onze voorstellen kunnen komen toelichten.”

Wacht met de regularisatie

“De overheid draait die mensen een rad voor de ogen door hen aan te sporen om langer te werken of om hun studiejaren te regulariseren”, zegt Manu Keirse, Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond. “Zolang de pensioenfiscaliteit op dit punt niet  aangepast wordt, adviseren wij gezinnen dan ook om te wachten met de regularisatie van hun studiejaren.” Het afkopen, eerst aangekondigd voor 1 juni 2017, is nu uitgesteld tot minstens begin oktober.

Pensioen berekenen

Bijkomend probleem is dat het berekenen van onze pensioenen zo complex is, dat de meeste mensen zelfs niet weten of ze zich in de gevarenzone bevinden of niet. “Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) beloofde al meermaals de pensioenmotor op mypension.be open te stellen zodat iedereen online zijn toekomstig pensioen kan schatten”, aldus Keirse.

“Telkens opnieuw wordt dit uitgesteld. Volgens de laatste berichten zou dit nu pas mogelijk zijn tegen eind dit jaar. Zolang mensen niet kunnen inschatten of ze een voor- of nadeel doen met het regulariseren van hun studiejaren, kunnen ze maar beter even afwachten.”

 

Dit advies was geldig in 2017. In 2019 is de fiscaliteit aangepast en is studiejaren afkopen meestal wél een goed idee. Lees er meer over in dit artikel.

 

 

Volg de laatste updates via onze Facebookpagina en/of Twitter.

Word hier lid van De Gezinsbond en ontvang zo de nieuwste updates via onze gratis publicaties voor leden.

Gepubliceerd op: 20/04/2017, laatste update op: 17/06/2019

Tags: , , , ,