Vanaf 1 september 2018 is het mogelijk om samen met je kinderen je erfenis te regelen. Eerder kon je natuurlijk wel een testament opstellen, maar samen met je kinderen afspraken maken was wettelijk niet mogelijk. Nu dus wel. Maar waarom zou je dat doen?

logo sociaal-juridisch advies

Samen met je kinderen afspraken maken over je erfenis, kan nu door een familiale (globale) erfovereenkomst of familiepact te sluiten. Die overeenkomst geeft je de mogelijkheid om in alle transparantie je nalatenschap te regelen.

Rekening houden met eerdere voordelen

Bovendien kan je door zo’n overeenkomst te sluiten ook rekening houden met de voordelen die je kinderen al hebben genoten. Je zoon heeft bijvoorbeeld jarenlang gratis mogen inwonen, je dochter kon studeren in het buitenland en je andere dochter heeft een hele periode intensief voor jou gezorgd. Daar wordt in het erfrecht geen rekening mee gehouden.

Alle kinderen zijn betrokken

Om te vermijden dat er na je overlijden wrevel over ontstaat, kan je met je kinderen in alle openheid een evenwicht zoeken. Voorwaarde is wel dat alle kinderen betrokken worden, ook als er kinderen uit verschillende relaties zijn. Zelfs de kinderen van de partner in een nieuw samengesteld gezin kunnen eventueel bij de afspraken betrokken worden.

Een evenwichtige verdeling

Om een evenwichtige verdeling te krijgen, kan je in de erfovereenkomst alles een waarde toekennen en op basis daarvan bijkomende schenkingen doen. Maar er kan ook afgesproken worden dat een kind dat ‘overbedeeld’ werd een bepaald bedrag aan de broers of zussen zal uitbetalen.

Een bindende overeenkomst

Een erfovereenkomst is bindend. Je kinderen zullen bijgevolg later geen verrekeningen meer kunnen eisen. Om de afspraken vast te leggen, moet je langs bij een notaris. Hij zorgt voor de registratie van de afspraken in het centrale register van testamenten. Het opstellen is dus niet gratis, maar je kan er rechtszekerheid mee scheppen en eventuele ‘stammentwisten’ vermijden. Dat is ook toch ook geld waard.

De Bond augustusMeer vragen?

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (22 augustus 2018). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer dan adviesdiensten van de Gezinsbond. De gegevens vind je hier.
De Bond is het magazine voor leden van de Gezinsbond. Zij kunnen gratis beroep doen op advies van de Gezinsbond en genieten van tal van voordelen. Nog geen lid? Dat kan snel geregeld worden!
Gepubliceerd op: 31/08/2018

Tags: , ,