Kleine dingen vormen vaak een grote uitdaging voor mensen met een handicap. Boodschappen doen, naar school fietsen, wandelen met de hond: er is hulp bij nodig. Ouders en familie kunnen veel, maar niet alles. Om mensen met een handicap te helpen die kleine dingen toch te doen, is de campagne ‘Awel ja!’ gestart.

Iemand die onmiddellijk mensen met een handicap helpen wilde, is acteur Lucas Vandeneynde. Hij zei Awel Ja en ging fietsen met Stan. Stan is 12 en heeft een verstandelijke beperking. Hij vindt fietsen geweldig leuk, maar het is niet veilig om hem onbegeleid naar school te laten fietsen.

“Gaan fietsen, dat zou voor elke jongen van 12 evident moeten zijn. Daar maak ik graag wat tijd voor.”
– Lucas Vandeneynde

Sinds de serie Met man en macht zag Vandeneynde vanop de eerste rij hoe leven met een handicap is. ‘In de reeks had ik een dochter Mieke met het syndroom van Down, gespeeld door Els Laenen, een fantastische madam. Ik besef nu heel goed dat veel dingen niet evident zijn als je een handicap hebt. En dat de juiste begeleiding wonderen kan doen.”

Ook Gunter Lamoot zei Awel ja, en volgt nu samen met Didier (46) de politiek. “Didier weet meer van politiek dan ik. Ik ben hier enkel om hier en daar eens een moeilijk woord uit te leggen.“

Meer dan slechte trottoirs

Je staat er niet bij stil als alles aan je lichaam of in je hoofd altijd meewerkt: hoeveel handelingen nodig zijn om te fietsen op straat, welk inzicht je moet hebben om boodschappen te doen, de hindernissen die je moet overwinnen om met je vrienden naar een voetbalmatch te gaan.

Het gaat verder dan ‘de trottoirs liggen er slecht bij’ of ‘het gebouw is niet toegankelijk voor rolstoelen’: het gaat om inzicht in situatie en bedoelingen, taalvaardigheid, de combinatie van handelingen en hun volgorde, enzovoort.

Moeilijk maar niet onmogelijk

Moeilijk betekent niet onmogelijk. Voor mensen met een handicap is veel moeilijk, maar het weerhoudt hen niet om te dromen én te doen. Dromen van een zo normaal mogelijk leven, van hobby’s, van weggaan met vrienden. Van kleine dingen eigenlijk, die voor hen een grote uitdaging zijn en voor anderen… een kleine moeite. Een kleine investering van tijd en energie, die een groot verschil kan maken.

Wil je met Guny naar de supermarkt? Awel ja!

Kan jij met Dirk naar een voetbalwedstrijd? Awel ja!

Doe jij samen met Lizy het huishouden? Awel ja!

Nood aan goed gefinancierde zorg

Dat een campagne als Awel ja nodig is, legt nog maar eens de nood aan goed gefinancierde zorg voor mensen met een handicap bloot. Nu is er te weinig budget, waardoor mensen niet altijd de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Sinds begin dit jaar krijgen volwassenen met een beperking persoonsvolgende financiering. Dat bestaat uit een basisondersteuningsbudget (BOB) en een persoonsvolgend budget (PVB). Een BOB is een vast bedrag voor mensen met een beperkte nood, het PVB is er voor mensen die intensieve zorg of begeleiding nodig hebben.

In de praktijk…

Hierdoor kunnen mensen met een handicap hun zorg zelf regelen. Een goede stap richting zorg op maat, maar de praktijk valt voorlopig tegen, zo zegt Lieve Declerck van de Gezinsbond in De Bond (23 juni 2017).

“Heel wat mensen met een beperking staan op een wachtlijst voor een budget. Er is ook een groep volwassenen die voorlopig een BOB heeft terwijl ze een PVB zouden moeten krijgen. Het budget is onvoldoende om handicap-specifieke zorg in te schakelen.”

Druk verlichten op mantelzorgers

Dat heeft ook zijn impact op de familie, de mantelzorgers.  “In beide gevallen moeten gezinnen zelf de zorg voor hun familielid verder opnemen. Daarbij gaan ze soms tot ver over de grens van hun draagkracht voor er professionele zorg kan ingekocht worden”, argumenteert Lieve Declerck.

“In bijzondere zorgsituaties kan en mag zorg door gezinsleden nooit een gedwongen alternatief zijn bij gebrek aan mogelijkheden in de professionele zorg. Mantelzorg mag geen alibi zijn om de kosten voor ondersteuning af te schuiven op zorgende gezinnen!”

De Gezinsbond vraagt daarom voldoende financiële middelen zodat elke persoon met een beperking met zijn budget alle zorgnoden kan dekken.

“Alleen dan wordt mantelzorg echt een vrije keuze en verlaagt de druk op gezinnen om zelf zorg op te nemen”, besluit Declerck.

Meer goed nieuws kan je lezen op www.facebook.com/gezinsbond

Lieve Declerck is attachée op de studiedienst van de Gezinsbond. Ze is gespecialiseerd in zorg  en gezondheid. Ze schreef voor De Bond van 23 juni 2017 een stuk over de nieuwe financiering voor mensen met een beperking, dat deels verwerkt werd in dit stuk.

Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 06/07/2017, laatste update op: 21/11/2017

Tags: , , , , , ,