Op een leuke manier samen iets beleven. Daarvoor trekken gezinnen of grootouders met (klein-)kinderen graag naar een museum. Hoe doe je dat met de allerjongsten? Met de 'Buggy Tours' van Krokuskriebels! Zo kunnen baby's en peuters spelen in het museum.

Met een peuter naar het museum? Dat is niet iets waar je als ouder spontaan aan denkt. Toch kunnen musea ook voor kinderen tussen nul en vier jaar inspirerende plekken zijn. Tenminste als de ruimte kindvriendelijk is en er materialen zijn die aansluiten bij de leefwereld van baby’s en peuters.

“De vraag is niet ‘Hoe ga je als museum kinderen bezighouden?’, maar wel ‘Wat houdt kinderen bezig?’, zegt Hilde Van Genechten van FARO, het Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed. Zij begeleidt de dertien musea die tijdens Krokuskriebels de zogenaamde ‘Buggy Tours’ programmeren. De expertise en tips van Caroline Boudry (VBJK) en Annelies Roelandt (VCOK) kwamen daarbij goed van pas.

Wat is Buggy Tours?

Buggy Tours is dat onderdeel van Krokuskriebels, het museumproject van de Gezinsbond tijdens de krokusvakantie. Dit onderdeel is specifiek afgestemd op de allerjongsten. Sommige activiteiten zijn er vanaf babyleeftijd, andere vanaf de peuterleeftijd.

In 13 musea zijn er in totaal 18 activiteiten waar peuters in aanraking kunnen komen met materialen, waar ze mogen voelen, ontdekken… kortom waar ze nieuwe ervaringen opdoen en plezier kunnen maken. Bekijk hier wat wordt aangeboden in het programma van Buggy Tours.

Hildegarde: “Voor heel wat jonge ouders is het een kans om, weg uit hun isolement, eens iets compleet anders te doen met hun baby of kruiper van tien maanden.”

“Als kinderen al van jongs af in een museum komen, gaan ze er later misschien ook wat vaker naartoe.”
– Annelies Roelandt

Hoe met een baby of peuter naar een museum?

Caroline: “Gidsen hebben doorgaans wel ervaring met rondleidingen voor kinderen vanaf een jaar of zes. Maar voor een jongere leeftijdsgroep hanteer je een taal die veel zintuiglijker is. Vanzelfsprekend bestook je peuters niet met allerlei weetjes over kunstenaars, technieken of stijlen.”

Annelies: “Het komt erop aan bewust te zoeken naar voorwerpen en verhalen die kinderen kunnen boeien. Dat betekent niet dat een kind zomaar elk kunstwerk mag aanraken. Je kunt ze bijvoorbeeld met prikkel- of voeldozen dingen laten ervaren die verband houden met wat ze zien. Of ze kunnen het kunstwerk nabootsen met knutselmateriaal, een puzzeltapijt enzovoort.”

Hildegarde: “Buggy Tours zal pas succesvol zijn als we iedereen meekrijgen, de gezinnen maar ook de musea zelf, van museumbewaker tot directeur. Heel wat musea hebben daarin nog een weg te gaan. Neem Zweden of het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld, waar jonge museumbezoekers met hetzelfde elan
verwelkomd worden als iedere andere bezoeker.”

LEES OOK: Krokuskriebels, wat is dat?

Als lid van de Gezinsbond krijg je een fikse korting op de deelnameprijs aan Krokuskriebels (10-18 februari 2018). In heel wat musea geldt ook een korting voor gezinnen in armoede, die vaak extra drempels ervaren om aan cultuur deel te nemen. Daarvoor werkt de Gezinsbond opnieuw samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie.

Dit artikel verscheen ook in De Bond, ons volledig vernieuwd ledenmagazine.

krokuskriebels 2018
Gepubliceerd op: 17/01/2018

Tags: , , ,