Thuiswerken mét kinderen in huis: ook na zes weken ‘ervaring’ in corona-quarantaine blijft het zoeken, blijkt uit onze enquête. En hoe jonger de kinderen, hoe moeilijker de combinatie werk/gezin. Veel ouders nemen noodgedwongen verlof op, en maken zich zorgen over de zomervakantie.

Alleen thuis

De werksituatie van de respondenten is slechts lichtjes veranderd ten opzichte van bij de vorige bevraging: iets minder thuiswerk en iets meer werk buitenshuis. Iets minder dan de helft van de respondenten werkt volledig thuis. 17% werkt volledig buitenshuis en 18% combineert thuiswerk met buitenshuis werken.

Zeven op de tien respondenten vangen de kinderen thuis op. In één op de vijf gevallen zijn de kinderen oud genoeg om alleen thuis blijven. Hier en daar blijven ook lagereschoolkinderen alleen thuis samen met oudere broer(s) of zus(sen).

De meeste ouders vinden die situatie niet ideaal, maar wel doenbaar. Voor één op de tien ouders ligt de opvang echt erg moeilijk. Dat is ongeveer hetzelfde als in onze eerste bevraging.

Eén op de twee zit op het tandvlees

Net zoals in onze vorige bevraging geeft de helft van de ouders aan het lastig te hebben met de combinatie werk/gezin en minder tevreden te zijn over de balans dan voor de coronacrisis. Voor gezinnen met kinderen die voor de coronacrisis nog niet naar school gingen is het echt behelpen.

Van de respondenten met kinderen tussen 0 en 3 jaar zit één op de twee op het tandvlees, en ook 40% van de ouders van 4- tot 6-jarigen zegt het bijzonder moeilijk te hebben. Dat cijfer zakt naar 25% bij kinderen van 7 of ouder, en naar minder dan 10% bij de 13- tot 18-jarigen.

Dat de leeftijd van de kinderen een immens effect heeft op de combineerbaarheid van werk en gezin blijkt ook uit de antwoorden op andere vragen in de enquête.

We vroegen de respondenten bijvoorbeeld of ze minder productief zijn dan voor de coronacrisis. Dat blijkt zo te zijn bij één op de tien ouders van wie het jongste kind in het middelbaar onderwijs zit. Maar dat cijfer stijgt tot maar liefst 7 op de 10 bij gezinnen met een of meer kinderen jonger dan 3 jaar.

Geen gehoor bij de werkgever

De resultaten van de bevraging zijn verder ontluisterend voor de houding van de werkgevers voor dit productiviteitsverlies. Slechts één derde van de respondenten geeft aan dat zijn werkgever begrip heeft voor de moeilijke combinatie werk/gezin, en er rekening mee houdt.

Ook is het zo dat maar één op de vijf respondenten de combinatie van thuiswerk en gezin met zijn leidinggevenden kan bespreken. Heel wat ouders hebben dan ook het gevoel tekort te schieten – als werknemer én als ouder.

Vier op de tien voelen zich schuldig tegenover de kinderen. De coronacombinatie van gezin en (thuis)werk blijft dus bijzonder belastend voor ouders.

Coronaverlof tot eind van de zomer

Om het thuis draaglijk te maken, heeft een op de drie ouders al extra vrijaf genomen tijdens de lockdown. Een op de tien neemt zelfs een of meerdere dagen extra verlof op per week. Van de respondenten met kinderen jonger dan 3 jaar voelt maar liefst 2 op de 5 zich gedwongen om elke week vakantiedagen op te nemen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Gezinsbond talloze mails krijgt van ouders die zich zorgen maken over de zomervakantie: hun verlof is nu al bijna opgebruikt. Het coronaverlof dat vanaf 1 mei zijn intrede deed kan een oplossing bieden.

We pleiten er daarom voor om dit verlofstelsel (voor de ouders die er recht op hebben) te verlengen tot het eind van de zomervakantie. En dat is nu gelukt!

Enquête?

Al deze conclusies komen uit de tweede bevraging die de Gezinsbond eind april organiseerde in samenwerking met onderzoeksexperts Indiville en Bpact. Meer dan 3500 mensen vulden tussen 28 april en 3 mei onze online vragenlijst in.

Behalve de impact van de coronamaatregelen op de combinatie werk/gezin peilden we in onze enquête ook naar de relaties binnen het gezin en met de grootouders, en naar het schoolwerk.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.

Gepubliceerd op: 08/05/2020, laatste update op: 20/05/2022