Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand een of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 4: Gezonde leefomgeving

Stem gezinOok in de toekomst hebben onze kinderen een gezonde leefomgeving nodig. Daarom vraagt de Gezinsbond aan de gemeenten om mee de klimaatuitdaging aan te gaan en mee een leefomgeving te creëren die goed is voor onze kinderen, en dus voor iedereen.

De kindnorm voor een gezonde leefomgeving

De Gezinsbond ijvert voor een kindnorm omdat kinderen kwetsbaar zijn. Ze zijn nog in de groei, nemen in verhouding meer vervuilende stoffen op. Die stoffen beïnvloeden hun ontwikkeling, zowel lichamelijk als mentaal.

Uit de resultaten van de actie ‘Mijn lucht, mijn school’, waar ook de Gezinsbond aan mee werkte, blijkt dat de buitenluchtkwaliteit in de schoolomgeving vaak erg slecht is. Geen wonder dat telkens op vrijdag in al meer dan veertig scholen in Vlaanderen en Brussel ouders actie voeren voor betere luchtkwaliteit. Ook gemeenten kunnen helpen om dit probleem aan te pakken.

Lees ook: Kan jouw kind op school gezond ademhalen?

Maar wat kunnen gemeenten dan juist doen?

  1. Lage-emissiezones creëren in de buurt van scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen en andere plaatsen waar vaak kinderen komen.
  2. Richtlijnen toepassen die zorgen voor het behoud van veilige afstanden tussen drukke wegen en nieuw geplande voorzieningen voor kinderen.
  3. Actieplannen maken om scholen beter bereikbaar te maken met alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, te voet of het openbaar vervoer.
  4. Inwoners, scholen, kinderdagverblijven en zorgvoorzieningen ondersteunen bij het vergroenen van hun buurt of straat. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld zorgen voor meer planten en bomen in straten.

Gemeenten gaan klimaatuitdagingen aan

Een gezonde leefomgeving kan maar ontstaan als we de overgang maken naar een klimaatneutrale samenleving. Onze kinderen hebben namelijk ook in de toekomst een aangename leefomgeving hebben.

Om de opwarming van de Aarde te stoppen, moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40 procent dalen, tegen 2050 zelfs met minstens 80 procent. Om dat te bereiken zal van de hele samenleving een inspanning worden verwacht. Onze woningen zullen bijvoorbeeld bijna-energieneutraal moeten worden.

Wat kunnen gemeenten precies doen om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te ondersteunen?

  1. Inwoners wijzen op het belang van duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw. Dat kunnen gemeenten doen door alvast zelf het goede voorbeeld te geven.
  2. Zorgen voor schoon openbaar vervoer.
  3. Promotie maken voor het gebruik van deelfietsen en deelauto’s.
  4. Elektrisch rijden stimuleren en voldoende oplaadpunten voorzien voor auto’s en fietsen.
  5. Zorgen voor een energieloket waar gezinnen en bedrijven terechtkunnen met al hun vragen.
  6. De lokale handel en stadslandbouw stimuleren.

Prioriteiten van gezinnen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

> lees hier de andere artikels
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.
Gepubliceerd op: 24/04/2018, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , ,