Wie zonnepanelen en een digitale meter heeft, krijgt nu een rekening in de bus. Voor veel gezinnen valt die eindafrekening niet samen met hun normale jaarlijkse meteropname. De eindafrekening valt daardoor soms veel hoger uit dan voorzien, en is voor veel gezinnen moeilijk te begrijpen. Heel wat gezinnen zullen niet alleen het prosumententarief betalen, maar ook de distributienettarieven op de afgenomen elektriciteit.

Prosumententarief

Gezinnen met een terugdraaiende teller maken ook gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Als hun zonnepanelen meer leveren dan ze op dat moment gebruiken, dan gaat die overtollige elektriciteit naar het net. De meter draait op dat moment achteruit.

Verbruiken ze meer energie dan de zonnepanelen opwekken, dan kunnen ze energie van het net halen. De meter draait dan vooruit.

Voor de gezinnen lijkt het alsof het net een grote batterij is. Ze slaan elektriciteit op, en halen die er nadien terug af. Alleen: het net kan geen energie opslaan. Wat er op gezet wordt, moet direct ergens verbruikt worden.

De klassieke elektriciteitsmeter met schijf kan beide energiestromen niet apart meten. Gezinnen met voldoende zonnepanelen lijken daardoor op jaarbasis niets te verbruiken, en zouden niet betalen voor hun gebruik van het net. Om dat probleem op te lossen werd het prosumententarief ingevoerd.

LEES OOK > Geen terugdraaiende teller meer voor zonnepanelen: alle vragen op een rij

Distributienetvergoeding

Het prosumententarief is een forfaitair bedrag, berekend op de grootte van je omvormer. Via een schatting betaal je zo toch mee voor het onderhoud van het distributienet.

Gebruik je het distributienet weinig, dan is die schatting in je nadeel. Een echte meting met een digitale elektriciteitsmeter kan dan voordeliger zijn. Maar wie wel veel gebruik maakt van het net, zoals wie elektrisch verwarmt, is juist beter af met de schatting.

Een terugdraaiende teller werkt enkel als je een volledige cyclus meet: een heel jaar. In de zomer zet je meer energie op het net, in de winter haal je meer energie van het net. Het prosumententarief geldt per jaar, maar wordt per maand in 12 gelijke delen aangerekend. Dat is eerlijk als je een volledige cyclus meet.

Meet je slechts een deel van het jaar, dan ontstaat er een probleem. Het prosumententarief is een alternatief voor de distributienetvergoeding.

In de zomer zet een gezin met zonnepanelen veel elektriciteit op het net. Op geleverde stroom betaal je geen distributienetvergoeding. Maar het prosumententarief wordt wel elke maand gelijk aangerekend.

In de winter haal je veel stroom van het net. Ook dan betaal je elke maand hetzelfde prosumententarief, maar op dat moment is het een onderschatting van de werkelijke kosten. Wie op zijn echte verbruik aangerekend wordt, betaalt in de winter juist veel distributienetvergoeding.

Dubbel betalen

En dan ontstaat een probleem bij het wegvallen van het systeem van de terugdraaiende teller voor gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter.

De netbeheerder neemt de meterstand op, en berekent het verschil met de vorige meteropname.

Voor gezinnen waar de vorige meteropname een hele cyclus geleden is (dus in februari-maart 2020), zullen de meterstanden voor geleverde en afgenomen elektriciteit ongeveer gelijk staan. Zij betalen hun gewone prosumententarief.

Voor gezinnen waar de vorige meteropname net voor de winter viel, is de afname waarschijnlijk veel hoger dan de teller voor teruglevering. Zij betalen per maand pro-rata het prosumententarief. Maar ze betalen ook de volledige distributienetvergoeding voor elke bijkomende kilowattuur elektriciteit die ze afnamen tijdens de winter.

LEES OOK > Is investeren in zonnepanelen nog interessant?

Keuze maken

Door het arrest van het Grondwettelijk hof moet de terugdraaiende teller omgezet worden naar een digitale meter met facturatie op basis van netto-verbruik. Dat gebeurde, zoals wettelijk bepaald, op het moment dat het arrest in het Staatsblad verscheen.

Maar voor veel gezinnen komt die datum niet overeen met hun jaarlijkse meteropname. En dat veroorzaakt een administratief kluwen.

De minister van Energie, de Vlaamse regulator voor Elektriciteit en Gas, en de distributienetbeheerder moeten een regeling uitwerken zodat een dubbele aanrekening van de distributienettarieven tijdens de omslagperiode niet gebeurt.

Zij zullen moeten kiezen tussen een aanrekening op basis van het prosumententarief, of op basis van de distributienetvergoeding op de netto afname. Twee keer betalen voor dezelfde dienst is onaanvaardbaar voor gezinnen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 23/03/2021, laatste update op: 04/05/2021

Tags: , , ,