Mijn buurman heeft een appelboom waarvan de takken over de omheining in mijn tuin hangen. Hij weigert die te snoeien. Wat kan ik doen? Wat is de regelgeving rond het snoeien van overhangende takken van je buren? 

Overhangende takken van buren

Eerste vraag is of die boom daar mag staan. Vanaf 1 september gelden daarvoor nieuwe, eenvoudigere regels. Als de boom hoger is dan twee meter, moet de afstand tussen het midden van de boom en de perceelsgrens minstens twee meter zijn.

Maar zelfs als die regels gerespecteerd worden, kunnen de overhangende takken van een uit de kluiten gewassen boom van je buren nog hinder veroorzaken. Tot 1 september was dat een bijzonder vervelende situatie.

De boom is eigendom van je buur, dus zelf snoeien was uit den boze. Zelfs appels plukken mocht niet. Pas als ze op de grond waren gevallen, mocht je ze opeten.

Je kon wel op basis van een regel uit het Veldwetboek (die nog dateert uit de tijd van Napoleon) naar de rechter stappen. Die oordeelde of er al dan niet gesnoeid moest worden. Heel wat tijd en geld verloren dus, alvorens iets ondernomen kon worden.

LEES OOK > Vraag & Antwoord: Wie betaalt vochtschade bij de buren?

Nieuwe regels

Daar heeft de hervorming van ons goederenrecht met ingang van 1 september een mouw aan weten te passen. Als je buren overhangende takken of doorschietende wortels hebben, stuur je hen een aangetekende brief met het verzoek om die te verwijderen.

Gebeurt dat niet binnen de zestig dagen, dan mag je de zaak (en ook de zaag) in eigen handen nemen. Je mag op dat moment, op kosten van de eigenaar van de beplanting, de takken of wortels wegsnijden en je toe-eigenen.

Let wel op dat dit met kennis van zaken gebeurt, want de wet zegt uitdrukkelijk dat je verantwoordelijk bent voor de schade die je daardoor aanricht aan de beplanting.

Vind je dat de buur zelf de handen uit de mouwen moet steken? Dan kan je nog altijd aan de vrederechter vragen hem daartoe opdracht te geven.

Dit artikel verscheen in oktober 2021 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 03/12/2021

Tags: ,