Ik heb altijd een vermindering van de onroerende voorheffing genoten voor 'bescheiden woning'. Drie jaar geleden erfde ik samen met mijn broers en zussen de ouderlijke woning. We hebben die al een tijd geleden verkocht, maar ik kreeg de vermindering 'bescheiden woning' niet terug. Kan dat zomaar?

Ja, het kan dat je de verminderde onroerende voorheffing of de voorheffing voor een bescheiden woning kwijtraakt na een erfenis.

Wat is onroerende voorheffing?

Onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het Kadastraal Inkomen (KI) van je woning. Het KI is het gemiddeld jaarlijks netto-huurinkomen van een woning in 1975.

Is het basis-KI lager dan 745 euro dan wordt je huis beschouwd als bescheiden woning. Daar hoort een ‘cadeautje’ bij:  25 procent minder onroerende voorheffing. Voor oudere woningen mag het KI zelfs 992 euro bedragen als de overschrijding van de grens van 745 euro te wijten is aan de algemene perequatie in 1979. Bij een algemene perequatie wordt het KI van alle woningen herschat.

Recht op vermindering bescheiden woning

Om recht te hebben op de vermindering ‘bescheiden woning’ mag het totaal van de KI’s van de woningen die je bezit in Vlaanderen niet meer bedragen dan de maximumgrens.

Vermoedelijk bedroeg het KI van je eigen huis en het KI van je erfenisdeel in de ouderlijke woning samen meer dan de toegelaten grens. Van het moment dat je die grens overschrijdt, verlies je definitief de vermindering ‘bescheiden woning’. Ook al is het ouderlijke huis intussen verkocht en bezit je opnieuw enkel je eigen woning.

Geen oplossing

Dat geldt als je zelf een tweede woning koopt, maar ook als je (een deel van) een woning erft. Het ouderlijke huis erven en eventjes in bezit hebben, kan in een aantal gevallen genoeg zijn om de jaren daarna 25 procent meer onroerende voorheffing te moeten betalen. Een oplossing voor dit probleem bestaat er op dit moment niet behalve dan de erfenis weigeren. Dat is meestal echter geen optie.

Meer informatie over de andere verminderingen op de onroerende voorheffing vind je op de site van de belastingen.

 

cover de bond oktober 2018 drempelsMeer vragen?

Deze consumentenvraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond ( oktober2018). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer dan de sociaal-juridische dienst op sociaaljuridischadvies@gezinsbond.be of 02-507.88.66..
De Bond is het magazine voor leden van de Gezinsbond. Zij kunnen gratis beroep doen op advies van de Gezinsbond en genieten van tal van voordelen. Nog geen lid? Dat kan snel geregeld worden!
Op de hoogte blijven? Volg ons via Facebook en Twitter.

 

Gepubliceerd op: 14/01/2019, laatste update op: 25/01/2019

Tags: , , , ,