Naar aanleiding van de Septemberverklaring van de Vlaamse regering is het debat over het groeipakket (kinderbijslag) helemaal terug van nooit echt weggeweest.

De Gezinsbond vindt het positief dat de Vlaamse regering extra investeert in de kinderopvang en dat het aantal gezinnen wordt uitgebreid dat binnen het groeipakket recht heeft op een sociale toeslag. De Vlaamse regering wil het groeipakket terugkoppelen aan de index van 2% om het koopkrachtverlies van gezinnen te beperken, maar dat volstaat echter niet.

Besparing op kinderen is écht niet oké

De kinderbijslag werd in het leven geroepen als financiële tussenkomst om ouders te ondersteunen in de opvoedingskosten van kinderen. Via de uitbetaling van het kindergeld wordt een deel van de financiële last van het opvoeden van kinderen gespreid over de hele bevolking en wordt welvaartsverlies omwille van het hebben van kinderen zo veel mogelijk vermeden.

Elk kind moet gelijke kansen krijgen om mentaal en fysiek gezond te kunnen opgroeien. Dat deze toekomstige volwassenen dan sterker in hun schoenen zullen staan, laat geen twijfel. Daar is de ganse samenleving bij gebaat.

Door het niet koppelen aan de spilindex zullen gezinnen (1.159.000 kinderen zonder sociale toeslagen) structureel 270 euro per jaar aan koopkracht inboeten vanaf 2024.

De reële waarde van het kindergeld is het voorbije jaar flink gedaald is: een indexatie van 2 procent ligt ver onder de inflatie die in september 2022 11.27% bedraagt. Concreet betekent het een jaarlijks koopkrachtverlies van 540 euro voor een gezin met twee kinderen en van 810 euro voor een gezin met drie kinderen. Dit koopkrachtverlies neemt fors toe naarmate het gezin meer kinderen heeft en oudere kinderen geboren vóór 2019.

Ook de groep die een extra jobbonus krijgt en zelfs de meest kwetsbare gezinnen die vroeger al een sociale toeslag kregen binnen de kinderbijslag, verliezen structureel koopkracht vanaf 2024.

De Gezinsbond is dan ook ontgoocheld en besluit dat koppels en alleenstaanden met kinderen de crisis betalen, niet omdat ze een hoog inkomen, vermogen of verbruik hebben, maar ómdat ze kinderen hebben. Dit is niet de verschuiving van belasting op arbeid naar een belasting op vermogen of verbruik (waarvoor veel politici, economen… pleiten) maar naar een belasting op kinderen.

Wij blijven de Vlaamse regering oproepen om:

  • Het startbedrag, basisbedragen, leeftijdsbijslagen, sociale en zorgtoeslagen, schoolbonus én participatietoeslagen terug te koppelen aan de spilindex zoals dat in andere regio’s gebeurt
  • Het niet-indexeren van de hoogste basiskinderbijslag voor de derde rang én van alle leeftijdsbijslagen ongedaan maken
  • Opnieuw leeftijdsbijslagen in te voeren zodat het groeipakket minstens de helft van de toenemende kosten voor ouder wordende kinderen dekt en dat in alle leeftijdsklassen

LEES OOK > Gezinsbond ziet weinig lichtpunten in Septemberverklaring

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/03/2022, laatste update op: 03/11/2022

Tags: , ,