De woonbonus is niet meer. Een streep door de rekening voor heel veel gezinnen die een eerste woning willen kopen. Maar welke andere opties zijn er?

Geen woonbonus meer

Om het verdwijnen van de woonbonus, de aftrek van de hypothecaire woninglening via de personenbelasting, enigszins te compenseren heeft de Vlaamse regering de registratierechten op de aankoop van de enige woning verlaagd. Die gingen in de zomer van 2018 al van 10 % naar 7 %, vanaf dit jaar zakken ze nog eens met 1 % naar 6 %.

Ook wie ingrijpende energierenovaties doet (verwarming vervangen, buitenisolatie plaatsen, …) wordt extra beloond en betaalt slechts 5 % registratierechten. Die renovaties toon je aan door een energieprestatiecertificaat.

Verlaging registratierechten

Die verlaging compenseert echter maar een deel van het voordeel van de woonbonus, dat voor een lening van 20 jaar kon oplopen tot 16.340 euro voor een alleenstaande en het dubbel voor een koppel.

De verlaging van de registratierechten met 1 % levert voor een woning van 250.000 euro slechts een voordeel op van 2.500 euro. Op termijn zou het kunnen dat de aankoopprijs van huizen minder snel stijgt of zelfs gaat dalen onder andere omdat gezinnen minder marge hebben om te lenen.

Dalende woningprijzen?

Volgens onderzoekers van de KU Leuven zouden de woningprijzen zelfs 9 à 13 % kunnen dalen. De daling zal natuurlijk niet meteen plaatsvinden maar gespreid over een aantal jaren. Misschien is het nu dus nog wat vroeg om op huizenjacht te trekken, al is het niet zeker dat de prijzen ooit dalen.

Bescheiden woningen

Er is ook nog de extra korting voor bescheiden woningen. Dit zijn woningen met een aankoopprijs van maximum 200.000 (in kernsteden of in de Vlaamse rand rond Brussel 220.000 euro). Voor die aankopen is er een vrijstelling van registratierechten op de eerste 80.000 euro of een besparing van 4.800 euro.

Wat bij herfinanciering?

Bij een herfinanciering van een bestaande lening, afgesloten voor 2020, blijft de woonbonus en het fiscale voordeel behouden. Ook als je de herfinanciering bij een nieuwe bank afsluit.

Meer info via belastingen.vlaanderen.be.

Dit artikel verscheen in februari 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 18/02/2020

Tags: , ,