Lennart is vader van drie kinderen en werkt in de reissector. In maart vorig jaar werd hij tijdelijk werkloos en had hij dus recht op de COVID-19-toeslag. Helaas greep hij naast deze overheidssteun.

COVID-19-toeslag of coronatoeslag?

Tot eind oktober vorig jaar kon je binnen het Groeipakket de COVID-19-toeslag aanvragen.

Gezinnen hadden recht op deze eenmalige toeslag als het maandelijkse bruto belastbaar gezinsinkomen in de eerste lockdown minstens tien procent lager was dan in januari of februari 2020 én onder de 2.213,30 euro lag.

Maar wat blijkt nu? Slechts tien procent van alle gezinnen die er recht op hadden, deed deze aanvraag.

Schooltoelagen

Anders dan de COVID-19-toeslag werd de coronatoeslag van 35 euro wél automatisch geregeld. Gevolg: met kerst kregen 177.457 kinderen dit financiële extraatje van de overheid.

Ook bij de schooltoeslagen (basis- en secundair onderwijs), die sinds de invoering van het Groeipakket in 2019 automatisch toegekend worden, is er een duidelijke stijging van het aantal kinderen: met maar liefst 45 procent.

Ouders van studenten hoger onderwijs moeten wel nog altijd zelf informeren naar hun studietoelage.

LEES OOK > Hulp nodig om je belastingaangifte in te vullen?

Gezinsbond vraagt automatische toekenning

De Gezinsbond vraagt dat de overheid veel meer inzet op de automatische toekenning van premies, toelagen en tegemoetkomingen. We denken dan vooral aan studietoelagen hoger onderwijs, zorgtoeslagen in het Groeipakket, vermindering onroerende voorheffing voor huurders met twee of meer kinderen, en sociale telecomtarieven.

Heel wat gezinnen kennen immers hun rechten niet of onvoldoende, en ze ondervinden vaak administratieve problemen om die financiële steun aan te vragen. Ze moeten er ook aan denken om de aanvraag of vernieuwing telkens op tijd te doen. Bovendien is rechten automatisch toekennen een krachtig wapen in de strijd tegen armoede.

LEES OOK > Wegwijs in kinderbijslagland: wat mag je verwachten van het groeipakket?

Denk je ook recht te hebben op een toelage? Als lid van de Gezinsbond kan je terecht bij de Sociaal-Juridische Dienst voor meer info.

Dit artikel verscheen in juni 2021 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 01/06/2021

Tags: , ,