Tax-on-web (via MyMinfin) is al een tijdje geopend en ook de eerste vereenvoudigde aangiftes zijn al de deur uit. De indiendata blijven in de lijn van de voorgaande jaren, 30 juni voor de papieren aangifte en 15 juli voor de digitale versie. Tot zover dus niets nieuws onder de zon maar de aangifte telt dit jaar wel een aantal nieuwe rubrieken. Maar liefst achttien. Deze hebben vooral te maken met een aantal coronamaatregelen. Maar ook op het vlak van de kinderopvangkosten zijn er belangrijke wijzigingen. Wij helpen je op weg met je belastingaangifte.

Vereenvoudigde aangifte

De fiscus bezorgt aan ongeveer 3,7 miljoen belastingplichtigen een vereenvoudigde aangifte (VVA). Dit is 170.000 minder dan vorig jaar en dit komt omdat vorig jaar in heel wat VVA’s gegevens ontbraken zoals een woonlening of zelfs kinderen ten laste. De Ombudsman heeft dit probleem in kaart gebracht (o.a. in samenwerking met De Gezinsbond) en de fiscus heeft de nodige lessen getrokken.

Maar het blijft hoe dan ook aangewezen om het voorstel grondig na te kijken. De ervaring leert ons dat ook dit jaar nog gegevens ontbreken. Ben je het eens met het voorstel dan hoef je niets meer te doen.

Ben je het echter niet eens dan moet je wel nog een aangifte doen, hetzij op papier of digitaal via Tax-on-Web. Bruine enveloppen in de brievenbus zijn trouwens een uitzondering geworden. De meeste dossiers zijn dus digitaal.

Maak goed het onderscheid tussen een voorstel van vereenvoudigde aangifte en je digitaal belastingdossier. Bij een VVA moet je niets doen indien je het eens bent met de gegevens, je digitaal belastingdossier moet je wel nog effectief indienen.

Nieuwe rubrieken

De meeste nieuwe rubrieken hebben betrekking op coronamaatregelen.

Daarnaast kan men sinds vorig jaar ook de premies van de nieuwe fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering aftrekken, al zijn niet alle rechtsbijstandsverzekeringen fiscaal aftrekbaar.

De uitbreiding van de Vlaamse win-winlening om de nefaste economische gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan, zorgt ook voor extra vakjes.

Kinderopvangkosten

Hier zijn belangrijke veranderingen te melden. Vorig jaar was de aftrek beperkt tot 11,20 euro per opvangdag, dit jaar mag je maximum 13 euro invullen.

Is de kostprijs minder dan 13 euro dan vermeld je uiteraard alleen de werkelijke kostprijs. Je vult het bedrag – zoals voorheen – in bij de rubriek 1384 in vak X van de aangifte.

Naast kosten voor de crèche, mogen ook andere opvangkosten (internaat, jeugdkampen, …) aangegeven worden.

Ook de maximumleeftijd voor de aftrek is verhoogd. Je kan kosten nu aftrekken tot de kinderen 14 jaar zijn (vroeger tot 12 jaar). Voor kinderen met een ernstige handicap stijgt de leeftijd van 18 naar 21 jaar. Je moet wel een attest voorleggen van de organisatie die de kinderopvang organiseerde.

In de toekomst zal de informatie rechtstreeks door de opvanginstantie elektronisch aan de fiscus moeten bezorgd worden zodat de kinderopvangkosten ook automatisch in je belastingdossier ingevuld worden. Voorlopig moeten de organisaties het modelformulier van de fiscus te gebruiken.

De belastingvermindering bedraagt 45% van het ingevulde bedrag. Alleenwonende ouders met een bescheiden inkomen (waarvan een deel uit arbeid) krijgen een hogere belastingvermindering van 75%.

LEES OOK > Wegwijs in kinderbijslag-land: wat mag je verwachten van het Groeipakket?

My Minfin

Op het onthaalplatform myminfin.be vind je je persoonlijk fiscaal dossier met een overzicht van de belastingberekeningen van voorgaande jaren, ingediende bezwaarschriften en trouwens nog veel meer zoals huurcontracten, hypothecaire akten, ….

Aangezien de fiscus over meer en meer gegevens beschikt, is het absoluut de moeite om je digitaal dossier te bekijken. Geen gezoek meer naar bepaalde fiscale attesten die je trouwens tegenwoordig hoe langer hoe meer zelf digitaal moet gaan ophalen.

Sinds vorig jaar kan je ook aangifte doen met een mobiele app op je smartphone of tablet. Vergeet ook niet dat gehuwden en wettelijke samenwonenden dezelfde aangiftevorm moeten kiezen, ofwel elektronisch ofwel op papier.

Hulp bij de aangifte

Ook dit jaar organiseert de fiscus geen enkel fysiek contactmoment. Enkel telefonische hulp is mogelijk, via 02-572.57.57 (8.30 uur tot 17 uur).

Leden van de Gezinsbond kunnen bij de Sociaal-Juridische Dienst terecht met vragen. Meer info daarover vind je hier.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 26/05/2021, laatste update op: 28/05/2021

Tags: , ,