Onze vier grootbanken investeren nog altijd in fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas. En geen klein beetje: 40 miljard euro! Dat blijkt uit een onderzoek van de Klimaatcoalitie. Via de ‘divestmentcampagne’ kan je nu je bank vragen om te stoppen met te investeren in die bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen.

Dat is belangrijk omdat de verbranding van steenkool, gas en olie de CO2 levert die de opwarming van de Aarde mee veroorzaakt. Als we een bepaalde mate van opwarming willen vermijden (met maximaal 1,5 graad stijging in gemiddelde temperatuur), dan is de hoeveelheid CO2 die we nog kunnen uitstoten beperkt. Die hoeveelheid koolstof noemen we ook ‘het koolstofbudget’. Zonder veranderingen is dat budget in 2021 al op.

Minder uitstoten

De uitstoot van CO2 moet dus drastisch verminderen. Dat kan door minder fossiele brandstoffen te gebruiken als consument (elektrische wagens, groene elektriciteit, zonnepanelen), maar ook door bedrijven niet meer te laten investeren in bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen.bankroute

Financieel onverantwoord

“Als we uitgaan van het koolstofbudget, moet 85 procent van de vandaag gekende steenkool-, olie- en gasvoorraden in de grond blijven zitten. Deze zijn economisch gezien dus niets meer waard. Hierin nog verder blijven investeren zou getuigen van onverantwoord financieel beleid”, aldus Frank Vanaerschot, coördinator van het bankenonderzoek bij Fairfin.

Een extra reden is dat de fossiele brandstoffenbedrijven financiële problemen hebben. De schulden stapelen zich op en het is weinig waarschijnlijk dat ze deze nog kunnen terugbetalen, zo schatten internationale kredietverleners in. Bovendien zullen fossiele brandstofbedrijven binnenkort meer gaan kosten dan ze opbrengen. Toch blijven onze banken erin investeren.

Zet je bank op de juiste weg

Wie daar als consument niet mee akkoord is, kan via Bankroute de petitie ondertekenen. Je kan ook aangeven in welke economie de bank wel zou moeten investeren.

“Als we banken kunnen overtuigen om geen leningen meer te geven aan nieuwe fossiele brandstofprojecten, kunnen deze projecten niet gerealiseerd worden. Elke bank die haar leningenbeleid aanscherpt, brengt ons dus een stap dichter bij een fossielvrije toekomst”, aldus de Klimaatcoalitie.

Op de website van Bankroute kan je ook nakijken in welke bedrijven (en welke fossiele brandstoffen) ING, KBC, BNP Paris Bas en Belfius momenteel geld stoppen.

Werkt dit?

In het verleden hebben bepaalde banken, waaronder ING en BNP Paribas, al financiële steun aan projecten met fossiele brandstof teruggetrokken. Deze campagne is ook niet de enige: in verschillende landen en continenten worden dergelijke campagnes gevoerd. Ongeveer 700 organisaties hebben al gezorgd dat in hun aandelenportfeuille (bijvoorbeeld pensioenfondsen voor werknemers) fossielvrij zijn. Kansen om te investeren zijn er genoeg. “Banken hebben een belangrijk rol te spelen bij de broodnodige transitie naar een economie en samenleving met 100% hernieuwbare energie”, zegt Mathieu Soete, campagneverantwoordelijke voor divestment bij Greenpeace België.

Ook de Gezinsbond steunt de Bankroute. We ijveren voor een gezond leefmilieu, en propere lucht is daar een belangrijk onderdeel van. Alleen door CO2-uitstoot te verminderen, kunnen we dat bereiken.

Volg de laatste updates via Twitter en/of Facebook. Of word lid van De Gezinsbond hier en ontvang al het nieuws uit eerste hand.

Gepubliceerd op: 20/04/2017, laatste update op: 16/12/2017

Tags: , , , ,