Een kindrekening wordt al jaren gebruikt, maar bestaat pas officieel in onze wetgeving sinds 2010. Het is geen zicht- of spaarrekening op naam van het kind. Maar wat is het dan wel?

Een kindrekening is een werkrekening waarmee gescheiden ouders een deel van de opvoedingskosten van hun gemeenschappelijke kinderen kunnen betalen. Meestal gaat het om de niet-verblijfsgebonden kosten (zoals kleding en schoenen, gezondheidszorg, abonnementen…) en de specifieke kosten (zoals kinderopvang en onderwijs).

Bij voorkeur staat de rekening op twee namen met een wederzijdse volmacht en een eigen bankkaart zodat beide ouders elk apart de rekening kunnen beheren.

Aanvullend kan er ook een spaarrekening zijn om eventuele overschotten tijdelijk te parkeren voor latere grote uitgaven.

Hoeveel en wanneer er op de kindrekening komt en waarvoor het wordt gebruikt, kan geregeld worden op twee manieren: via een vonnis of via een ouderschapsplan.

Kindrekening via vonnis

Een familierechter kan een kindrekening verplichten, zodra één van de ouders hiernaar vraagt. Een kindrekening die opgelegd wordt via vonnis moet een aantal wettelijk bepaalde zaken bevatten:

1) Hoeveel en wanneer elke ouder moet storten

Volgens de wet moet elke ouder bijdragen aan de kosten volgens zijn inkomen, in verhouding tot de som van de inkomens. Met andere woorden: wie 30 procent van de twee inkomens samen verdient, draagt ook 30 procent bij..

2) Welke sociale voordelen, bestemd voor het kind, op de kindrekening komen

Dit is onder meer de kinderbijslag, school- en studietoelagen en eventueel de fiscale voordelen voor kinderen ten laste.

3) Gebruik van de kindrekening

Hierbij wordt bepaald waarvoor de ouders deze rekening mogen gebruiken. Hoe kunnen ze toezicht houden op de uitgaven? Hoe moeten ze eventuele tekorten aanvullen? Wat mogen ze met overschotten doen?

Kindrekening via ouderschapsplan

Ouders die in onderlinge overeenstemming uit elkaar gaan, kunnen zelf beslissen of ze werken met een kindrekening of niet. Als er gekozen wordt voor de kindrekening, is het best om de afspraken over de kindrekening op te nemen in het ouderschapsplan of de overeenkomst ‘Echtscheiding met Onderlinge Toestemming.’

Het is aan te raden de wettelijke bepalingen over het gebruik van de kindrekening over te nemen. Wat bijvoorbeeld wel anders kan, is dat beide ouders hetzelfde bedrag storten in plaats van de inkomensverhouding in rekening te brengen.

Stortingen fiscaal aftrekbaar

De bijdragen die een onderhoudsplichtige ouder op de kindrekening stort, worden beschouwd als onderhoudsbijdragen. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor de onderhoudsbijdragen(die aan de andere ouder worden betaald) en de bijdragen in de buitengewone kosten.

Deze fiscale aftrek is beperkt tot 80 procent van de betaalde bedragen. Ze verlaagt ook het netto belastbaar inkomen van deze ouder. Op die manier betaalt die ouder minder belastingen.

Deze belastingbesparing wordt berekend aan het zogenaamde ‘marginaal tarief’, het belastingtarief dat van toepassing is in de hoogste inkomensschijf waarin het netto belastbaar inkomen van deze ouder wordt belast. Dat kan oplopen tot maximaal 43,60 procent van het betaalde bedrag, als het netto belastbaar jaarinkomen van deze ouder hoger is dan 38.830 euro en hij of zij in een gemeente woont met een aanvullende gemeentebelasting van 9 procent.

Als beide ouders overeenkomen kan een kindrekening een goede oplossing zijn om een deel van de opvoedingskosten te betalen. Als de ouders ruziën, kan de kindrekening een nieuwe bron van frustratie en discussie zijn.

De Gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen. Voor gescheiden ouders ontwikkelden we de onderhoudsgeldcalculator, om de onderhoudsbijdragen eerlijk te berekenen. Leden van de Gezinsbond kunnen dit aan een voordelig tarief aankopen.
Nog geen lid? Dat verander je hier.
Heb je een vraag als gescheiden of scheidende ouder? Je kan altijd terecht bij de sociaal-juridische dienst.
Gepubliceerd op: 30/11/2017, laatste update op: 26/05/2023

Tags: , ,