Sinds 1 januari is de Vlaamse kinderbijslag omgevormd tot het groeipakket. Voortaan krijgt elk kind vanaf de geboorte hetzelfde basisbedrag. Op zich een stap vooruit voor de Gezinsbond, maar toch zijn er nog pijnpunten.

Sinds 2019 is Vlaanderen volledig bevoegd voor kinderbijslag. Voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei heeft de Gezinsbond een memorandum over kinderbijslagen opgesteld. Met deze concrete maatregelen zou de volgende Vlaamse regering de knelpunten van het groeipakket kunnen aanpakken.

1) Maak meer budget vrij

Wij vragen dat Vlaanderen meer budget vrijmaakt voor de kinderbijslag, zodat deze op termijn beter de minimumkosten dekt om een kind groot te brengen. Ter vergelijking: momenteel dekt het basisbedrag van 163,20 euro zowat de helft van de minimumkost van een kind tot 6 jaar. Naarmate een kind ouder wordt, zakt deze dekking. De minimumkost van een kind schommelt tussen 341,12 euro voor kinderen tot 6 jaar en 648,67 euro voor 18-plussers en bedraagt gemiddeld 499,06 euro (cijfers op 1 maart 2019).

2) Maak de kinderbijslag welvaartsvast

De bedragen van het basisbedrag worden wel geïndexeerd met 2 procent maar doordat de inflatie aantrekt, volstaat dit niet. Gevolg: gezinnen kunnen zelfs met meer geld minder kopen. Daarom vraagt de Gezinsbond welvaartsvaste kinderbijslag, zodat deze mee evolueert met het loonpeil.

> Wat is het groeipakket en wat betekent het voor jouw gezin?

3) Voer leeftijdsbijslagen opnieuw in

De oude kinderbijslag kent drie leeftijdsbijslagen toe op 6, 12 en 18 jaar. Voor kinderen geboren in dit systeem (dus voor 1 januari 2019) blijven deze bestaan. Voor kinderen die het groeipakket krijgen, bestaat dit niet. Nochtans kosten kinderen (en hun onderwijs) meer naarmate ze groeien. Daarom pleiten wij voor de herinvoering van leeftijdsbijslagen vanaf 2025, als de eerste kinderen binnen het groeipakket zes jaar worden.

4) Verander de regeling voor scheidende ouders in conflict

Als ouders niet akkoord zijn over wie de kinderbijslag na een scheiding krijgt, moet de moeder deze krijgen en niet de jongste van beide ouders, zolang de familierechter niet beslist dat de andere ouder er meer recht op heeft.

5) Werk de discriminatie van éénkindgezinnen weg

Laat gezinnen met één kind geboren voor 1 januari 2019 aansluiten bij de nieuwe regeling zodat deze kinderen 163,20 euro krijgen i.p.v. de huidige 93,93 euro.

6) Regel compensatie voor combigezinnen

Gezinnen met kinderen geboren voor en na 1 januari 2019 combineren vaak het slechtste uit beide systemen: een lager basisbedrag voor de kinderen geboren voor 2019 en geen rangtoeslagen én geen leeftijdsbijslagen voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor deze gezinnen vragen we een compensatie.

7) Verhoog de sociale toeslag

De nieuwe sociale toeslagen voor middenklasse-inkomens dienen om de ‘kloof’ tussen de rangtoeslagen van het oude systeem aangevuld met leeftijdsbijslagen en het nieuwe basisbedrag te dichten. Dat lukt enkel voor gezinnen met drie kinderen. De Gezinsbond vraagt dat Vlaanderen de sociale toeslagen verhoogt voor alle gezinnen met drie of meer kinderen, als deze een laag of middenklasse-inkomen hebben.

8) Steun gezinnen met 4 of meer kinderen extra

Omdat de gelijke kinderbijslag in het Groeipakket voor nieuwe grote gezinnen flink wat minder kinderbijslag geeft dan gelijkaardige grote gezinnen in de oude regeling, wordt een groot gezin stilaan een luxe. Daarom vraagt de Gezinsbond om gezinnen met vier of meer kinderen een extra ondersteuning van 50 euro per maand per kind toe te kennen ongeacht hun gezinsinkomen.

9) Hevel verhoogde kinderbijslag over

Hevel de bevoegdheid over de verhoogde kinderbijslag over naar het Vlaamse beleid voor personen met een handicap, maar onder strikte voorwaarden. Lees deze tot in detail na in ons memorandum.

> Lees hier alles over het groeipakket

Gepubliceerd op: 26/03/2019, laatste update op: 04/04/2022

Tags: , ,