Als de onderhoudsbijdragen voor kinderen niet of onregelmatig worden betaald, dan betekent dat vaak het verschil tussen rondkomen of niet. Een probleem voor gescheiden ouders dus. Nochtans is daar een doeltreffende oplossing voor: de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Helaas is die te weinig gekend.

DAVO is een onderdeel van het ministerie van Financiën en bestaat al sinds 2004. Deze dienst recupereert gratis achterstallige onderhoudsbijdragen voor alle ouders die er recht op hebben.

Bovendien kunnen ouders voorschotten krijgen voor toekomstige onderhoudsbijdragen, als ze niet meer verdienen dan 1.800 euro (+ 67 euro per kind ten laste).

Topje van de ijsberg

DAVO vordert deze voorschotten dan samen met de achterstallen terug van de ouder die het onderhoudsgeld moet betalen. Op die manier hoeft het gezin niet te wachten op het geld. Ook de juridische en administratieve rompslomp wordt afgehandeld. De onderhoudsplichtige ouder betaalt wel de inningskosten van DAVO.

In totaal behandelde DAVO al bijna 50.000 dossiers. Waarschijnlijk is het aantal gezinnen dat zijn onderhoudsbijdragen (ook wel kindalimentatie of onderhoudsgeld genoemd) niet of onregelmatig krijgt nog veel hoger.

Bekender en toegankelijker

“DAVO zou beter bekend én toegankelijk moeten worden”, zo pleit Yves Coemans, financieel expert bij de Gezinsbond.

De dienst wordt almaar slechter toegankelijk: het aantal kantoren is verminderd (van 30 naar 23) en zal vanaf september dalen naar 11. DAVO wordt dan onderdeel van een algemeen informatiecentrum dat alle belastingmateries behandelt, wat ervoor zorgt dat de dienst nog minder zichtbaar zal zijn.

Denk aan kwetsbare gezinnen

Er wordt verwacht van de onderhoudsgerechtigde dat hij of zij een dossier opent via het webformulier. Als je weet dat 6 op 10 alleenstaande ouders problemen heeft om de juiste documenten te vinden, is dat niet realistisch. “We vinden dat ouders hun dossier lokaal moeten kunnen indienen mét persoonlijke begeleiding. Zo is de dienst ook toegankelijk voor kwetsbare gezinnen.”

Ook de financiering van DAVO kan beter. De begroting moet afgestemd worden op een reële inschatting van de dossiers, in plaats van zoals nu ‘aangevuld’ te worden indien nodig. Als de dienstverlening beter bekend wordt, zullen meer aanvragen toekomen en de uitgekeerde voorschotten stijgen.

En het is nodig, want het aantal dossiers stijgt jaar na jaar terwijl nog maar een deel van het probleem zichtbaar is omdat niet iedereen de weg vindt naar de DAVO.

Armoederisico

Onderzoek van de Franstalige gezinsorganisatie Ligue des familles wijst uit dat onderhoudsgelden slecht worden betaald, zowel de onderhoudsuitkeringen tussen ex-partners als de onderhoudsbijdragen voor de kinderen.

Dat vergroot de kans op armoede, terwijl het armoederisico voor gescheiden en alleenstaande ouders al hoog is. 85 procent slaagt er niet in om rond te komen, de helft kan de woning, vervoer en kledij niet betalen. Een kwart worstelt zelfs om eten te betalen.

Een van de factoren die een rol spelen, is het niet betalen van de onderhoudsbijdragen.

Onderhoudsgeld berekenen

Er is nog een belangrijke reden waarom onderhoudsbijdragen voor kinderen niet of onregelmatig worden betaald. De ‘onderhoudsplichtige’, degene die moet betalen dus, gaat vaak niet akkoord met het bedrag.

Dat komt omdat de onderhoudsbijdragen vaak niet volgens een objectieve formule worden berekend. “Het is gewoonweg nattevingerwerk. Een standaardmethode om de onderhoudsbijdragen voor kinderen objectief te berekenen laat te lang op zich wachten. De Gezinsbond heeft nochtans al meer dan elf jaar het geschikte rekeninstrument: de onderhoudsgeldcalculator”, tipt Yves Coemans.

En bij jou?

De Gezinsbond wil graag weten hoe de regeling van de onderhoudsbijdragen bij gescheiden vaders en moeders verloopt.
  • Werden ze objectief berekend op basis van alle inkomensaspecten? 7
  • Wordt er op tijd betaald of niet?
  • Wordt er gewerkt met een kindrekening of hebben jullie een andere oplossing?
  • Ben je tevreden met de huidige regeling en waarom (niet)?
Neem deel aan onze bevraging of stuur deze door naar een gescheiden familielid of vriend.
De resultaten van deze bevraging zullen dienen om onze onderhoudsgeldcalculator nog doeltreffender te maken én onze deelname in de Commissie voor Onderhoudsbijdragen te versterken.

Via Facebook kan je De Gezinsbond verder volgen. Wil je nog meer? Ontdek onze ledenvoordelen en maak je vandaag nog lid. Klik hier.

Gepubliceerd op: 06/07/2017, laatste update op: 21/11/2017

Tags: , , , , , , ,