Bij de invoering van het groeipakket in 2019 veranderde er het een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan ouders met kinderen. Zo kunnen minder kapitaalkrachtige ouders extra geld krijgen. Maar wat is de sociale toeslag?

Wat is de sociale toeslag?

De sociale toeslag moet gezinnen ondersteunen die het moeilijker hebben om de opvoedingskosten van hun kinderen te dragen omdat ze een laag of middenklasse inkomen hebben. Op die manier vergroot hun draagkracht. De toeslag is afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen.

Voor wie is de toeslag?

Het inkomen wordt vastgelegd op basis van het aanslagbiljet. De sociale toeslag geldt dan voor een toekenningsjaar (1 oktober tot 30 september) tenzij de gezinssamenstelling wijzigt. Omdat het aanslagbiljet niet altijd de huidige inkomenssituatie weerspiegelt, bestaat er ook een alarmbelprocedure voor gezinnen waarbij het inkomen plots drastisch wijzigt.

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Het bedrag is afhankelijk van hoeveel het gezinsinkomen bedraagt, hoeveel kinderen er zijn en wanneer die geboren zijn.

Kinderen geboren voor 2019 krijgen de oude bedragen, aangepast aan hun basisbedrag.

Voor kinderen geboren vanaf 2019 gelden de tarieven in deze tabel op de site van het groeipakket. De Vlaamse Regering besliste onlangs om de doelgroep voor de sociale toeslag, een extra tegemoetkoming voor gezinnen met een zeer beperkt inkomen, uit te breiden met 50.000 kinderen. Voor die groep voorziet de Vlaamse Regering een extra van 15 euro per maand. Voor gezinnen met kinderen die al een sociale toeslag krijgen, heeft de regering-Jambon 200 euro extra veil, verspreid over twee jaar.

Wat bij scheiding?

Voor gescheiden gezinnen telt het inkomen van beide ouders apart (bij 50/50-regeling) of het inkomen van de ouder waar het kind het meest verblijft. Is er sprake van een nieuw samengesteld gezin, dan wordt het inkomen van de ouder én van zijn of haar nieuwe partner bekeken binnen die situatie.

Bij een 50/50-regeling telt het kind volledig mee voor de gezinsgrootte in elk gezin. Als beide ouders dan elk recht hebben op een toeslag, dan krijgen ze elk de helft uitbetaald. Heeft maar een van beide ouders recht op de toeslag, dan krijgt die ook maar de helft van het bedrag.

Verblijft het kind vaker bij een ouder, dan telt het inkomen van die ouder (eventueel binnen het nieuw samengestelde gezin). Heeft deze ouder recht op een toeslag, dan krijgt die het volledige bedrag.

Wat bij een pleeggezin?

Ook pleeggezinnen kunnen aanspraak maken op de sociale toeslag. Het pleegkind wordt volledig meegeteld bij de berekening. Bij plaatsing in een instelling wordt het kind meegeteld in het gezin waar het vóór de plaatsing verbleef.

LEES OOK > Groeipakket voor pleegouders: wat is de pleegzorgtoeslag?

Wat bij een alleenstaande ouder?

Er is geen aparte toeslag meer voor eenoudergezinnen, maar als deze gezinnen een inkomen hebben onder de voorziene plafonds, komen ze uiteraard in aanmerking voor de sociale toeslagen. Het inkomen en de gezinsgrootte zijn hier van doorslaggevend belang.

Hoe krijg je de toeslag?

De sociale toeslag wordt automatisch toegekend als je er recht op hebt, tenzij de alarmbelprocedure wordt ingeschakeld. In dat geval wordt de sociale toeslag of elektronisch toegekend (bij leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming of inkomensgarantie voor ouderen) of manueel. In dat laatste geval moet je aan de uitbetaler van het groeipakket tonen dat je minstens zes opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens zit.

Bij toekenning wordt de toeslag dan uitbetaald voor de aangetoonde periode en tot aan de start van het toekenningsjaar (1 oktober tot 30 september). Als later zou blijken dat je bruto belastbaar jaarinkomen, toch boven de voorziene inkomensplafonds ligt, moet je de ten onrechte gekregen toeslagen niet terugbetalen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/12/2018, laatste update op: 18/10/2022

Tags: , , ,