bool(false)

We weten allemaal dat een financieel steuntje in de rug welkom kan zijn. Ouders en grootouders proberen daarom een spaarpotje aan te leggen voor de kinderen. Een appel voor de dorst. Maar welk systeem kies je en waarom?

Wie wil sparen voor een kind, staat voor een dilemma: zet ik het geld op naam van het kind of niet?

Het lijkt nochtans logisch om een rekening te openen op naam van het kind: je spaart immers voor hem of haar, de bedoeling is dat het kind bij volwassenheid over het geld kan beschikken.

Maar… wat als het kind niet zo bekwaam blijkt met geld? Of een totaal andere bedoeling heeft met het geld (een verslaving of sekte financieren) dan jij voor ogen had (aankoop van een huis, studeren in het buitenland)?

De keuze voor het type spaarrekening voor een kind bepaalt de voorwaarden waaronder het kind het geld al dan niet krijgt, in welke mate je er zelf nog aankan enzovoort.

1. Spaarrekening op naam van het kind

Voordelen:

Geen erfbelasting

Het geld is al geschonken, bij overlijden moet er dus geen erfbelasting (de vroegere successierechten) op worden betaald.

Automatische overdracht

Je hoeft zelf niets te doen, het geld komt automatisch ter beschikking als het kind meerderjarig (18 jaar) wordt.

‘In principe’ is het geld afgeschermd

Ouders kunnen in principe enkel geld afhalen als een vrederechter dit toestaat, en dan enkel in het belang van het kind. Niet elke bankier houdt hier evengoed toezicht op evenwel. Als het kind 18 jaar is, kan het een terugbetaling eisen als de ouders het geld toch voor zichzelf zouden hebben gebruikt.

Nadelen:

Geen controle over het geld

Als schenker kan je de voorwaarden van de schenking niet meer wijzigen: een ander moment waarop het geld vrijkomt, een andere begunstigde én je kan het geld ook niet zelf gebruiken. Vervelend op het moment je een slechte relatie hebt met je (klein)kind of je hem/haar niet financieel verantwoordelijk inschat.

LEES OOK: Wat kinderen leren als ze zakgeld krijgen

Ouders kunnen apart van elkaar geld afhalen

Ouders hebben het gezamenlijk genot en beheer van het geld. Ook al mag afhalen in principe niet zonder tussenkomst van de vrederechter, het betekent wel dat ze apart van elkaar aan het geld kunnen: de ene weet niet (altijd) wat de andere ouder doet, wat in geval van financiële problemen, een verslaving of een nakende echtscheiding pijnlijk kan worden.

Als je je partner niet vertrouwt, kan je bij de bank laten registreren dat je twijfelt. Gaat de bank daarin mee, dan kan enkel geld worden afgehaald als beide ouders akkoord zijn.

Wie als enige ouder het gezag uitoefent over het kind, heeft ook als enige gezag over het geld.

Interesten voor de ouders

Omdat ouders ook het genot hebben van de goederen van hun minderjarige kinderen mogen zij de interesten zelf gebruiken.

Geen rol voor familieleden

Zelfs al hebben grootouders, meter, peter, … de rekening geopend: het geld wordt onmiddellijk geblokkeerd tot aan de meerderjarigheid. Noch het kind, noch de ouders… en noch de schenkers zelf kunnen nog aan het geld.

2. Spaarrekening met derdenbeding

Deze rekening open je zelf en je beslist zelf wanneer het geld vrijkomt (tussen 18 en 25 jaar) en aan wie. Belangrijker nog: tot de vervaldatum kan je die voorwaarden wijzigen.

Voordelen:

• Controle over het geld

Je kan de leeftijd aanpassen, voorwaarden instellen, de begunstigde wijzigen of het geld afhalen en dit als ouder, grootouder of wie dan ook.

• Blokkering bij vroegtijdig overlijden

Het geld wordt vastgezet bij vroegtijdig overlijden. Degene voor wie het geld is bestemd zal op de vervaldag het gespaarde kapitaal plus interest krijgen.

• Beleggingen kiezen

Net omdat je vrije beschikking hebt over het geld, kan je vrij kiezen hoé je het belegt. Ook in fondsen die iets meer risico nemen dus.

Nadelen:

Schenkbelasting

Bij vroegtijdig overlijden of overlijden binnen de drie jaar na de vervaldatum, zal de begunstigde schenkbelasting moeten betalen. Dat is 3 procent bij de relatie (groot-)ouders en kinderen, en 7 procent bij de rest .

• Niet alle banken bieden het aan

Slechts een beperkt aantal banken biedt dergelijke rekening aan. Het is dus mogelijk dat je bij een andere bank moet aankloppen.

LEES OOK: 39 euro, zoveel sparen we maandelijks voor onze kinderen

3. Alternatief

Een alternatief om te sparen voor een kind kan een combinatie van bovenstaande opties zijn. Een klein spaarpotje op naam van het kind, met bijvoorbeeld verjaardagsgeld, waarover het vrij kan beschikken en een spaarrekening met derdenbeding voor de grote bedragen. Wil je het geld aan een voorwaarde koppelen, bijvoorbeeld een diploma, dan laat je dit best vastleggen bij een notaris.

Wat je kiest is dus afhankelijk van waar je prioriteiten liggen: wil je dat het kind jouw begunstigde is en dat het geen belastingen moet betalen, of heb je graag controle?

Financiële opvoeding
Opvoeding bevat vele aspecten en omgaan met geld is er één van. Om ouders bij te staan en bij te scholen in deze financiële opvoeding, heeft Yves Coemans (Studiedienst) een grote brochure uitgebracht (‘Focus op financiële opvoeding‘).
Aanvragen kan via deze weg, leden van de Gezinsbond krijgen korting.
Wil je ook genieten van dit voordelen en nog veel meer? Word ook lid en steun onze werking!

Tags: ,