Tot nu toe was het niet voor iedereen winstgevend om je studiejaren af te kopen. Een euro ‘bruto’ bracht netto immers niets op: de pensioenwinst verdween volledig via de belastingen. Met lobbywerk van de Gezinsbond werd dit aangepast.

Vanaf nu is het ‘afkopen’ van de studiejaren meestal wél rendabel, behalve voor wie al het maximumpensioen krijgt. Ook voor ambtenaren geldt een beperking: hun pensioen mag niet hoger worden dan 75 procent van de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar voor pensionering.

Wat betekent studiejaren afkopen?

Sinds 2017 kan tijdelijk iedereen zijn studiejaren afkopen aan voordelige voorwaarden. Concreet betekent dit afkopen van de studiejaren dat je een bedrag neertelt per jaar aan de hogeschool of de universiteit sinds je 20ste verjaardag. Die studietijd telt dan mee bij de berekening van je pensioenbedrag.

Studiejaren afkopen, betekent dus niet dat je minder lang moet werken, maar wel dat je een hoger nettopensioen krijgt.

Wie kan studiejaren afkopen?

Sinds 1 december 2017 gelden voor iedereen nieuwe voorwaarden om de studiejaren af te kopen.

Het basistarief van 1.500 euro plus indexatie geldt normaal gezien enkel voor wie binnen de tien jaar na afstuderen zijn studiejaren afkoopt. Tot 30 november 2020 geldt echter een overgangsperiode: iedere niet-gepensioneerde kan tot dan aan dit ‘voordelige’ tarief de studiejaren vanaf de 20ste verjaardag afkopen.

Wie daarna geld wil neertellen om de gestudeerde jaren te laten meetellen voor het pensioen kan dat, maar aan een hoger bedrag. Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt. Dan wordt het een zaak om te laten narekenen of het afkopen nog interessant is.

Hoeveel kost het afkopen van studiejaren?

Om een studiejaar te laten meetellen bij de berekening van je pensioen, moet je op een basisbedrag van 1.500 euro rekenen. Dit bedrag wordt geïndexeerd en zal dus stijgen met de jaren. Voor 2019 bedraagt het bedrag 1.530 euro per gestudeerd jaar .

Ambtenaren krijgen tot 30 november 2019 nog eens 15 procent korting. In 2019 komt hun ‘afkoopsom’ per studiejaar op 1.300,50 euro. Ambtenaren die studiejaren willen afkopen, moeten er dus snel bij zijn!

Belastingvoordeel

De bedragen die zijn neergeteld om de studiejaren af te kopen, zijn fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen, krijg je tot 54,5 procent van dit bedrag terug.

Wie geen belastingen betaalt, geniet (uiteraard) ook geen belastingvoordeel.

Winst voor het pensioen

Eén studiejaar afkopen verhoogt het brutojaarpensioen met 271,76 euro (rustpensioen) en met 339,70 euro (gezinspensioen).

Op mypension.be kan je berekenen hoeveel je moet betalen en hoeveel dit je bruto zal opleveren. Je zal ook een schatting van je nettopensioen krijgen, maar dit klopt niet helemaal. Je kan dit laten narekenen door de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond (enkel voor leden).

De simulatie van de pensioenwinst is nog niet mogelijk voor de pensioenen in de vroegere gevarenzone (15.568 en 16.800 euro) (inkomstenjaar 2017). De fiscale programma’s zijn nog niet aangepast aan de veranderingen in de pensioenbelasting, omdat die pas volgend jaar in voege treden.

Wanneer geen studiejaren afkopen?

Wie al het maximumpensioen krijgt, doet zich geen voordeel met het afkopen van de studiejaren. Het pensioen kan toch al niet meer stijgen.

Wanneer kan ik op pensioen?

Het afkopen van de studiejaren heeft enkel invloed op het bedrag dat je als gepensioneerde krijgt, je kan niet vroeger stoppen met werken. Bekijk op de overheidssite mypension.be wanneer je op pensioen kan/mag gaan (als er niets verandert).

De studiedienst van de Gezinsbond maakt er een zaak van alles nauwkeurig na te rekenen zodat niemand er op achteruit gaat. Word nu lid en geniet van de vele voordelen!
Meer weten over pensioenen? Bekijk het werk van de Gezinsbond op www.gezinsbond.be/pensioenen.
Meer weten over studiejaren afkopen? www.koopuwstudiejaren.be.
De sociaal-juridische dienst contacteren kan voor alle vragen over pensioen én je belastingen. Mail naar sjd@gezinsbond.be of bel 02-507.88.66.
Gepubliceerd op: 17/06/2019, laatste update op: 25/06/2019

Tags: , ,