Tax-on-web, voor de elektronische belastingaangifte, is al een tijdje weer geopend en ook de eerste vereenvoudigde aangiftes zijn al toegekomen. De uiterste indiendata blijven dezelfde als vorig jaar namelijk 30 juni voor de papieren aangifte en 15 juli voor de digitale versie. Tot zover dus niets nieuws onder de zon maar de aangifte telt dit jaar wel weer een aantal nieuwe rubrieken, 48 om juist te zijn. Deze hebben vooral te maken met een aantal coronamaatregelen. Maar ook op het vlak van het ten laste nemen van (groot)ouders zijn er belangrijke wijzigingen.

48 nieuwe rubrieken en 30 die weggevallen, betekent 11 bijkomende rubrieken waardoor je dit jaar in Vlaanderen kan kiezen uit niet minder dan 839 codes. Speciaal voor jongeren heeft de fiscus de nieuwe website mijneersteaangifte.be gecreëerd. Hier vind je de nodige info bij de eerste aangifte.

Vereenvoudigde belastingaangifte

De fiscus bezorgt aan ongeveer 3,8 miljoen belastingplichtigen een vereenvoudigde aangifte (VVA). Maar het blijft hoe dan ook aangewezen om het voorstel grondig na te kijken. Ben je het eens met het voorstel dan hoef je niets meer te doen. Ben je het echter niet eens dan moet je wel nog een aangifte doen, hetzij op papier of digitaal via Tax-on-Web. Bruine enveloppen in de brievenbus zijn trouwens een uitzondering geworden. De meeste dossiers zijn dus digitaal.

Maak goed het onderscheid tussen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en je digitaal belastingdossier. Bij een VVA moet je niets doen als je het eens bent met de gegevens, je digitaal belastingdossier moet je wel nog effectief indienen.

Nieuwe rubrieken

De meeste nieuwe rubrieken hebben betrekking op coronamaatregelen zoals bijvoorbeeld fiscaal vrijgestelde overuren in “kritieke” sectoren. Je werkgever heeft dit al voorzien op je fiscale jaarloonfiche 281.10. Ook het Covid-overbruggingskrediet voor zelfstandigen krijgt nieuwe rubrieken om te vermijden dat er hierop sociale bijdragen betaald moeten worden.

Maar daarnaast zijn er ook veranderingen bij de aangifte van inwonende (groot)ouders of broers en zussen van minstens 65 jaar die fiscaal ten laste zijn. Vanaf nu kunnen enkel nog de zorgbehoevende (groot)ouders of broers en zussen fiscaal ten laste zijn. “Zorgbehoevend” betekent een vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 9 punten. Er is wel een overgangsregeling van toepassing voor de personen die de voorgaande jaren al fiscaal ten laste waren.

De aangifte van buitenlandse onroerende goederen is ook totaal hertekend. Het is immers niet meer de reële of geschatte brutohuur die belast wordt maar een Kadastraal Inkomen (KI) dat de voorbije maanden door de fiscus bepaald werd. Hiermee komt België tegemoet aan de kritiek dat binnenlandse en buitenlandse onroerende goederen op een verschillende manier belast werden.

Er is ook een nieuwe belastingvermindering van toepassing voor het plaatsen van een vast laadstation voor elektrische wagens in of bij de woning. Maximum 1.500 euro van de factuur komt in aanmerking voor een belastingvermindering van 45 %. Vlaanderen heeft in 2021 een belastingkrediet ingevoerd voor zogenaamde “vriendenaandelen”. Een particulier die een aandeel koopt van een Vlaamse onderneming geniet een belastingvoordeel op basis van het aantal dagen dat men eigenaar is van de aandelen.

Vrijgestelde dividenden

Ook dit jaar kan je de roerende voorheffing op dividenden recupereren. Deze vrijstelling is terug te vinden in de codes 1437/2437 in Vak VII. De vrijstelling is beperkt tot de roerende voorheffing op dividenden van maximum 800 euro per persoon. Het betreft dividenden van aandelen of coöperatieve aandelen, zoals van Ecopower of Cera. Je vermeldt de ingehouden roerende voorheffing, niet het dividend.

Kinderopvangkosten

Dit jaar mag je maximum 14 euro/dag invullen. Is de kostprijs minder dan 14 euro dan vermeld je uiteraard alleen de werkelijke kostprijs. Je vult het bedrag – zoals voorheen – in bij de rubriek 1384 in vak X van de aangifte.  Naast kosten voor de crèche, mogen ook andere opvangkosten (internaat, jeugdkampen…) aangegeven worden. Ook de maximumleeftijd voor de aftrek is verhoogd. Je kan kosten nu aftrekken tot de kinderen 14 jaar zijn (vroeger tot 12 jaar).

Voor kinderen met een ernstige handicap stijgt de leeftijd van 18 naar 21 jaar. Je moet wel een attest voorleggen van de organisatie die de kinderopvang organiseerde. De belastingvermindering bedraagt 45 % van het ingevulde bedrag. Alleenwonende ouders met een bescheiden inkomen (waarvan een deel uit arbeid) krijgen een hogere belastingvermindering van 75 %.

Inkomsten uit de deeleconomie en het verenigingswerk

De inkomsten uit de deeleconomie worden aan 10 % belast (eigenlijk 20 % maar met een kostenforfait van 50 %). De erkende platformen hebben vanaf 1 februari ook onmiddellijk 10,70 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je dient zowel het brutobedrag van de inkomsten als de ingehouden bedrijfsvoorheffing te vermelden.

Voor de inkomsten uit het verenigingswerk is er voor 2021 een tijdelijke regeling uitgewerkt. Ook hier een belastingtarief van 10 % (in principe 20 % maar met eveneens een kostenforfait van 20 %). De vereniging is eveneens een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Je vermeldt het bruto ontvangen bedrag. Zijn de inkomsten uit de deeleconomie en het verenigingswerk hoger dan 6390 euro dan worden deze inkomsten belast als gewone beroepsinkomsten.

My Minfin

Op het onthaalplatform myminfin.be vind je je persoonlijk fiscaal dossier met een overzicht van de belastingberekeningen van voorgaande jaren, ingediende bezwaarschriften en trouwens nog veel meer zoals huurcontracten, hypothecaire akten, ….

Aangezien de fiscus over meer en meer gegevens beschikt, is het absoluut de moeite om je digitaal dossier te bekijken. Geen gezoek meer naar bepaalde fiscale attesten die je trouwens tegenwoordig hoe langer hoe meer zelf digitaal moet gaan ophalen. Je kan ook je aangifte doen met een mobiele app op je smartphone of tablet. Vergeet ook niet dat gehuwden en wettelijke samenwonenden dezelfde aangiftevorm moeten kiezen, ofwel elektronisch ofwel op papier.

Hulp bij de aangifte

De fiscus organiseert in eerste instantie telefonisch hulp maar ook fysieke contacten zijn nu weer mogelijk weliswaar na afspraak. Bel het telefoonnummer dat vermeld is op je bruine envelop of contacteer het infocenter van de fiscus via 02 572 57 57 (8u30 tot 17 uur).

De Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond helpt je eveneens graag bij het invullen van je aangifte en kan, als je dat wenst, voor jou een belastingberekening maken. Daarvoor heeft de Sociaal-Juridische Dienst een aantal gegevens van je nodig die je uiterlijk op maandag 4 juli gemaild moeten worden.

Volgende gegevens zijn nodig:

 • eventueel het pdf-bestand van je aangifte dat je via Tax-on-web kan downloaden. Via  “Visualiseren van aangifte” te downloaden en te bewaren als pdf-bestand. Op deze aangifte zijn in principe alle inkomsten al ingevuld (loon, vervangingsinkomsten, vakantiegeld arbeiders, werkloosheidsuitkeringen, …) naast een aantal andere zaken zoals pensioensparen, giften, …….. Dit is een zeer handig document.
 • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen; koppels met een huwelijkscontract ‘scheiding van goederen’, vermelden welke goederen aan wie toebehoren;
 • lonen, wedden of vervangingsinkomsten en de bijhorende code van de rubriek op de fiche;
 • het soort vervoer woon-werkverkeer: eigen vervoer, gemeenschappelijk vervoer door de werkgever georganiseerd, de fiets, openbaar vervoer enzovoort.

Voor hypothecaire leningen gesloten vóór 2005:

 • vermelding al dan niet eigen woning
 • oorspronkelijke bedrag van de lening;
 • kapitaalaflossingen;
 • de aftrekbare intresten van hypothecaire leningen (gelieve de antwoorden op de rubrieken 1138/3138, 1139/3139, 1140/3140, 1141/3141, 1142/3142, 1144/3144, 1145/3145, 1146/3146, 1148/3148, 1149/3149 plus de gelijkaardige rubrieken in de tweede kolom te vermelden, als het een lening voor een nieuw gebouwde of nieuw aangekochte woning is of voor grote verbouwingswerkzaamheden);
 • betaalde premies en gewaarborgde bedrag van de schuldsaldoverzekering;
 • datum van de lening (gelieve mee te delen of het een sociale of middelgrote woning betreft als de lening werd afgesloten vóór 1 januari 1989);
 • resterende saldo van de oorspronkelijke lening als die via herfinanciering vervangen werd door een nieuwe lening; het doel van deze herfinanciering (terugbetaling resterend saldo oorspronkelijke lening, betaling van aktekosten, verbouwingen, voltooiing woning)

Voor hypothecaire leningen gesloten vanaf 2005:

 • kapitaalaflossingen
 • intresten
 • premies schuldsaldoverzekeringen
 • datum lening
 • het aantal kinderen op 1 januari na het jaar van afsluiten lening
 • vermelding al dan niet eigen woning

Voor leningen om energiebesparende uitgaven vanaf 2009 te financieren:

 • intresten, kapitaalaflossingen, datum lening;
 • belastingverminderingen voor giften, uitgaven kinderopvang, pensioensparen, PWA-cheques, dienstencheques, in het kader van winwinleningen, voor energiebesparende uitgaven, voor bouw/aankoop van een passiefhuis, lage-energiewoning of nulenergiewoning, in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten, voor uitgaven aan een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, voor verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen, voor aankoop van een elektrische drie-/vierwieler of motorfiets;
 • levensverzekeringspremies;
 • overzicht roerende voorheffing op dividenden (coöperatieve) aandelen

Eventuele andere gegevens nodig voor een berekening

 • kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet;
 • overzicht van de gezinssituatie (ook eventuele zware handicap van gezinsleden vermelden) en de geboortedatum van de kinderen;
 • telefoonnummer;
 • eventuele e-mailadres;
 • lidmaatschapsnummer van de Gezinsbond;
 • dossiernummer, als we de vorige jaren ook al een berekening gemaakt hebben.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 14/06/2022

Tags: ,