Na een bevraging door de Gezinsbond is het duidelijk: gezinnen weten dat gezond en evenwichtig eten én voldoende bewegen belangrijk is. Maar ze geven meteen ook aan dat het niet evident is: door tegenstrijdige berichten, misleidende etiketten, door tijdsgebrek. Met deze zeven maatregelen zou het gemakkelijker worden om te weten wat gezonde voeding is.

Na een bevraging door de Gezinsbond is het duidelijk: gezinnen weten dat gezond en evenwichtig eten én voldoende bewegen belangrijk is. Maar ze geven ook aan dat het niet evident is: door tegenstrijdige berichten, misleidende etiketten, door tijdsgebrek. Daarom deze zeven maatregelen om gemakkelijker te weten wat gezonde voeding is.

Kindnorm voor voeding

Helpen om gezonder te eten? Gezinnen ontkennen hun verantwoordelijkheid niet, maar vinden dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Gezinnen verwachten dat ook de media en reclame, de voedingssector, het onderwijs, de werkgevers en de overheid resoluut de kaart trekken van gezonde voeding en voldoende bewegen mogelijk maken.

Alleen samen kunnen we een gezonde omgeving creëren en het aantal verleidingen voor ongezond gedrag beperken. Een gezonde keuze moet een logische en automatische keuze worden.

Daarom stelt de Gezinsbond een kindnorm voor voeding voor. Deze set van maatregelen moet zorgen voor een gezondere leefomgeving waardoor volwassenen èn kinderen gemakkelijker voor de gezondste keuze gaan.

helpen om gezonder te eten, gezond eten, gezond koken, bewegen is gezond

 

Deze 7 maatregelen helpen gezinnen gezonder te eten:

 

1. De voedingsrichtlijnen en de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden afstemmen op kinderen

De Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI-waarden) van bv. kleurstoffen zijn nu op volwassenen gebaseerd, terwijl kinderen veel sneller de ADI-waarden bereiken in
wat ze eten en drinken. Het is belangrijk dat de richtlijnen worden bepaald op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Nu sponsoren de voedingsindustrie en grote multinationals vaak zelf onderzoek en dat creëert onduidelijkheid en misleidt consumenten.

2. De samenstelling van voedsel onderwerpen aan strengere regels

De ingrediënten, de hoeveelheid suikers, vetten en zout, de bewaarmiddelen en de kleurstoffen in voedingsproducten moeten beter afgestemd zijn op wat een kinderlichaam minimaal nodig heeft en maximaal aankan.

Met een gezonder voedselaanbod kunnen ouders er geruster in zijn dat wat hun kinderen eten, veilig is en in gedoseerd gebruik niet zal leiden tot overgewicht. Gezinnen én de Gezinsbond vragen anno 2017 in eerste instantie om de vele verborgen suikers in voedingsproducten te weren.

3. Duidelijke etiketten

Etiketten lezen en begrijpen is voor elke consument belangrijk om een gezonde keuze te kunnen maken of producten met elkaar te kunnen vergelijken. Ook kinderen en jongeren moeten de samenstelling van wat ze eten kunnen beoordelen.

De Nutri-Score is een voedingslabel dat een kleurenschaal – (donker)groen, oranje, rood – in combinatie met lettercodes – A tot E – gebruikt om aan te duiden welke producten binnen een bepaalde groep gezonder zijn dan andere. A is een topscore, rood betekent gevaar. Kinderen leren dit snel en kunnen met dit label dus ook gemakkelijker zelfstandig een gezonde keuze maken. In België wordt het gebruik van het label pas sinds 2018 aanbevolen, en het staat nu op ongeveer 20 % van de voedingsproducten. De Gezinsbond vraagt een verplicht gebruik van de Nutri-Score op alle voedingsproducten en wil dat de impact van de Nutri-Score op het koop- en eetgedrag van de consument blijvend gemonitord wordt.

‘Gezinnen willen gezond eten, maar een gezonde keuze maken, is niet evident. Daarvoor is een gezamenlijk engagement nodig, ook van de voedings- en reclamesector.’ – Lieve Declerck

4. Een voedseltaks of taks op ongezonde voeding invoeren

Ongezonde producten moeten duurder zijn dan gezonde producten zoals groenten en fruit. Een taks op ongezonde voedingsmiddelen, die door de producent wordt betaald, geeft de consument het belangrijk signaal dat hij niet alleen verantwoordelijk is voor wat hij eet.

• De taks wordt toegepast op meerdere ongezonde ingrediënten. Niet enkel vet, ook zout en vooral (verborgen) suikers moeten in aanmerking komen;
• De taks houdt ermee rekening dat niet alle ingrediënten dezelfde impact hebben op de gezondheid. Bijvoorbeeld: verzadigde versus onverzadigde vetten, plantaardig of dierlijk vet, essentiële vetzuren.
De opbrengst gaat naar preventie bij kinderen en maatschappelijk kwetsbare gezinnen en het geven van incentives om gezonde levensstijl te promoten door bv. meer groenten en fruit aan te bieden op scholen of lidgeld bij een sportvereniging goedkoper te maken.

5. Het voorzorgsprincipe toepassen

Wanneer E-stoffen vermoedelijk negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van kinderen, moet het voorzorgsprincipe toegepast worden. Zolang niet is aangetoond dat ze onschadelijk zijn, wordt het gebruik ervan verboden.

6. Gezondheidsclaims onderwerpen aan striktere regels

Tot op vandaag vinden consumenten deze claims erg misleidend. Zeker op gezondheidsclaims gericht op kinderen moet veel strenger worden toegezien.

7. Reclamesector mobiliseren

Reclame voor producten die weinig tot geen voedingswaarde hebben, te veel suiker, vet, zout of kleurstoffen bevatten, moet aan dwingende regels worden onderworpen en indien nodig verboden. Vooral als de reclame zich richt naar kinderen en jongeren.

Toegelaten reclame mag niet misleidend zijn en moet duidelijke productinformatie bevatten, die kinderen en jongeren begrijpen. Een aanpassing van de Vlaamse regelgeving en een strikte toepassing van de ‘International Code on Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages to Children’ van de Wereldgezondheidsorganisatie moet de reclamesector hiertoe mobiliseren.

Wil je weten hoe gezinnen eten en welke keuzes ze maken? Klik hier!

e-Dossier Gezonde voeding

De Gezinsbond vroeg in het voorjaar 2017 aan gezinnen hoe zij omgaan met voeding en beweging. Meer dan 2.000 moeders of vaders deden hun verhaal. Gezinnen willen gezond eten, maar verwachten daarbij meer steun van scholen, werkgevers, de voedingsindustrie, de media- en reclamewereld en zeker ook van de overheid. Wij bundelden de verhalen van ouders en onze voorstellen in ons e-dossier gezonde voeding. Klik hier!

Meer weten over gezonde voeding? Dan kan je ons blijven volgen op Facebook of Twitter.

Gepubliceerd op: 06/08/2017, laatste update op: 18/02/2020

Tags: , ,