Het is een vraag die vaak opduikt bij gescheiden ouders: mag ik zonder toestemming van de ex met de kinderen op reis gaan naar het buitenland? Wat met mijn ex-partner? Wat kan hij/zij doen? De sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond geeft antwoord.

An Declercq (Sociaal-juridische dienst): “Als de ouders gedeeld ouderlijk gezag hebben, zoals bij co-ouderschap, dan heeft de ouder die op reis trekt met het kind geen ouderlijke toestemming nodig. Dat betekent in principe dat ze kunnen vertrekken (in hun periode) zonder de ex in te lichten. Voor de relatie tussen de ouders is het wel aan te raden dat dit vooraf toch gezegd en/of besproken wordt.”

Als door de vakantie de periodes veranderen dat het kind bij een ouder is, moet dit op voorhand besproken worden.

Nut van ouderlijke toestemming

Hoewel in ons land geen ouderlijke toestemming nodig is, bestaan er wel standaardformulieren die je bij de gemeente kan invullen en de handtekening voor echt laten verklaren. Dat kan ook bij een zelfgeschreven brief.

“Voor gescheiden partners is het handig om zo’n reistoestemming of reisverklaring achter de hand te hebben als je alleen reist met het kind. Als er aan een grens discussie zou ontstaan, dan heb je ten minste iets officieel in handen”, raadt Declercq nog aan.

Problemen aan de grens

Officieel zijn er in Europa geen grenscontroles meer behalve aan havens en luchthavens. Bij bedreiging van de veiligheid kunnen deze controles wel terug ingevoerd worden.

We hebben al verschillende malen gehoord dat er toch vragen rijzen als een ouder alleen met het kind reist, of de ouders nu gescheiden zijn of niet. Een document ouderlijke toestemming kan op zo’n moment tijdverlies en dure telefoontjes vermijden.

Ex ligt dwars

Wat als je ex-partner met het gedeelde ouderlijk gezag geen toestemming wil geven? Aangezien het om gedeeld ouderlijk gezag gaat, heb je de toestemming niet nodig en kan je dus gewoon vertrekken – mits je de papieren ook bij de hand hebt.

Als je ex de paspoorten of Kids-IDs in bewaring heeft, probeer dan om de documenten na een gesprek toch in handen te krijgen. In principe is het verplicht om de identiteitsbewijzen mee te geven: ze horen bij een persoon (het kind dus).

Blijft je ex weigeren de Kids-ID mee te geven, dan is het tijd een familiaal bemiddelaar in te schakelen. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kan je de zaak ook in kort geding brengen. Daar kan het bevel tot afgifte van de identiteitspapieren beslist worden, al dan niet gekoppeld aan een dwangsom.

Een andere manier is het aanvragen van een paspoort: ook een geldig reisdocument binnen Europa. Hou er rekening mee dat het meestal enkele weken duurt voor het paspoort er is. Via een (dure) spoedprocedure kan dit op enkele dagen geleverd worden.

Dit soort problemen kan vermeden worden door in het ouderschapsplan bij echtscheiding ook afspraken te maken over vakanties en reizen.

Niet-gedeeld ouderlijk gezag

Als het ouderlijk gezag aan één ouder is toebedeeld (deze heeft het hoederecht), dan neemt deze ouder alle beslissingen. Dan vertrek je met de kinderen op reis zonder dat er rekening hoeft te worden gehouden met de andere ouder.

Voor de ouder zonder ouderlijk gezag geldt dat ze niet op reis kunnen met het kind, meestal is er zelfs geen verblijfsregeling in dat geval.

Kan je bezwaar aantekenen tegen de reis van de ex-partner met de kinderen?  Je kan bezwaar aantekenen maar enkel als je kindontvoering vreest of indien de belangen van het kind door de reis zouden geschaad worden.

Meer vragen?

Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer de Sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond.

Niet vergeten: de juiste reisdocumenten én een EHBO-kit!

 

Meer tips, tricks advies zijn te volgen op Facebook en Twitter!

Ook kan je lid worden van De Gezinsbond en genieten van tal van voordelen. Ook om op reis te gaan.

Gepubliceerd op: 03/07/2017, laatste update op: 08/03/2019

Tags: , , , , , ,