Na de klimaatmars van vorige donderdag ontvingen we een brief van een moeder die zich afvraagt wanneer de Gezinsbond zijn steun zal betuigen aan alle spijbelende jongeren die deelnemen aan de klimaatbetogingen. En we kunnen meteen eerlijk zijn: opvoedkundig zijn dat moeilijke debatten.

Want we voeren wel degelijk gesprekken met onze eigen klimaatspijbelaars. Moeten we hen aanmoedigen om hun stem te laten horen of moeten we het net verbieden, wegens tijdens de schooluren?

En wat met de scholen die met sancties dreigen? Die niet in gesprek gaan met hun leerlingen? Vinden we dat ze gelijk hebben?

Of steunen we liever de scholen die uitpakken met het ongehoorzaam engagement van hun leerlingen? En hoe gaan we de volgende weken reageren als onze tieners telkens opnieuw naar Brussel willen trekken?

Voor het klimaat, tegen de school?

We twijfelden om als Gezinsbond een standpunt in te nemen: we zijn eigenlijk wel blij met jongeren die op een sterke manier hun stem laten horen en zo mee de samenleving maken. Maar we willen ook niet tégen de scholen reageren. Want we beseffen dat er veel consequenties zijn voor de dagelijkse werking.

Sommige leerkrachten hebben daar bovendien stevige argumenten voor. En zo komen de jongeren ogenschijnlijk tegenover hun school te staan en moet je kiezen: steun je de jongeren, dan steun je het spijbelgedrag en ben je tegen de scholen. Maar is dat wel zo?

Creatieve oplossingen voor praktische problemen

Als ouder kiezen we resoluut voor het engagement van onze kinderen, zonder de school daarbij af te vallen. Punt. Kunnen we dat dan als Gezinsbond ook niet? Jongeren en scholen zouden in deze kwestie niet tegenover elkaar mogen staan. Scholen zouden met hun leerlingen in gesprek moeten gaan. Samen kunnen ze zoeken naar oplossingen opdat de klimaatspijbelaars hun stem kunnen laten horen.

Met enige creativiteit van beide kanten vinden de praktische problemen dan wel oplossingen. Ook de jongeren die wel al op straat kwamen, hebben meer dan voldoende creativiteit getoond om samen aan de slag te gaan.

Gezonde leefomgeving = prioriteit

Als Gezinsbond weten we dat een gezonde leefomgeving voor vele gezinnen een belangrijk item is. Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen bleek al uit onze bevraging dat gezinnen gezonde leefmilieu bij hun topprioriteiten zetten.

Onze jongeren nemen nu het voortouw, laten we dat volop steunen en laat dat meteen een momentum zijn waarop we participatie van jongeren ernstig nemen, op alle niveaus. Deze jongeren schoppen niet alleen onze politici een geweten, maar hebben ook hun leeftijdsgenoten, hun ouders, hun leerkrachten en het middenveld aan het denken gezet. Ze brachten ons in een spreidstand, als ouder maar ook als middenveldorganisatie.

We houden het beeld voor ogen van de grootouders die vorige donderdag langs de kant van de weg van de betoging stonden met een spandoek “Wij steunen onze kleinkinderen”. Laten we komende donderdag ook als Gezinsbond met een spandoek langs de weg staan: “Wij steunen onze jongeren, onze scholen en onze gezinnen”, zodat ze samen blijven strijden en geloven dat ieder van hen de samenleving mee vorm geeft en helpt veranderen! Let’s change the world!

 

Elke Valgaeren werkt als dienstchef studiedienst bij de Gezinsbond, Tanja Nuelant is gezinspolitiek secretaris. Samen liggen ze aan de basis van de acties naar en beleidsvoorstellen voor onze politici.

Meer weten?

Lees hier alles over Stem Gezin!
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.
Gepubliceerd op: 24/01/2019, laatste update op: 20/02/2019

Tags: , ,