Het Europees Parlement heeft een voorstel over criteria voor hormoonverstoorders weggestemd. En dat is goed nieuws: het voorstel bood immers te weinig bescherming voor onze gezondheid en het milieu. Het verzet werd vanuit België onder meer geleid door Childproof, een groep van Belgisch-Nederlandse verenigingen en wetenschappers, die gecoördineerd wordt door de Gezinsbond.

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die inwerken op onze hormoonhuishouding. Steeds meer wetenschappers brengen ze in verband met moderne ‘ziekten’ zoals onvruchtbaarheid, kanker, obesitas, diabetes, hart- en longziektes, gedragsstoornissen en een ontregeld immuunsysteem. Recente wetenschappelijk studies schatten de gezondheidskosten door blootstelling aan hormoonverstoorders in Europa op liefst 163 miljard euro per jaar.

Zelfs in onze voeding

We komen dan ook dagelijks in contact met hormoonverstoorders: ze zitten onder meer in verzorgingsproducten, kunststoffen en zelfs in onze voeding. Op die manier kunnen ze onze hormoonhuishouding ontregelen. Vooral wie sowieso al intense hormonale veranderingen doormaakt, is daar vatbaar voor: baby’s, pubers, zwangere vrouwen,  vrouwen in hun menopauze en mannen in hun andropauze bijvoorbeeld.

Onder druk van wetenschappers en verschillende verenigingen zoals Childproof, belooft Europa al jarenlang om werk te maken van regelgeving over deze stoffen.  Eindelijk kwam de Europese Commissie  met een voorstel over criteria die moeten bepalen welke chemische stoffen bestempeld kunnen als verstoorders.

Moeilijk te bewijzen

Mooi werk, zou je denken, maar dat was het jammer genoeg niet. De criteria waren zo opgesteld dat het heel moeilijk was om te bewijzen dat een stof hormoonverstorend werkt. Bovendien golden ze alleen voor chemische stoffen in pesticiden en biociden, en zelfs daarin waren er nog uitzonderingen.

Geen goede zaak voor de volksgezondheid en milieu dus, en daar probeerde Childproof en de Gezinsbond zo veel mogelijk beleidsmakers van te overtuigen.  Dankzij de samenwerking met veel gelijkgezinde burgerorganisaties dat is gelukt: een meerderheid van de Europese parlementsleden stemde tegen de criteria. Ze vroegen de Commissie om zijn huiswerk over te maken, zodat  de meest kwetsbare burgers,  baby’s, kinderen, jongeren, zwangere vrouwen en ouderen, beter beschermd zullen worden.

Meer weten?

Danielle van Kalmthout, attachee op de studiedienst van de Gezinsbond, schreef een publicatie over hormoonverstoorders. Deze Focus op Hormoonverstoorders kan iedereen bestellen. Voor wie hulp wil in de supermarkt, kan de Duitstalige app ToxFox hulp bieden.

Hoe je als zwangere vrouw hormoonverstoorders kan vermijden lees je in deze handige brochure van de Gezinsbond.

Volg ons updates via Facebook en/of Twitter.

Gepubliceerd op: 17/10/2017, laatste update op: 31/10/2018

Tags: , , , ,