Miljoenen mensen krijgen weldra een uitnodiging voor het coronavaccin in hun bus. Maar heb je recht op vaccinatieverlof als je op de dag van je afspraak moet werken? En wat als je iemand wil begeleiden naar het vaccinatiecentrum?

Vaccinatieverlof

Het is niet nodig verlof te nemen als je opgeroepen bent voor een vaccin. Werknemers en contractuele ambtenaren kunnen gebruikmaken van het recht op klein verlet, vast benoemde ambtenaren hebben recht op dienstvrijstelling.

Concreet krijg je de nodige tijd om je te laten vaccineren. Sommige werkgevers kennen automatisch een halve dag toe, ook al is het vaccinatiecentrum om de hoek, maar dat is niet verplicht. De duur van de verplaatsing volstaat. Je loon of wedde loopt gewoon door.

Zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers vallen buiten die regeling.

Het vaccinatieverlof kan niet gebruikt worden om een persoon te begeleiden bij het vaccineren. Daarvoor zal je dus wel verlof moeten nemen.

LEES OOK > Wat met coronavaccinatie bij zwangerschap, borstvoeding of kinderwens?

Ziek door vaccinatie

Voor het ‘prikverlof’ moet je je werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het tijdstip van je vaccinatie.

Er kan een bewijs gevraagd worden: de uitnodiging of je afspraakbevestiging. De werkgever mag geen kopie nemen of scan van je bewijs vragen. Hij mag alleen de afwezigheid noteren als klein verlet of dienstvrijstelling zonder bijkomende informatie zoals bijvoorbeeld een snellere vaccinatie voor bepaalde risicogroepen.

En wat als je ziek wordt door de vaccinatie? Het nieuwe vaccinatieverlof heeft enkel betrekking op het vaccinatiemoment zelf. Wat daarna gebeurt valt onder de gewone regels van gewaarborgd loon en/of arbeidsongeschiktheid.

Als je ziek bent na de prik, wordt dat dus ziekteverlof. Houd er rekening mee dat de arbeidsongevallenverzekering niet van toepassing is bij de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum.

Dit artikel verscheen in mei 2021 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 28/04/2021

Tags: , ,