Een kindnorm voor hormoonverstoorders (of EDC’s) is een van de kernthema’s waar de Gezinsbond zich voor inzet. Op vraag van de bevoegde commissie deelde de Gezinsbond haar expertise net als verschillende partners van Childproof. De commissie aanvaardde de kindnorm als beleidsprincipe, wat ons tevreden stemt.

Een kindnorm voor hormoonverstorende stoffen betekent dat de veilige dosis hormoonverstoorders voor kinderen als algemene norm wordt aanvaard. Kinderen zijn kleiner, kwetsbaarder en dus gevoeliger: als het veilig is voor hen, is het veilig voor iedereen.

Klinkt eenvoudig maar dat is het niet: hormoonverstoorders zijn overal dus je ontsnapt er niet aan. Bovendien is de veilige grens niet bekend, laat staan dat het cocktaileffect kan berekend worden.

Cocktaileffect

Er moet niet alleen rekening gehouden worden met de schade die een hormoonverstorende stof (EDC) kan aanrichten, maar ook met de schade van de combinatie met andere stoffen. Dat wordt het ‘cocktaileffect’ genoemd.

Want ook al is de hoeveelheid hormoonverstorende stoffen in een product onder de grens, door de blootstelling aan verschillende stoffen samen stapelen de EDC’s zich op.

LEES OOK > Waarom zwangere vrouwen kwetsbaarder zijn voor hormoonverstorende stoffen

1 procent

Bijkomend probleem is dat nog maar van heel weinig stoffen geweten is of ze de werking van de hormonen verstoren en in welke mate. ‘In 2017 waren er naar schatting zo’n 84.000 verschillende chemische stoffen in de handel. Slechts 1 procent daarvan is al onderzocht op veiligheid inzake hormoonverstorende eigenschappen’, staat te lezen in het rapport.

Gezondheidseffecten

Blootstelling aan hormoonverstoorders kan onder andere voortijdige puberteit, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen, een lager IQ en autisme veroorzaken. Toxicoloog Jan Tytgat: ‘Hormoonverstoorders kunnen al schadelijk zijn in kleine hoeveelheden. Het effect is niet zo direct als het effect van tabak op longkanker, maar met wat we weten, is er reden tot voorzichtigheid.’

Experten schatten de gezondheidskosten in de Europese Unie als gevolg van hormoonverstoorders op 157 miljard euro per jaar.

72 aanbevelingen

Al in februari 2014 trok Childproof aan de alarmbel. Childproof is een platform van middenveldorganisaties en wetenschappers, onder coördinatie van de Gezinsbond. Er werd aandacht gevraagd voor de gevaren van blootstelling aan hormoonverstoorders, in het bijzonder voor het ongeboren kind en kleine kinderen.

Voor Childproof is het ook belangrijk is dat consumenten op zijn minst weten of een product nu wel of niet hormoonverstoorders bevat. Ideaal zou zijn dat consumenten zich in de winkel geen zorgen meer moeten maken over hormoonverstoorders, omdat ze gewoonweg niet meer gebruikt worden.

Daarom vraagt Childproof dat het gebruik van hormoonverstorende stoffen moet uitdoven, zeker wat betreft producten waar zwangere vrouwen en kinderen mee in contact komen. Als er een minder giftig of schadelijk alternatief voorhanden is, moet de producent gedwongen worden om naar deze alternatieve stof over te schakelen.

De commissie kon die redenering volgen en houdt rekening met de kwetsbaarheid van het kind. Bij de 72 aanbevelingen worden een aantal verboden geformuleerd om kinderen extra te beschermen. Zo wordt aangeraden om parabenen uit verzorgingsproducten voor baby’s en kleine kinderen te verwijderen.

LEES OOK > Tips om hormoonverstorende stoffen bij kruipende kindjes te verminderen

Informatie

Zolang EDC’s nog aanwezig zijn in producten, moeten consumenten worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van hormoonontregelaars. Op die manier kunnen ze eigen keuzes maken en hun gedrag en levensstijl aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen, zoals zwangere vrouwen.

We geven zelf daartoe al een aanzet met deze brochure over hormoonverstoorders.

Dossier hormoonverstoorders

Het dossier hormoonverstoorders kwam tot stand met de gewaardeerde financiële en inhoudelijke steun van BV OECO. Het doel van dit dossier is mensen in te lichten over de gevaren van hormoonverstoorders en tips aan te reiken om de blootstelling te verminderen.

De Gezinsbond is een voorstander van een veilige omgeving voor iedereen en kinderen in het bijzonder. Daarom pleiten we voor het hanteren van een kindnorm wat betreft de toegelaten stoffen in consumentenproducten: alle producten moeten veilig zijn voor de gezondheid van kinderen. Want wat veilig is voor kinderen, is veilig voor iedereen. Help ons deze kindnorm te verdedigen en word lid.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 12/03/2018, laatste update op: 15/04/2022

Tags: , ,