Politici aarzelen al jaren om daadkrachtige maatregelen te nemen voor het klimaat. Steeds meer burgers hebben er genoeg van, getuige de klimaatmars, de klimaatspijbelaars en andere initiatieven. Nu is er Sign for my future, een petitie gestart vanuit de vzw Klimaatmandaat.

Sign for my future komt voort uit een groep bezorgde ‘gewone burgers’.  Mama’s en papa’s dus. Maar ook jongeren, bedrijfsleiders, mediabedrijven, wetenschappers en middenveldorganisaties zoals de Gezinsbond. Omdat we niet langer kunnen wachten: er moet nu gehandeld worden. En dat kan: er is nog nooit zoveel steun  geweest voor een krachtig klimaatbeleid.

Wat is een daadkrachtig klimaatbeleid?

Sign for my future roept op tot drie beslissingen:

  1. Een klimaatwet. Deze wet moet ervoor zorgen dat ons land tegen 2050 klimaatneutraal is, tussentijdse doelen moeten dat concreet en haalbaar maken. Eind 2020 moet deze wet er zijn.
  2. Een investeringsplan. Om de doelen te bereiken, zullen maatregelen nodig zijn. Deze investeringen moeten burgers én bedrijven helpen, en moeten sociaal rechtvaardig zijn. Eind 2022 zou dit plan klaar moeten zijn.
  3. Een klimaatraad. Deze onafhankelijke raad staat de regering bij en beoordeelt de maatregelen op hun klimaatscore.

Waarom steunt ook de Gezinsbond dit initiatief?

De Gezinsbond vertrekt van het belang van de kinderen. We hanteren hiervoor de kindnorm: wat een kind maximaal aankan, zou het plafond moeten zijn voor iedereen. Dit gaat zowel over luchtvervuiling, waterkwaliteit, kwaliteit van voeding, maar ook de aanwezigheid van vervuilende of hormoonverstorende stoffen.

En dat gaat ook over klimaatmaatregelen. Als de toekomst van kinderen op het spel wordt gezet, laten  we onze stem  horen om hen, én hun toekomst, te verdedigen.

We weten dat veel gezinnen al inspanningen doen om hun uitstoot te beperken, zoals hun huis isoleren, een gezinsauto vervangen door een fiets of deelwagen of vaker vegetarisch eten. Als de overheid die gezinnen steunt, kunnen ze nog meer doen.

Tot slot biedt de petitie Sign for my future ook een forum aan gezinnen die niet kunnen deelnemen aan de klimaatmarsen. Hun handtekening toont  dat ook zij een krachtig klimaatbeleid steunen.

> Gezinsbond steunt de klimaatspijbelaars

Meer welvaart & meer welzijn

Maatregelen die de uitstoot beperken en de opwarming onder de twee graden houden, zijn nodig. Uiteraard zal de omschakeling naar een klimaatneutraal België inspanningen vragen van ons allemaal. Maar tegelijk houdt deze transitie échte kansen in, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal”, aldus de initiatiefnemers.

De boodschap is positief. “Onze toekomst en die van onze kinderen kan nog worden gered. We willen alle politici overtuigen om nu in actie te schieten door te tonen dat heel veel burgers hen hierin steunen. De oplossingen zijn er. De politici moeten ze breed uitrollen én haalbaar én betaalbaar maken, voor onze bedrijven en voor onze burgers”, besluit het persbericht van Sign for my future.

Teken je ook deze petitie? Klik hier om dat te doen!
Gepubliceerd op: 07/02/2019, laatste update op: 08/11/2021

Tags: ,