De Gezinsbond vroeg in het voorjaar 2017 aan gezinnen hoe zij omgaan met voeding en beweging. Meer dan 2.000 moeders of vaders deden hun verhaal. Gezinnen willen gezond eten, maar verwachten daarbij meer steun van scholen, werkgevers, de voedingsindustrie, de media- en reclamewereld en zeker ook van de overheid. Daarom deze zeven maatregelen die kunnen helpen om gezonder te eten.

1. Een gezondere samenstelling

De hoeveelheid suikers, vetten en zout, bewaarmiddelen en kleurstoffen in voedingsproducten moeten beter afgestemd zijn op wat een kinderlichaam minimaal nodig heeft en maximaal aankan.

Met een gezonder voedselaanbod kunnen ouders er geruster in zijn dat wat hun kinderen eten veilig is, en in gedoseerd gebruik niet zal leiden tot overgewicht.

2. Duidelijke etiketten

Etiketten lezen en begrijpen is voor elke consument – ook kinderen en jongeren – belangrijk om een gezonde keuze te kunnen maken of om producten met elkaar te kunnen vergelijken.

De Nutri-Score is een voedingslabel dat een kleurenschaal – (donker)groen, oranje, rood – in combinatie met lettercodes – A tot E – gebruikt om aan te duiden welke producten binnen een bepaalde groep gezonder zijn dan andere.

A is donkergroen en dus een topscore, rood betekent gevaar. Kinderen leren dit snel en kunnen met dit label dus ook gemakkelijker zelfstandig een gezondere keuze maken.

LEES OOK > Lies De Smet, mama van vier, kiest voor duurzame voeding 

3. Een voedseltaks of taks op ongezonde voeding

Ongezonde producten moeten duurder zijn dan gezonde producten. Een taks op ongezonde voeding, die de producent betaalt, geeft de consument een signaal dat hij niet alleen verantwoordelijk is voor wat hij eet.

De opbrengst van de taks moet gaan naar preventie bij kinderen en maatschappelijk kwetsbare gezinnen, en naar beloningen om gezonde levensstijl te promoten (bv. meer groenten en fruit op scholen, of goedkoper lidgeld bij een sportvereniging).

helpen om gezonder te eten, gezond eten, gezond koken, bewegen is gezond

4. Het voorzorgsprincipe

Wanneer E-stoffen vermoedelijk negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van kinderen, moet het voorzorgsprincipe toegepast worden. Zolang niet is aangetoond dat ze onschadelijk zijn, wordt het gebruik ervan verboden.

5. Gezondheidsclaims onderwerpen aan striktere regels

Tot op vandaag vinden consumenten gezondheidsclaims erg misleidend. Zeker claims gericht op kinderen moeten veel strenger worden.

LEES OOK > Kassaticket Confessions: meekijken in de kar van Els en Lieve van de Gezinsbond

6. Voedingsrichtlijnen en dagelijkse aanbevolen hoeveelheden afstemmen op kinderen

De Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI-waarden) van bv. kleurstoffen zijn nu op volwassenen gebaseerd, terwijl kinderen veel sneller de ADI-waarden bereiken in wat ze eten en drinken.

Het is belangrijk dat de richtlijnen worden bepaald op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Nu sponsoren de voedingsindustrie en grote multinationals vaak zelf onderzoek en dat creëert onduidelijkheid en misleidt consumenten.

7. Reclamesector mobiliseren

Reclame voor producten die weinig tot geen voedingswaarde hebben, te veel suiker, vet, zout of kleurstoffen bevatten, moet aan dwingende regels worden onderworpen en verboden worden als ze gericht is op kinderen en jongeren.

Toegelaten reclame mag niet misleidend zijn en moet duidelijke productinformatie bevatten, die kinderen en jongeren begrijpen.

LEES OOK > Hoe eten gezinnen: welke keuzes maken ze en waarom? 

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 06/08/2017, laatste update op: 06/04/2023

Tags: ,