Een veiliger verkeer: we hebben er allemaal baat bij. Maar minstens een keer per week blijkt ons verkeer een echte killer. Wanneer zal een beleid ondubbelzinnig de kaart van de kwetsbare weggebruiker trekken? Deze tien maatregelen voor een veiliger verkeer zijn alvast een goed begin.

Het is een vicieuze cirkel: omdat het verkeer onveilig is (of lijkt, door de onevenwichtige aandacht voor ongevallen), nemen we vaker de auto en wordt het verkeer ook effectief onveiliger.

Daar zijn verschillende oorzaken voor: aantal auto’s en vrachtwagens, verkeersinfrastructuur (hoe de weg is ingericht), gedrag van de weggebruikers en menselijke fouten.

Toch kan het beter, en ook wij als Gezinsbond pleiten voor een reeks maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Maatregelen voor een veiliger verkeer

1.Van de rijweg afgescheiden fietspaden

Niet enkel ter hoogte van een oversteekplaats maar over de hele lijn. Bij uitbreiding zou de hele inrichting van de schoolomgeving kwetsbare weggebruikers veiliger moeten maken.

2. Apart oversteekmoment voor fietsers en voetgangers aan kruispunten

Zo kunnen ongevallen met auto’s die afslaan alvast vermeden worden.

3. Installeren kindlinten en trage wegen

Een kindlint is een route die kinderen zelfstandig én veilig kunnen nemen naar betekenisvolle plaatsen, zoals school, sport- of jeugdorganisatie of een speeltuin.

Trage wegen spelen daar een belangrijke rol in. Deze onverharde wegen zijn voorbehouden voor niet-gemotoriseerd verkeer.

4. Afdwingen van de verkeersregels

Er kunnen nog zoveel verkeersregels zijn, als ze niet worden nageleefd, missen ze hun doel. Meer controles moeten dit garanderen. Alcoholgebruik, snelheid en verkeersveilig gedrag van alle weggebruikers zijn de prioriteiten. Maar ook op de uitrusting van fietsers en voetgangers moet toegezien worden.

5. Blijven inzetten op sensibilisering van alle weggebruikers

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs worden vaak geviseerd, maar ook fietsers en voetgangers moeten zich verantwoordelijk gedragen in het verkeer. Voldoende zichtbaar zijn, de verkeersregels respecteren en de veiligheidsvoorschriften naleven zijn ook belangrijk. Daarbij denken we aan een fluohesje, werkende verlichting en remmen en een helm.

Ook de rijopleiding en voldoende veiligheidstrainingen door bedrijven kunnen bewuster rijgedrag stimuleren.

6. Scholen activeren

Verkeerstoezichters, leerkrachten die helpen oversteken, verkeersopvoeding of schoolstraten die autovrij zijn tijdens de breng- en ophaalmomenten zijn maar enkele van de maatregelen die rond scholen kunnen genomen worden. Helaas ligt niet alles in handen van de school alleen…

7. Voorbeeldfunctie van de ouders

Voor kleine kinderen is een fietshelm en fluohesje ingeburgerd, voor tieners en volwassenen zijn de meningen eerder verdeeld. Nochtans is het simpel: ze verhogen de veiligheid voor de kwetsbare weggebruiker en kinderen zijn meer geneigd het te dragen als de ouders het ook doen.

8. Openbaar vervoer beter uitbouwen

Het zou het aantal auto’s op de weg doen dalen, wat zowel de veiligheid als de luchtkwaliteit ten goede komt. Win-win!

9. Verkeersbeleid dat gericht is op de kwetsbaren

Wij blijven voorstander van het STOP-principe. Stappers, trappers, dan openbaar vervoer en tot slot privévervoer: dat zou de prioritaire volgorde moeten zijn bij beleid.

Daarbij wordt de kindnorm gerespecteerd: de grens waarbij kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven, en die rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Wat veilig is voor kinderen, is veilig voor de hele samenleving.

10. Technische uitrusting van voertuigen stimuleren

Sensoren die beweging detecteren (vooraan en achteraan), een dodehoekspiegel, de auto blokkeren als er iets voor de auto opduikt… het zijn maar enkele van de veiligheidsmaatregelen die kunnen ingebouwd worden. Door autobouwers onder druk te zetten om deze standaard te maken, wordt het verkeer ook een pak veiliger.

 

Om het aantal verkeersdoden te doen dalen, moeten de ambities hoog zijn en de prioriteiten juist en verantwoord. Lees ons volledige standpunt en alle voorstellen rond verkeersveiligheid op onze website.

Of word lid van De Gezinsbond en verneem al onze standpunten uit eerste hand. Klik hier

Ook kan je het laatste nieuws, tips en tricks volgen via Facebook.

Gepubliceerd op: 02/03/2017, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , , , , ,