Dat onze lucht niet altijd de beste is, dat weten we wel. Maar hoe erg is het nu eigenlijk? En wat is de impact van het verkeer op die luchtkwaliteit?

Dat wordt onderzocht bij Curieuzeneuzen Vlaanderen, een onderzoek waarin de gewone mens wordt betrokken. Meet mee de luchtkwaliteit en help de wetenschap (en onze luchtkwaliteit!)

20.000 stalen

Curieuzeneuzen Vlaanderen zal de luchtkwaliteit meten in 20.000 straten bij 20.000 gezinnen, organisaties en scholen. Eén maand lang (mei) twee buisjes ophangen en die daarna weer inleveren, dat is het enige wat moet gebeuren. Inschrijven kan tot 20 maart 2018 via deze link.

Verkeersvervuiling

luchtkxwaliteit curieuzeneuzenIn de buisjes wordt de stikstofoxide (NO2) in de lucht gemeten. “Door stikstofdioxide (NO2) te meten, krijgen we een goed beeld van de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen”, zegt prof. dr. ir. Filip Meysman (UAntwerpen), die het project leidt.

“Hoge NO2-concentraties hebben belangrijke effecten op gezondheid en milieu”, Katrien Smet, woordvoerder bij de Vlaamse Milieumaatschappij. We gaan bijvoorbeeld massaal lopen en fietsen om gezonder en fitter te zijn, maar wat als de ingeademde lucht niet zo gezond is?

Kindnorm luchtkwaliteit

Ook voor de Gezinsbond is luchtkwaliteit een speerpunt. Met concrete meetresultaten in handen kan het beleid beïnvloed worden. Meer bepaald vragen we ambitieuze luchtkwaliteitnormen, waarbij de kwetsbaarsten (kinderen en andere kwetsbare groepen) de norm vormen. Want minder dan een kindnorm voor luchtkwaliteit is wat de Gezinsbond betreft niet aanvaardbaar.

Net naar verkeer toe kunnen hier maatregelen genomen worden: de lage emissiezones die Antwerpen en Brussel al hebben ingevoerd zijn maar het begin. Meer lage emissiezones, groene zones, hybride en elektrische voertuigen en het hanteren van het STOP-principe, waarbij voetgangers en fietsers eerst komen, zijn maar enkele van de maatregelen die wij graag ingevoerd willen zien. Lees ze allemaal na in dit Childproof-standpunt.

Ook daarom roepen wij op om mee te doen met dit onderzoek!

LEES OOK: Wat je kan verbeteren aan de kwaliteit van de lucht in huis voor baby’s

LOGO CurieuzeNeuzen
Curieuzeneuzen Vlaanderen is een project van Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard en ondersteund door VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven).

 

Lees meer artikels over luchtkwaliteit en het belang ervan bij De Standaard.

 

De resultaten mogen in september 2018 worden verwacht. Iedere deelnemer krijgt ook een persoonlijk rapport over de toestand in zijn of haar straat.
Gepubliceerd op: 26/02/2018, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , ,