Hoe beleven gezinnen de crisis? Wat is de impact op de onderlinge relaties? Slagen ze erin contact te houden met de grootouders? Hoe zit het met de combinatie van werk en gezin? En loopt het schoolwerk al wat vlotter? De resultaten van onze tweede corona-enquête vind je hier.

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben een grote impact op ons gezinsleven. In samenwerking met onderzoeksexperts Indiville en Bpact legden we eind april voor een tweede keer onze corona-enquête voor aan gezinnen. De resultaten van de eerste enquête vind je hier.

Gezin als vangnet

De corona-quarantaine sluit ons als het ware op in ons huisgezin. Toch lijkt dat de relaties binnen ons gezin niet per se negatief te beïnvloeden. Er zijn niet beduidend meer conflicten tussen kinderen en ouders en tussen broers en zussen onderling dan voor de crisis.

Ouders merken wel dat hun kinderen hun vrienden missen. Het gezin is dus een belangrijk vangnet. Daarom moeten we extra alert zijn voor die kinderen die dat vangnet niet hebben.

Jonge kinderen

In gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar zijn er meer conflicten dan in gezinnen met oudere kinderen. Mogelijk is dit te wijten aan de moeilijkere combinatie van werk en gezin.

Hoe jonger de kinderen, hoe moeilijker ze het hebben om de nieuwe situatie te begrijpen: mama en papa zijn wel thuis maar hebben geen tijd voor hen. Dat is hét recept voor moeilijk gedrag.

Bezig blijven

Het schoolwerk neemt een pak tijd in beslag, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Toch loopt het in de meeste gezinnen vrij vlot, al vallen er nog steeds veel kinderen uit de boot.

De hobby’s, dat is een ander verhaal. Slechts 1 op de 20 kinderen is daar nog intensief mee bezig, zo blijkt uit de corona-enquête. Ze blijven bijvoorbeeld dagelijks hun muziekinstrument oefenen of krijgen online opdrachten van hun coach.

Voor de rest zijn de hobby’s grotendeels weggevallen (62%) of staan ze op een laag pitje (23%). Die cijfers lopen gelijk met de antwoorden in onze vorige bevraging.

60% van de respondenten doet nu wel meer activiteiten in gezinsverband dan voor de corona-maatregelen. De kinderen helpen ook meer bij huishoudelijke taken, al zien we daar een lichte daling ten opzichte van de enquête die we eind maart uitvoerden: 1 op de 4 helpt de ouders mee in het huishouden.

Kinderen zitten meer voor het scherm dan vóór de quarantaine, maar niet meer dan een maand geleden. Het is dus niet zo dat we meer onze toevlucht nemen tot gamen, tv-kijken en gsm’en naarmate de lockdown langer duurt.

Virtueel familiebezoek

Families hebben duidelijk begrepen dat ze elkaar beschermen als ze de social distance respecteren. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen contact met elkaar hebben. Twee derde van de gezinnen is zelfs regelmatig (53%) tot dagelijks (14%) met een grootouder in gesprek.

In 7 op de 10 gevallen horen of zien ze elkaar via sociale media. Het gebruik daarvan lijkt sterk toegenomen. Voor de coronacrisis waren het vermoedelijk vooral grootouders en kleinkinderen die ver van elkaar woonden die op die manier contact hielden. Nu doen ze dat ook als ze dicht bij elkaar wonen.

Corona-enquête?

De resultaten van de respondenten liggen in de lijn van de eerste bevraging eind maart. We deden wel een extra oproep naar de leden van de Gezinsbond ouder dan 60 jaar, zodat we voldoende grootouders zouden bereiken. En met succes.

In totaal vulden 3592 ouders of grootouders onze tweede corona-enquête in. De gemiddelde respondent is vrouw (74%) en hoger geschoold (68%). Terwijl we in de eerste bevraging vooral jonge gezinnen bereikten, hebben we nu ook grootouders bereikt: 48% van de gezinnen heeft inwonende kinderen, 54% heeft kinderen die niet meer thuis wonen. In bijna alle gezinnen met thuiswonende kinderen zijn er nog grootouders in leven. 51% van de respondenten is niet beroepsactief.

Met de tweede bevraging hebben we meer gezinnen bereikt met een kind met handicap, chronische ziekte of ernstige leerstoornis: 8% van de respondenten heeft een kind dat extra zorg nodig heeft.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.

Gepubliceerd op: 08/05/2020, laatste update op: 19/05/2022

Tags: ,