Elk jaar bellen 14.000 mensen naar Zelfmoordlijn 1813. Tijdens die gesprekken geven de bellers soms zelf risico- en beschermende factoren aan als het gaat over suïcide gedachten. Dat zijn de redenen die werken voor hen, en zijn dus niet noodzakelijk geldig voor iedereen. Toch kunnen ze enkele handvaten bieden.

Risico’s en beschermende factoren bij zelfdoding? Als beschermende factoren halen de bellers aan dat ze willen leven en hopen. Dat spreekt het heersende idee tegen dat iedereen met zelfmoordgedachten ook echt dood wil.

In realiteit willen ze meestal een einde aan een uitzichtloze situatie en zien ze geen andere oplossing dan de dood (op dat moment). Die dubbelzinnigheid is typisch voor mensen met zelfmoordgedachten.

Contact leggen

Een tweede beschermende factor die frequent door tijdens de gesprekken wordt aangehaald, is nadenken over de gevolgen van zelfdoding voor de omgeving. Ook al sluiten suïcidale mensen zich af, blijf moeite doen om contact te leggen.

Sociaal contact is een beschermende factor bij zelfdoding, sociaal isolement is net een risicofactor. Het lijkt niet zo, maar ook wie zich terugtrekt uit de maatschappij heeft behoefte aan menselijk contact.

Betekenisvolle activiteiten of een probleem kunnen oplossen zijn ook beschermende factoren volgens de bellers: ze tonen wat het leven nog biedt en zijn een uitweg uit de situatie waarin de persoon zich bevindt.

Risico’s

Risicofactoren die tijdens de gesprekken met Zelfmoordlijn werden aangehaald, zijn vooral sociaal isolement en zich onbegrepen voelen. Bijvoorbeeld het gevoel hebben alleen te staan, geen aansluiting kunnen vinden bij de maatschappij of niet aanvaard te worden.

Bij jongeren is ook pesten en mishandeling een belangrijke risicofactor, beide leiden immers tot uitzichtloze situaties. Bij volwassenen spelen financiële problemen ook een rol, samen met pesten, (dreigende) werkloosheid en juridische problemen.

De informatie in dit artikel werd gebaseerd op gegevens die werden teruggevonden op Zelfmoord1813.be. Deze website biedt informatie en hulp aan mensen die aan zelfdoding denken en zij die bezorgd zijn om hun naasten. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Blijf op de hoogte…

Gepubliceerd op: 19/09/2017, laatste update op: 31/10/2017

Tags: , ,