Wanneer moet je juist in quarantaine en wat is nu het verschil met zelfisolatie? En moet iedereen in het gezin mee in quarantaine? En wat kosten al die testen eigenlijk? Wij zochten het voor je uit.

Dit artikel is bijgewerkt op 22 juni 2022.

Eerst even dit: het kan zijn dat jouw school of opvang toch een andere regel hanteert. Door overmacht kunnen de regels dus nog wijzigen. Check bij onduidelijkheid bij de school of opvang wat er nu van je verwacht wordt.

Wanneer moet ik in quarantaine?

Als je in quarantaine moet is dat meestal preventief, want je bent (nog) niet ziek.

Quarantaine na hoogrisicocontact

Wat je vaccinatiestatus ook is, sinds 17 maart hoef je niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact. Het wordt wel aanbevolen om 7 dagen een mondmasker te dragen. Hou best ook afstand, en vermijd contact met kwetsbare personen. Indien het dragen van een mondmasker niet kan, is het aangeraden dagelijks een zelftest te doen (vanaf 6 jaar).

Krijg je symptomen, laat dan een test afnemen of neem zelf een test af. Is die positief, dan moet je in zelfisolatie.

Quarantaine na buitenlandse reis

Sinds 23 mei gelden er enkel nog maatregelen voor reizigers die uit een land met een heel hoog risico (terug)komen.

 • Kom je uit een heel hoog risico land binnen de Europese Unie of Schengenzone en je hebt geen vaccinatiecertificaat, of een recente negatieve PCR-test (max. 72 uur oud)? Laat je dan testen op dag 1 na thuiskomst. Is je test negatief? Dan mag je meteen uit quarantaine. Op dag 7 doe je nog een test. Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen, maar blijven in quarantaine in afwachting van het testresultaat van hun ouders. Er zijn momenteel geen landen met een heel hoog risico
 • Kom je uit een heel hoog risico land buiten de Europese Unie of Schengenzone? Dan moet je 10 dagen verplicht in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en dag 7. Er zijn momenteel geen landen met een heel hoog risico

Maatregelen bij quarantaine

 • Je mag niet buitenshuis werken. Is thuiswerk geen optie, dan kun je een quarantainecertificaat aanvragen.
 • Was vaak je handen en draag ook thuis een mondmasker. Zorg voor voldoende verluchting, en poets elke dag wat je veel aanraakt. Gebruik indien mogelijk een andere wc en badkamer dan je huisgenoten.
 • Nodig geen bezoek uit, en blijf zelf thuis.
 • Voor de noodzakelijke dingen mag je als ouder wel je huis uit: om boodschappen te doen, geneesmiddelen te kopen of naar de dokter te gaan. Kinderen mogen dit niet.
 • Bij symptomen ga je meteen naar de zelfevaluatietool en krijg je een code, contacteer dus niet je huisarts. Zijn er symptomen bij je kind, contacteer dan ook de school/CLB of de kinderopvang.

Moet ik in zelfisolatie?

Voor isolatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Je gaat in zelfisolatie als je je ziek voelt of positief getest hebt.

Je mag die zelfisolatie beëindigen vanaf dag 7, op voorwaarde dat je 3 dagen koortsvrij bent en je geen zware klachten (meer) hebt. Je blijft daarna nog 3 dagen je contacten strikt beperken, en draagt bij contact steeds een mondmasker. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen.

Extra maatregelen bij zelfisolatie

Neem de maatregelen voor quarantaine in acht, met een aantal verstrengingen:

 • Verblijf in een aparte kamer die je goed verlucht. Voor kinderen is dit bijna niet haalbaar, ook voor ouders wordt dit moeilijk, tenzij de partner alle taken en opvang op zich kan nemen. Roep op tijd (professionele) hulp in bij zulke situaties.
 • Blijf thuis. Vraag bijvoorbeeld hulp aan anderen om boodschappen te brengen.

Wat bij een besmetting op school?

Sinds maandag 23 mei geldt code groen in het onderwijs. De besmettingen zijn immers, net als in de brede samenleving, ook bij leerlingen en onderwijspersoneelsleden sterk gedaald.

De noodremprocedure is sinds 27/01 verdwenen. Een hele klas zal dus niet meer in quarantaine gaan, maar door overmacht (personeelstekort, heel veel besmettingen binnen een klas,…) kan een klas of school alsnog sluiten. Volg dan de info die de school je geeft.

Meer lees je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Zelftesten van schoolgaande kinderen

Regelmatig zelftesten blijft aanbevolen. Bij een positieve zelftest blijf je thuis, en vraag je een PCR-test aan.

Voor specifieke doelgroepen geldt de verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest bij de apotheek. Anders loopt die kostprijs bij je apotheker op tot 6 à 8 euro per test, online en in de supermarkten betaal je iets meer dan 3 euro.

Voor de Gezinsbond is de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zelftesten en daarmee ook meteen het draagvlak van deze maatregel essentieel. Wij verzetten ons dus niet tegen het advies om schoolgaande kinderen te testen, maar stellen wel vragen bij de praktische uitrol ervan. Die legt wat ons betreft te veel verantwoordelijkheid bij en financiële druk op de ouders. Omwille daarvan pleiten wij voor een verhoogde financiële tegemoetkoming voor zelftesten voor ouders met schoolgaande kinderen.

We mogen niet onderschatten hoeveel gezinnen amper het hoofd boven water kunnen houden in deze woelige tijden. De prijs van zelftesten voor gezinnen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming varieert tussen de 3 en de 9 euro, afhankelijk van waar je de test koopt. Een snelle berekening leert ons dat de kosten voor gezinnen met schoolgaande kinderen maandelijks makkelijk kunnen oplopen tot zo’n honderden euro’s.

Wat bij een besmetting in de crèche of in de buitenschoolse opvang?

Ook de opvang sluit niet langer vanaf een bepaald aantal positieve gevallen, tenzij in heel specifieke omstandigheden (vb overmacht door afwezigheid begeleiders of onthaalouder).

Kinderen onder 12 jaar die geen symptomen hebben en niet positief testen, moeten niet (meer) in quarantaine. Ook als een gezinslid positief test, kan je kind gewoon naar de opvang. Wel is er 10 dagen waakzaamheid: geen contact met kwetsbare personen, de hygiënemaatregelen toepassen, vanaf 12 jaar binnen een mondmasker dragen en waar mogelijk afstand houden.

Kinderen ouder dan 6 jaar moeten altijd getest worden als ze symptomen hebben. Kinderen jonger dan 6 jaar worden echter enkel getest bij ernstige symptomen, of bij milde symptomen wanneer ze recent een hoog- of laagrisicocontact hadden met een bevestigd geval van COVID-19. Ze blijven thuis tot de uitslag van de test gekend is. Is de test positief, dan gaan ze 7 dagen in isolatie.

Ook kinderen zonder symptomen die om een andere reden (bv. voor een ingreep) toch getest werden en een positief testresultaat hebben, gaan 7 dagen in isolatie.

Is je kind ziek, hou het dan thuis en laat het testen. Kleuters met alleen een verkoudheid (last van snot, en eventueel een hoestje) hoeven niet thuis te blijven van school of opvang.

Hoe lang mag mijn kind niet naar de opvang of naar school na een besmetting?

Een kind dat positief test moet minstens 7 dagen in isolatie, te tellen van de dag van het begin van de symptomen of van de dag van testafname als er geen symptomen zijn. Als er de laatste 3 dagen geen koorts is en een verbetering van de symptomen, dan kan je kind terug naar de opvang of naar school.

Na de 7 dagen isolatie moet het gezin nog drie dagen uiterst waakzaam zijn en moet het kind, als het ouder is dan 6 jaar, nog drie dagen continu een masker dragen in de binnenruimtes.

LEES OOK > Kinderen vaker thuis? Let (extra) op voor hoogte-ongevallen

Kan mijn kind nog les volgen als de school of klas gesloten is?

Normaal wordt er afstandsonderwijs voorzien. Bespreek het met de school en de leerkracht indien het niet duidelijk is.

Wat als een gezinslid positief test? Wie moet thuisblijven?

Bij een positieve test van een gezinslid moeten de andere gezinsleden niet meer in quarantaine. Is het een ouder, dan kunnen de kinderen gewoon naar school gaan. Ook als broer of zus besmet is, kan de andere naar school indien er geen symptomen zijn. Frequent zelftesten wordt hier aangeraden (zie hierboven voor het standpunt van de Gezinsbond).

Wie positief test gaat in zelfisolatie (zie hoger). Je zondert je af (indien mogelijk) en draagt telkens een mondmasker (zie maatregelen zelfisolatie). In de praktijk is dit soms moeilijk vol te houden. Eventueel kan de partner de zorg van de kinderen op zich nemen. Ben je alleenstaande, dan moet je op zoek naar hulp om opvang te voorzien.

Let wel: een kind in quarantaine of zelfisolatie blijft zo veel mogelijk thuis en mag dus niet mee om boodschappen of om bijvoorbeeld broer of zus af te zetten aan school. Er moet dus steeds opvang voorzien worden (zie stukje over opvang hieronder).

Wat met quarantaine en co-ouderschap?

Ook in coronatijden blijven gescheiden ouders gebonden aan de verblijfsregeling. Er is geen verbod op contact in gezinsverband, en dat geldt ook voor kinderen van gescheiden ouders. Corona mag nooit een excuus zijn om de regeling aan te passen (al kan het uiteraard wel in onderling overleg, als daar goede redenen toe zijn).

Die situatie verandert als het kind of iemand van het gezin besmet is, of als het kind volgens de coronaregels in thuisisolatie moet blijven. In dat geval blijft het kind bij dezelfde ouder tot de isolatie of quarantaine afgelopen is.

Mijn kind is onder de 6, maar wordt wel getest. Mag dat wel?

Ja, ook kleuters worden zo snel mogelijk getest bij ernstige symptomen, of bij milde symptomen na een hoogrisicocontact. Sciensano maakte die aanbeveling omdat de nieuwe coronavarianten veel besmettelijker zijn, ook bij kinderen. Spreek er wel over met je zorgverlener en probeer je kind voor te bereiden op zo’n coronatest.

In volgende gevallen wordt bovendien een test voor elk kind jonger dan 6 jaar aanbevolen:

 • als je kind mogelijk besmet is met het coronavirus en hiervoor naar het ziekenhuis moet
 • als er in de omgeving van je kind een verhoogd risico bij andere kindjes of volwassenen is op een ernstig verloop van de ziekte

LEES OOK > Ontprikkelen na een drukke dag in de kleuterklas of in de crèche

Wat met opvang, hoe los je dit op?

Als de opvang of school (gedeeltelijk) moet sluiten door een coronamaatregel van de overheid of als het kind in quarantaine moet door een hoogrisicocontact of een besmetting, is er voor de meeste ouders een oplossing. Hier vind je de mogelijkheden per statuut:

 • Werknemers of contractuelen bij de overheid kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit is een recht, de werkgever kan het dus niet weigeren. Aanvragen moeten ingediend worden bij de RVA met een attest van de school of opvang.
 • Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Aanvragen moeten ingediend worden bij het sociaal verzekeringskantoor van de zelfstandige met een attest van de school of opvang.
 • Voor statutaire ambtenaren is de situatie afhankelijk van de overheid. Sommigen kunnen nu al betaald thuis blijven om hun kind op te vangen (federale statutaire ambtenaren die niet kunnen telewerken, en Vlaamse statutaire ambtenaren mits akkoord van de leidinggevende). Statutaire ambtenaren van de lokale besturen hebben ook recht op tijdelijke werkloosheid, net als het contractueel personeel van de lokale besturen.

De Gezinsbond vraagt soepelheid voor ambtenaren voor wie betaald opvangverlof niet altijd een recht is. Telewerk en opvang zijn meestal niet te combineren, en dergelijke regelingen zijn echt geen overbodige luxe voor ouders die geconfronteerd worden met de plotse quarantaine van hun kinderen.

Een andere oplossing vinden is immers niet vanzelfsprekend, omdat een quarantaine ook inhoudt dat je enkel volgens de geldende maatregelen andere personen in huis kan halen. Dat betekent dat eventuele oppassers afstand moeten houden en mondmasker dragen. Het mogen zeker ook geen personen zijn die tot de risicogroep behoren.

Eventuele andere oplossingen?

 • Iedere werknemer heeft jaarlijks recht op 10 dagen sociaal verlof waarvan sommige werkgevers een aantal dagen betalen. Deze 10 dagen zijn een recht maar dienen voor onvoorziene omstandigheden in de privé-sfeer. De eerste dag quarantaine van een kind hoort daar zeker bij. Vanaf de 2e dag quarantaine kan een werkgever sociaal verlof weigeren omdat je een andere oplossing had kunnen vinden. We hopen alvast op soepelheid bij de werkgevers want het lijkt ons bijna onmogelijk om in deze tijden een andere oplossing te vinden, tenzij zelf verlof te nemen.
 • Ambtenaren, werknemers en contractueel overheidspersoneel hebben recht op ouderschapsverlof. Wie nog ouderschapsverlof heeft staan, kan gebruik maken van de regeling om ouderschapsverlof per week op te nemen. Ouderschapsverlof opnemen is een recht voor ouders met een kind tot 12 jaar (of 21 jaar indien het gaat over een kind met een beperking) maar voor de flexibele opname per week moet je toestemming van je werkgever krijgen. Dit kan mits akkoord van de werkgever onmiddellijk ingaan. Je vraagt het aan bij de RVA. Meer info lees je hier.
 • De kinderoppasdienst van de Gezinsbond blijft actief en volgt de coronamaatregelen. Check bij je lokale verantwoordelijke of je je vaste babysitter voor deze situaties kan inschakelen.

Wat kost een coronatest in welke situatie?

Coronatesten worden door de ziekteverzekering terugbetaald zolang de correcte procedure wordt gevolgd. Er is geen remgeld, de patiënt betaalt normaal dus niets. Zelftesten koop je aan in de supermarkt of bij de apotheek. Ze kosten tussen de 3 en 9 euro per stuk.

Een correcte procedure wil zeggen:

 • dat de test voorgeschreven moet zijn door een arts, schoolarts of een regionale gezondheidsinspecteur
 • dat je een code krijgt via de zelfevaluatietool
 • dat je na een positieve zelftest een testcode krijgt via dit formulier
 • of dat je een CTPC (= corona test prescription code) doorgestuurd krijgt in het kader van contact tracing of als je terugkeert van reis

Eén uitzondering: een test in het kader van internationale reizen betaal je zelf. Afhankelijk van het soort test betaal je hiervoor tussen de 9,60 en 55 euro. Een sneltest (op eigen aanvraag, met resultaat binnen 3 uur) kost maximaal 120 euro.

Raadpleeg bij twijfel ook de corona-pagina’s van de Vlaamse Overheidsdienst Onderwijs en van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 05/10/2020, laatste update op: 22/06/2022

Tags: ,