Voor heel wat gezinnen is de combinatie van werk en gezin in deze tijden van corona zwaar om te dragen. Vooral jonge gezinnen hebben het lastig. Dat blijkt uit een enquête van de Gezinsbond in samenwerking met onderzoeksexperts Indiville en Bpact. We zetten de conclusies van de bevraging even op een rijtje.

Op zijn kop

De coronacrisis zet de combinatie van gezin en werk helemaal op zijn kop. De werksituatie van mensen is veranderd én de zorg voor kinderen verloopt anders. Iets meer dan de helft van de respondenten werkt volledig thuis; 14% werkt volledig buitenshuis en 16% combineert thuiswerken met buitenshuis werken.

Zowat 8 op de 10 gezinnen kan de kinderen thuis opvangen. Slechts 6% gebruikt professionele opvang. Vier op de tien van de ouders vindt de opvangsituatie van de kinderen heel goed, vijf op de tien vindt hem niet ideaal, maar doenbaar. Voor één op tien van de ouders is die opvangsituatie echt heel moeilijk.

LEES OOK > Resultaten enquête: zo beleven gezinnen de coronacrisis

Jonge kinderen

Terwijl thuis werken in gewone tijden de combinatie van werk en gezin kan verlichten, is dat vandaag vaak niet het geval. Wie thuis werkt en kinderen heeft moet ook zorgen voor die kinderen: spelen, eten geven, structuur bieden, begeleiden bij huiswerk, hen motiveren om uit bed te komen, troosten als ze het moeilijk hebben… Een heel andere realiteit dan thuis werken wanneer de kinderen naar de opvang of naar school zijn.

LEES OOK > Thuiswerken met baby peuter of kleuter: onze tips

Die combinatie van werk en gezin valt veel ouders op dit moment dan ook erg zwaar. Vooral veel ouders tussen 25 en 34 jaar zitten in een lastig parket. Bij de groep van 45 jaar en ouder loopt het een pak makkelijker. Dat komt wellicht niet zozeer door de leeftijd van de ouders, maar wel door de leeftijd van de kinderen.

Minder productief

Dat laat zich ook voelen in de productiviteit op het werk. Bijna de helft van de mensen voelt zich minder productief dan voor de coronacrisis. Ook op dit vlak speelt het leeftijdsverschil.

Meer dan de helft van de respondenten tussen 25 en 34 jaar oud zegt dat ze minder productief zijn, terwijl dat bij de 45-54 jarigen zakt tot één op de drie. Ze kunnen daarbij op weinig begrip rekenen van hun werkgever.

LEES OOK > Thuiswerken én zorg voor kinderen: ‘Dit houden we geen weken vol’

Amper één derde van de respondenten geeft aan dat zijn werkgever rekening houdt met de moeilijke situatie. Bovendien blijkt uit de enquête dat maar één op de vijf van respondenten de combinatie van thuiswerk en gezin met zijn leidinggevenden te kunnen bespreken.

Petitie voor speciaal verlof

Veel ouders voelen zich dus zwaar onder druk gezet, en ze vermoeden dat ook de kinderen daaronder lijden. Vier op de tien ouders voelen zich dan ook schuldig tegenover de kinderen.

De huidige combinatie van gezin en (thuis)werk weegt dus zwaar, en dit amper twee weken na de lockdownmaatregelen. De situatie zal er vandaag niet op verbeterd zijn.

Gezinsbond en Ligue des Familles vangen heel wat verontrustende signalen op van thuiswerkende ouders, en trekken aan de alarmbel. We lanceerden een petitie om zo snel mogelijk een speciaal verlofstelsel in te voeren voor thuiswerkende ouders van jonge kinderen en kinderen met een zorgbehoefte.

Op een week tijd tekenden meer dan 17.000 mensen de petitie. De regering ging nog niet op onze vraag in. Daarom blijven we druk uitoefenen.

Over de enquête

In totaal hebben 2355 mensen de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde respondent is vrouw (87%), hoger geschoold (80%) en heeft thuiswonende kinderen (88%). Ongeveer de helft van de gezinnen met kinderen heeft 2 kinderen, 20% heeft 1 kind, 24% heeft 3 kinderen en 7% heeft meer kinderen. In bijna alle gezinnen met thuiswonende kinderen zijn er nog grootouders in leven. De meerderheid van de respondenten werken als bediende (41%) of als ambtenaar (34%); 7% is zelfstandige en 4% is arbeider.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.

Gepubliceerd op: 10/04/2020, laatste update op: 20/05/2022

Tags: , ,