De Vivaldi-regering heeft de violen gestemd. Op het eerste zicht hebben ze een gezinsvriendelijk regeerakkoord bij elkaar geschreven. We zetten de maatregelen voor gezinnen voor je op een rijtje. Er is heel wat om naar uit te kijken!

Tijdelijke werkloosheid voor corona-opvang

Het corona-ouderschapsverlof verdwijnt, maar ouders van schoolgaande kinderen, kinderen in crèches en kinderen met een handicap in een voorziening komen wel in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wanneer hun kinderen wegens COVID-19 enkel thuis opgevangen kunnen worden.

‘Een hele zorg minder voor ouders die geconfronteerd worden met de plotse quarantaine van hun kinderen’, zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond, die hoopt dat ook pleegouders voortaan van dezelfde verlofrechten zullen kunnen genieten.

Geboorteverlof wordt dubbel zo lang

Meemoeders en vaders krijgen momenteel 10 dagen geboorteverlof, en dat is veel te weinig. De Gezinsbond dringt dan ook al jarenlang op een verlenging ervan. In de eerste weken na de geboorte moeten beide partners sterk aanwezig kunnen zijn en hun rol in de opvoeding kunnen opnemen.

De regering heeft dat begrepen: stapsgewijs wordt het geboorteverlof uitgebreid naar 20 dagen, en alle types werknemers – ook interims en tijdelijke contracten – moeten het recht hebben om het effectief op te nemen.

Twee maanden na het regeerakkoord is er ook zicht op de concrete timing: sinds 1 januari 2021 heb je recht op 15 dagen, en vanaf 2023 op 20 dagen.

Werk en gezin beter combineren

De regering wil sterk inzetten op werkbaar werk, met specifieke aandacht voor (alleenstaande) ouders.

Er komt fiscale ondersteuning om werk en gezin beter te combineren, en om voor oudere, inwonende familieleden te zorgen. Wat de ‘uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas’ in het regeerakkoord inhoudt, is niet echt duidelijk.

Voor de Gezinsbond komt het erop aan dat die sociaal rechtvaardig is, bijvoorbeeld als een belastingkrediet voor gezinnen wiens inkomen te laag is om in aanmerking te komen voor belastingvermindering.

Het regeerakkoord spreekt ook van meer welzijn op het werk, het beperken van woon-werkverplaatsingen, en het verankeren van telewerken en flexibele werkuren.

‘Het blijft wachten op de volledige tekst en de concrete uitwerking. The proof of the pudding is in the eating’ – Elke Valgaeren, Gezinsbond

Gendergelijkheid als speerpunt

Gendergelijkheid is een speerpunt van de regering-De Croo. Behalve de verdubbeling van het geboorteverlof neemt ze zich ook voor de verlofstelsels voor ouders te hervormen om ouders te stimuleren de opvang en zorg voor de kinderen evenwichtiger te verdelen.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen moet gedicht worden – al moeten de concrete maatregelen wel nog vorm krijgen.

Inclusieve samenleving

Iedereen alle kansen geven om te participeren aan de maatschappij: zo staat het in het regeerakkoord. Daartoe wil de regering onder meer de drempels – ook financieel – voor mensen met een handicap wegwerken.

Er komt ook een ambitieus Plan Armoedebestrijding, dat uitgaat van ‘1 huishouden = 1 armoedeplan’, en dat bijzondere aandacht besteedt aan kinderarmoede en eenoudergezinnen.

Gezondheidszorg is ook preventie

De regering wil werk maken van gelijke toegang tot de gezondheidszorg en van preventie. Met een stimulatie van controleonderzoeken; vervuiling en slechte voeding worden teruggedrongen.

Er moeten ook interfederale actieplannen komen rond drugs- en alcoholverslaving. Daarbij wordt specifiek ingezet op de impact van ernstige verslaving bij ouders op hun kinderen.

Er komt een groeipad voor de geestelijke gezondheidszorg. Die moet even toegankelijk en betaalbaar worden als de lichamelijke gezondheidszorg. De eerste prioriteit daarbij is dat psychologische zorg terugbetaald wordt. Ook voor chronisch zieken en jongdementie wil de regering het verschil maken.

Ketenaanpak voor intrafamilieaal geweld

In april, tijdens de lockdown, zijn de middelen voor de ketenaanpak van intrafamiliaal geweld al versterkt. Dat bleek hoognodig, want bij de hulplijnen kwamen er opmerkelijk veel meer meldingen binnen.

Het regeerakkoord bevestigt dat opnieuw: een versterking van de ketenaanpak voor kindermishandeling, intrafamiliaal geweld en seksueel geweld. De drempels voor slachtoffers om hulp te zoeken worden verlaagd, en er wordt ingezet op een betere opleiding van politie en eerstelijnshulpdiensten.

Als de regering haar ambities waarmaakt kunnen we binnen drie jaar voor gezinnen een positieve balans opmaken.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 02/10/2020, laatste update op: 07/01/2021

Tags: