Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand een of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 7: Digitalisering en financiële ondersteuning

Stem gezinDigitale en financiële ondersteuning zijn voor veel gezinnen belangrijk om mee te kunnen in de huidige samenleving. Gemeenten kunnen daarbij veel betekenen voor gezinnen.

1) Digitalisering, iedereen mee

De digitale evolutie gaat razendsnel en is onafwendbaar. Een goed uitgebouwde digitale dienstverlening kan binnen een gemeente een meerwaarde zijn voor de gezinnen die er wonen. Denk bijvoorbeeld aan aanvragen voor subsidies, officiële documenten, het doorgeven van een adreswijzigingen enzovoort, wat allemaal via de digitale weg geregeld kan worden.

LEES OOK: Niet iedereen is mee, 22 procent is hulpeloos in digitale samenleving

Maar een gemeente moet er ook voor zorgen dat haar dienstverlening toegankelijk is en blijft voor elk gezin. Ze moet niet alleen blijven voorzien in niet-digitale alternatieven, maar ook een actief beleid voeren om de digitale kloof te overbruggen bij wie nog niet mee is op de digitale snelweg.

Wat kan jouw gemeente doen?

  • Voor voldoende openbare computerruimtes zorgen. Zo kunnen gezinnen, onder begeleiding, hun digitale vaardigheden bijwerken.
  • De campagne ‘Bib voor iedereen’ ondersteunen. Bibliotheken zijn een belangrijke partner bij de inrichting van openbare computerruimtes.
  • Infomomenten rond e-government, de digitale dienstverlening van de overheid, organiseren.
  • Bij de openingsuren van gemeentelijke diensten ook rekening houden met werkende gezinnen.
  • In voldoende inclusieve communicatiemiddelen voorzien (op papier, telefonisch, aan een loket). Zo kunnen ook minder digitaal vaardige inwoners een beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening.

2) Te veel gezinnen kampen met financiële zorgen

Ook financiële zekerheid is voor een gezin uitermate belangrijk. Je moet als ouders in staat zijn om de rekeningen te betalen en kunnen voorzien in basisbehoeften als wonen, energie, vrije tijd en gezonde voeding.

Maar te veel gezinnen kampen met financiële zorgen: ze hebben een bescheiden inkomen, kijken aan tegen een hoge schuldenberg of leven in armoede. Kinderen die in armoede opgroeien, krijgen veel minder kansen.

LEES OOK: Baby’s voelen al effect van armoede bij de geboorte

De gemeente speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van financieel kwetsbare gezinnen. Tegelijk moet het lokaal bestuur oog hebben voor de noden van modale gezinnen die evengoed een extraatje kunnen gebruiken. Want voor iedereen geldt: ‘Koken kost geld.’

Wat kan jouw gemeente doen?

  • Gezinnen zowel digitaal als op papier informeren over gemeentelijke of andere premies.
  • Voor een toegankelijk infopunt zorgen dat gezinnen helpt met informatie over steun van de Vlaamse en federale overheid. Die informatie kan gaan over de kinderbijslag, de belastingen, het uitoefenen van niet-automatische toegekende sociale rechten en financiële zaken zoals budgetbegeleiding of -beheer.
  • Een gemeentelijke premie geven voor energiebesparende investeringen zoals dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboilers en zonnepanelen. Dat is meer dan ooit belangrijk nu de federale en gewestelijk steunmaatregelen binnen de personenbelastingen zijn weggevallen.
  • In budgetbegeleiding van gezinnen voorzien voordat ze kampen met financiële problemen of overmatige schuldenlast.
  • Voor een overzicht van premies en ondersteuning voor gezinnen zorgen.

Wat wil jij dat in jouw gemeente verandert? Laat ook jouw stem horen en bepaal mee wat er in jouw buurt moet gebeuren. Stem hier mee!

Prioriteiten van gezinnen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

> lees hier de andere artikels
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.

Meer weten over digitale en financiële ondersteuning?

Lees hier het volledige standpunt over digitalisering
Lees hier het volledige standpunt over financiële geletterdheid

 
Gepubliceerd op: 18/05/2018, laatste update op: 20/02/2019

Tags: , , , ,