Heel wat ouders met jonge kinderen staan tegenwoordig voor enorm moeilijke uitdagingen: thuiswerken in combinatie met de zorg voor hun kinderen. Hoe lang houden ze dit nog vol? Bij Elisabeth en Sien, beiden mama van 2 kindjes, staat het water hen aan de lippen.

‘Voorlopig krijg ik bijna niets gedaan’

Elisabeth, mama van 2 kinderen, maakt zich zorgen over de manier waarop ze op dit moment het huishouden moet organiseren in combinatie met het thuiswerken: ‘Mijn man werkt in de zorg en moet dus buitenshuis blijven werken. Ik werk van thuis uit.’

‘Wij hebben sinds de nieuwe richtlijnen geen recht op opvang, omdat ik kan thuiswerken. Ik moet dus rekenen op de goodwill van mijn werkgever, want voorlopig krijg ik bijna niets gedaan.’

‘We hebben een driejarige en een baby van 8 maanden. Die baby slaapt nog niet door, helaas. Voorlopig is mijn werkgever nog begripvol, maar zal dat zo blijven als de situatie nog wekenlang blijft aanhouden?’

‘Ik hoor in mijn omgeving genoeg andere ouders die niet kunnen rekenen op een sympathieke en flexibele werkgever. Hoe moeten zij dit bolwerken?’

‘Dit kan ik even volhouden, maar geen 5 weken’

Ook Sien, mama van 2 jonge kindjes, trekt aan de alarmbel: ‘Mijn partner en ik moeten nu elk een voltijdse job combineren met de zorg voor onze jonge kinderen, een peuter en een kleuter. En dat betekent dat ik nog aan het werken ben lang nadat ik de kinderen in bed heb gelegd.’

‘Werken als de kinderen slapen wil in mijn geval zeggen voor 7u en na 20.30u. Als je nog een paar uur in te halen hebt (we zorgen 50/50 voor de kinderen waardoor we wel 4 of 5 uur kunnen werken overdag), dan gaat dat dus af van slaap, of even rustig uitblazen en eens met je partner praten.’

‘Na het werk moet ik ook nog met mijn man de planning van de volgende dag bespreken. Dit kan ik wel even volhouden, maar 5 weken aan dit hels regime, ik krijg er warm en koud tegelijk van.’

‘Het water staat ons aan de lippen en de stress loopt soms hoog op. Mijn werkgever is gelukkig flexibel en ik kan op eender welk moment van de dag mijn werkuren uitvoeren, al vind ik dat een vergiftigd geschenk.’

‘Er is me al gesuggereerd om naar de huisdokter te bellen voor een ziektebriefje waardoor ik sociaal verlof kan opnemen om voor mijn kinderen te zorgen. Allemaal sympathiek, maar dit heeft zware gevolgen voor het verlof voor de rest van het jaar.’

Noodkreten van ’thuiswerkende’ ouders

De Gezinsbond kreeg de voorbije week al heel wat noodkreten van ’thuiswerkende’ ouders. Elke Valgaeren van de Gezinsbond: ‘We krijgen verontrustende signalen van ouders over de combinatie van thuiswerk met de zorg voor jonge kinderen. Zonder kunst- en vliegwerk is het haast onmogelijk om dezelfde productiviteit te behalen als op een normale werkdag zoals we die kenden vóór de coronacrisis.’

‘Sommige ouders korten hun nachtrust in, hebben geen tijd meer voor noodzakelijke huishoudelijke taken of enige vorm van ontspanning. Dit kunnen zij niet lang volhouden. De meeste werkgevers zijn vaak nog begripvol en flexibel, maar ouders voelen zich toch schuldig als ze niet aan alle verwachtingen kunnen beantwoorden’.

Vraag naar een speciaal verlofstelsel voor gezinnen met jonge kinderen

De Gezinsbond en de Ligue des Familles willen daarom een oplossing in de vorm van een tijdelijk (eventueel deeltijds) verlofstelsel voor ouders met kinderen onder de 12 jaar of kinderen met een bijzondere zorgbehoefte.

Dit verlofstelsel kan de vorm aannemen van een extra ouderschapsverlof of een specifieke ziekte- of invaliditeitsuitkering, voldoende vergoed, en met opbouw van vakantiedagen voor volgend jaar. Het stelsel moet er komen voor bedienden, arbeiders, ambtenaren én zelfstandigen.

‘Jonge ouders hebben immers hun bestaande verlof nodig voor opvang bij ziekte, sluiting crèche en schoolvakanties en hebben zelden recht op anciënniteitsdagen of rimpeldagen. Tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden is er nood aan extra mogelijkheden voor gezinnen’, besluit Elke.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 24/03/2020, laatste update op: 20/05/2022