Tien dagen flexibel op te nemen rouwverlof wanneer je je partner of kind verliest, in plaats van de huidige drie dagen én dat niet alleen voor werknemers en ambtenaren, maar ook voor zelfstandigen en pleegouders. Dat was al lang de vraag van de Gezinsbond, en komt er binnenkort aan. De Commissie Sociale zaken van het Parlement keurde een wetsvoorstel in die zin unaniem goed. Ook het voltallige Parlement moet dat wetsvoorstel nog goedkeuren, maar dat zal hopelijk snel gebeuren.

Ook voor zelfstandigen en pleegouders

Tot nu kunnen alleen werknemers en ambtenaren gebruik maken van het rouwverlof. De nieuwe regeling voorziet ook een verlofvorm voor zelfstandigen.

Nieuw is ook dat pleegouders gebruik zullen kunnen maken van het rouwverlof bij het overlijden van hun pleegkind. We zijn de indieners van dit wetsvoorstel dankbaar om deze elementen mee op te nemen.

Rouwverlof is nodig

Verdriet wordt niet geteld in dagen, pijn ook niet. Maar het is essentieel om tijd te kunnen nemen om te rouwen, om het leed te verzachten.

Wanneer een kind, een partner of een direct familielid overlijdt, voorziet de huidige regelgeving tot nu toe drie dagen rouwverlof. Maar dat is amper genoeg om alle praktische en administratieve zaken te regelen. Laat staan dat het nabestaanden de ruimte geeft om te rouwen en hun verlies te verwerken.

LEES OOK > Hilde Ingels voert afscheidsgesprekken en zorgt voor troost bij nabestaanden

Rouwen is geen ziekte

Veel mensen zijn na die drie dagen niet klaar om de draad weer op te pikken, en zorgen zelf voor extra tijd thuis. Ze nemen hun wettelijk verlof op, of gaan bij de dokter langs voor een ziektebriefje.

Maar rouwen is geen ziekte. Het is een natuurlijk antwoord op verlies. Bovendien zorgt het langsgaan bij de dokter voor extra beslommeringen: een afspraak maken, een vraag voor ziekteverlof motiveren, een consultatie kost geld, …

De nieuwe regeling voorziet in zeven dagen extra klein verlet, en valt dus niet ten koste van de ziekteverzekering. Dat geeft in ieder geval het juiste signaal: rouwen is geen ziekte.

Flexibel

Iedereen ervaart verlies en verdriet op zijn eigen manier. Sommigen hebben meteen na het overlijden tijd nodig om het evenwicht terug te vinden. Anderen gaan liever snel weer aan het werk, maar voelen na verloop van tijd de nood om een pauze in te lassen.

De nieuwe regeling voorziet dat de zeven extra dagen rouwverlof flexibel op te nemen zijn in het jaar na het overlijden van de partner of van het kind. Dat was onze vraag, en we zijn tevreden dat de indieners van het wetsvoorstel deze regeling hebben overgekomen. Zo kan iedereen de tijd nemen op de momenten waarop dat voor hen nodig is.

LEES OOK > Gedichtenkrans wil nabestaanden een persoonlijk gedicht aanbieden

In de toekomst

Met deze uitbreiding is de belangrijkste stap gezet in de verbetering van het rouwverlof.

We blijven echter ook een verlenging vragen bij het overlijden van een schoonouder, schoongrootouders, schoonbroer of schoonzus. In deze gevallen vragen we een uitbreiding naar minimum 2 dagen omstandigheidskrediet en 3 dagen omstandigheidsverlof.

LEES OOK > Boeken om kinderen te leren omgaan met de dood

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 27/05/2021, laatste update op: 09/07/2021

Tags: , ,