In ons land bestaan verschillende verlofsystemen die helpen om de combinatie tussen werk en gezin houdbaar te maken. Sommige van deze stelsels zijn structureel of over een lange periode. Andere zijn bedoeld om crisismomenten op te vangen. Sociaal verlof is er daar één van.

Wat is sociaal verlof?

Sociaal verlof is een onbetaald verlof dat je kan opnemen om dwingende redenen. Het verlof wordt om die reden soms ook ‘dwingend verlof’ genoemd. Je kan met andere woorden ‘gewettigd afwezig’ zijn op het werk, zonder verlofdagen in te zetten. Dit kan natuurlijk niet zomaar: sociaal verlof is er om onvoorziene en ongeplande omstandigheden op te vangen.

Wanneer kan je sociaal verlof opnemen?

Sociaal verlof is er enkel voor dwingende (dus niet-voorziene en niet-geplande) omstandigheden, zoals:

• ziekte, ongeval of plotse ziekenhuisopname van je partner, (schoon)kind of (schoon)ouders, zelfs als ze niet onder hetzelfde dak wonen. Om sociaal verlof te krijgen voor een andere persoon, familie of geen familie, is wel vereist dat die persoon bij je inwoont.

> Sociaal verlof bij een geplande operatie mag niet. Lees hier waarom.

• zware materiële schade zoals bijvoorbeeld na een brand, storm of overstroming.
• je in persoon moet verschijnen in een rechtszitting wanneer men partij is in de zaak

De Gezinsbond vraagt dat de voorwaarden voor het sociaal verlof worden uitgebreid naar ‘opvang voor zieke kleinkinderen’.

> Waarom sociaal verlof ook moet gelden voor opvang zieke kleinkinderen, lees je hier

Word je tijdens sociaal verlof betaald?

In principe is sociaal verlof onbetaald. Je ontvangt voor die dagen dus geen loon. Sommige werkgevers voorzien toch loon voor een aantal dagen sociaal verlof.

Hoe vraag je sociaal verlof aan?

Je moet de werkgever zo snel mogelijk (en indien mogelijk op voorhand) verwittigen. De werkgever mag vragen om de dwingende redenen te bewijzen.

Hoe lang kan je sociaal verlof nemen?

Maximaal 10 dagen per jaar.

 

De Gezinsbond ijvert elke dag voor de rechten van alle gezinnen. Sociaal verlof is maar een van de systemen die de Gezinsbond uitgebreid wil zien. Ook over het geboorteverlof en het ouderschapsverlof werden voorstellen gedaan.
We kunnen dit niet zonder jou! Word lid en steun onze werking. Bovendien geniet je van talloze ledenvoordelen én krijg je gratis ons Bondsblad in de bus.

Lees hier: ‘Gezinsbond vraagt ouderschapsverlof naar Scandinavisch model’

Lees hier: Petitie: 20 dagen geboorteverlof voor vaders en meemoeders, ook als ze zelfstandig zijn

Tags: , ,