In ons land bestaan verschillende verlofsystemen die helpen om de combinatie tussen werk en gezin houdbaar te maken. Sommige van deze stelsels zijn structureel of over een lange periode. Andere zijn bedoeld om crisismomenten op te vangen. Sociaal verlof is er daar één van.

Sociaal verlof is een van de verlofsystemen die in ons land kunnen gebruikt worden om de combinatie werk en zorg haalbaar te houden.

Wat is sociaal verlof?

Sociaal verlof is een onbetaald verlof dat je kan opnemen om dwingende redenen. Het verlof wordt ook familiaal verlof, omstandigheidsverlof of verlof om dwingende redenen genoemd.

Je kan met andere woorden ‘gewettigd afwezig’ zijn op het werk, zonder verlofdagen in te zetten.

LEES OOK > Omstandigheidsverlof bij een geplande operatie mag niet.

Wanneer kan je het opnemen?

Dit kan natuurlijk niet zomaar: het verlof is er om onvoorziene en ongeplande omstandigheden op te vangen.

• ziekte, ongeval of plotse ziekenhuisopname van je partner, (schoon)kind of (schoon)ouders, zelfs als ze niet onder hetzelfde dak wonen. Om sociaal verlof te krijgen voor een andere persoon, familie of geen familie, is wel vereist dat die persoon bij je inwoont.

• zware materiële schade zoals bijvoorbeeld na een brand, storm of overstroming.

• je in persoon moet verschijnen in een rechtszitting wanneer men partij is in de zaak

LEES OOK > Waarom familiaal verlof ook moet gelden voor opvang zieke kleinkinderen

Word je tijdens sociaal verlof betaald?

In principe is dit verlof onbetaald. Je ontvangt voor die dagen dus geen loon. Sommige werkgevers voorzien toch loon voor een aantal dagen sociaal verlof.

Hoe vraag je dit verlof aan?

Je moet de werkgever zo snel mogelijk (en indien mogelijk op voorhand) verwittigen. De werkgever mag vragen om de dwingende redenen te bewijzen.

Hoe lang kan je het opnemen?

Het familiaal verlof kan je maximaal 10 dagen per jaar opnemen.

De Gezinsbond ijvert elke dag voor de rechten van alle gezinnen. Sociaal verlof is maar een van de systemen die de Gezinsbond uitgebreid wil zien. Ook over het geboorteverlof en het ouderschapsverlof werden voorstellen gedaan. We kunnen dit niet zonder jou! Word lid en steun onze werking. Bovendien geniet je van talloze ledenvoordelen én krijg je gratis ons Bondsblad in de bus.

Gepubliceerd op: 21/10/2018, laatste update op: 07/07/2020

Tags: ,