Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat vlakken ondersteunen: een gezonde leefomgeving creëren, zorgen voor veilig verkeer, het sociaal leven ondersteunen ... Om te weten wat gezinnen zelf het belangrijkste vinden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, stelde de Gezinsbond de bevraging 'Stem Gezin' op. Bijna 10.000 ouders en grootouders vulden de bevraging in.

Wat ouders precies belangrijk vinden in een gezinsvriendelijke gemeente? Wel, dit:

  • Mobiliteit

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn een grote bezorgdheid voor ouders. 60% vindt dat kinderen zich vandaag niet veilig met de fiets of te voet kunnen verplaatsen.

Ouders willen uiteraard dat hun kinderen zich wél veilig kunnen verplaatsen. 77% gaat dan ook akkoord dat de auto soms plaats moet ruimen voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Ze deden daar zelf ook enkele voorstellen rond. Die lees je hier.

  • Sociaal contact

Ouders hebben nood aan sociaal contact. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen door ontmoetingskansen te creëren. 15% van de bevraagde ouders deed dan ook voorstellen aan de gemeente die verschillende gezinnen kunnen samenbrengen.

Zo vragen ze voor een goede (en groene) inrichting van straten en pleintjes, die het verenigingsleven ondersteunt en die kansen geeft om andere mama’s en papa’s te ontmoeten.

  • Opvang & vrije tijd

Ook kinderopvang is een belangrijk thema voor veel gezinnen en iets waar de gemeenten zeker nog werk van kunnen maken. Een derde van de ouders van baby’s en peuters geeft aan dat er niet genoeg opvangplaatsen zijn voor hun kinderen. Ook bij ouders van kinderen die al naar school gaan, is opvang een probleem. 30 procent vindt dat er niet voldoende activiteiten zijn in de vakantieperiodes.

De meerderheid van de ouders vindt wel dat er voldoende voor- en naschoolse opvang is. Tegelijk steunen ze ook het idee van brede scholen, waarbij scholen samenwerken met verenigingen om ook na de schooluren de vrije tijd van de kinderen zinvol in te vullen.

  • Gezonde leefomgeving

Gezonde lucht is, niet verwonderlijk, ook één van de prioriteiten van ouders. Ruim 80 procent vindt dat een gemeente goede luchtkwaliteit moet garanderen op plaatsen waar veel kinderen komen. Bovendien moeten gemeenten ook zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld zelf energie te besparen of gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Prioriteiten in mijn gemeente

Benieuwd naar wat in jouw gemeente naar voor kwam als prioriteiten? Bekijk dat via deze interactieve kaart.

En de grootouders?

Ook heel wat grootouders vulden de bevraging in. Net als jonge gezinnen, is voor hen verkeersveiligheid een prioriteit. Daarnaast vragen ze meer aandacht voor de zorgvoorziening in gemeenten en het ouderenbeleid.

Prioriteiten van gezinnen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

> lees hier de andere artikels
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.
Gepubliceerd op: 26/09/2018, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , ,