Katleen Hoogmartens staat als coördinator in de kinderoppasdienst-fusie Peer ten dienste van gezinnen met jonge kinderen. Ze is zo goed als haar hele leven vrijwilliger: van misdienaar over Chiroleidster en leesmoeder op school tot bij de Gezinsbond. Vrijwilligerswerk verrijkt haar als mens. Het heerlijke gevoel van verbondenheid tussen vrijwilligers geeft haar energie en kracht.

Afdeling Grote-Brogel is als kerkdorp van Peer een kleine dorpsafdeling met zo’n 120 leden. Katleen kwam enkele jaren geleden bij de Gezinsbond na een bezoekje van de afdelingsvoorzitster.

Digitalisering

‘Haar enthousiasme en haar engagement werkten aanstekelijk. Bovendien wist ik als trouw lid maar al te goed dat ze leuke activiteiten organiseerden voor het hele gezin. Ik heb niet getwijfeld en werd met open armen ontvangen.

De digitalisering maakte het voor de toenmalige coördinator steeds moeilijker haalbaar. Hoewel ze zich jarenlang over de babysitters ontfermde, gaf ze nu de fakkel door. Voor mij was het onbekend terrein maar sneller dan verwacht was ik mee met de nieuwe webtoepassing.

Op het gewestelijk overleg leerde ik andere coördinatoren kennen en konden we ervaringen uitwisselen. Daar voelde ik echt de verbondenheid en de sterkte van de kinderoppasdienst binnen de Gezinsbond. Het gaf me inspiratie om onze eigen KOD verder uit te bouwen en bekend te maken.’

Nieuwe afdeling

‘Ik stuurde een mailtje naar al onze gezinnen om me voor te stellen als de nieuwe kinderoppascoördinator en organiseerde een kennismakingsbrunch voor de actieve babysitters. Ik was vertrokken.

Al snel merkten we dat er ook aanvragen kwamen van buiten onze afdeling. Gezinnen van Peer en enkele andere dorpen konden helaas niet terecht in hun eigen afdeling.

Onder impuls van Hilde, onze educatieve medewerker, voelden we met enkele coördinatoren de noodzaak om een KOD voor groot-Peer op te richten. De KOD Fusie Peer was een feit.

Ik ben de algemeen coördinator maar wordt ondersteund door twee anderen. We verdelen de kennismakingsgesprekken met kandidaat-oppassers en nieuwe gezinnen volgens regio en hebben geregeld overleg. Zo loopt de opvolging en de samenwerking vlot!

We zijn trots op dit unieke samenwerkingsverband, onze babysitters en het engagement dat ze aangaan.’

LEES OOK > Schuilt er een vrijwilliger in jou?

Verrijking

‘Corona heeft onze afdeling een tijdje stilgelegd. Doordat we elkaar niet konden ontmoeten, kwamen we er ook niet toe om te brainstormen. Ons enthousiasme kreeg een knauw.

Toch lieten wij onze leden niet los: een verrassingsbezoekje met een bloemetje op Moederdag en een leuk gezelschapsspel als Sintcadeau. De gezinnen waren erg blij met deze kleine attenties. En ook dat geeft je als vrijwilliger moed én energie om verder te doen.

De enthousiaste reactie van een jonge moeder die voor het eerst haar kindjes aan een van onze oppassers toevertrouwde. Een jonge babysitter zien groeien in haar rol… Of kindjes zien schateren tijdens het spel met onze oppassers… Dat geeft zo’n warm gevoel. Ik krijg daar energie van.

Vrijwilligerswerk verrijkt je als mens. Mijn omgeving weet dat ik daarvan gelukkig word en steunt mij ook volledig. Ik vind het ook belangrijk dat onze kinderen het genot leren kennen om je onbezoldigd in te zetten voor anderen. Een ander een plezier doen, geeft jezelf dubbel plezier.’

Dit portret verscheen eerder in BraVo!, Brieven aan vrijwilligers van de Gezinsbond. Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 25/02/2021

Tags: , ,