Heel wat gezinnen nemen de zorg op voor een partner, een kind of een ouder die extra zorg en ondersteuning nodig heeft omwille van een beperking, chronische ziekte, psychiatrische aandoening of door ouderdom. Familieleden doen dat uit liefde, en vaak omdat ze wachten op gespecialiseerde hulp of omdat die zorg ontbreekt. Iemand die je graag ziet, laat je niet in de steek. Toch hoort mantelzorg een vrijwillige en positieve keuze te zijn en geen gedwongen ‘alternatief’ bij gebrek professionele zorg. Mantelzorg dient ook niet om de kosten voor ondersteuning af te schuiven op het zorgend gezin.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht, maakte de Gezinsbond een lijstje van maatregelen voor mantelzorgers . Maatregelen die de Vlaamse overheid kan nemen om mantelzorgers te ondersteunen. Daarom moeten in de eerste plaats de wachtlijsten in de zorg verdwijnen. Laat gezinnen zelf kiezen welke hulp ze zelf willen en kunnen geven en welke zorg ze uit handen geven.

Dat is momenteel niet mogelijk: diensten kunnen onvoldoende op maat werken en wachtlijsten dwingen mensen de zorg zelf op te nemen. En niet weinig zorg: gemiddeld 20 uur mantelzorg per week, goed voor een economische ‘waarde’ van 11,38 miljard euro. Opvallend: de grens waarbij mantelzorgers overbelast dreigen te geraken, ligt op 10 uur mantelzorg per week.

Maatregelen voor mantelzorgers

Wat vragen wij als Gezinsbond aan de overheid?

1) Wachtlijsten in de zorg wegwerken. Zo vermindert de druk op de omgeving om mantelzorg op te nemen.
2) Financiële steun, zoals een mantelzorgpremie aan de mantelzorger zelf uit te betalen.
3) Een degelijke pensioenopbouw tijdens de periodes van mantelzorg. Dat kan door een gelijkstelling van het pensioen, een pensioenbonus of een garantie op een minimumpensioen.
4) Voldoende verlof zodat het recht op gezins-, opvoedings- en zorgtijd gerespecteerd wordt. Zo’n thematisch verlof zou minstens evenveel vergoed moeten worden als het minimumloon. Daarnaast moet ook niet-vergoede onderbreking mogelijk zijn zonder dat de band met de arbeidsmarkt verloren gaat.
5) Een toereikende, kwalitatieve én betaalbare zorg in alle takken van de zorg.
6) Respijtzorg en flexibele professionele thuiszorg , complementair aan de mantelzorg. Nacht-, crisis- en occasionele opvang moeten op ruime schaal mogelijk zijn.
7) Voldoende (bijkomende) middelen in de Persoonsvolgende Financiering. Iedere persoon met een zorgnood moet die ondersteuning of zorg kunnen organiseren die het best bij zijn gezin past.
8) Een persoonsvolgend budget (PVB) dat hoog genoeg is om alle zorgnoden in te vullen. Deze budgetten moeten binnen een redelijke termijn worden toegekend.
9) Een persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. In afwachting daarvan kunnen gezinnen een dienst of plaats in een instelling omzetten naar een PVB in cash.
10) Garantie op zorg en ondersteuning bij de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid. Binnen een redelijke termijn moet er een automatische doorstroming geregeld worden.

Ook #genoeggewacht

Wat wachtlijsten in de zorg teweegbrengen, getuigt ook Hilde in dit interview. Zij heeft #genoeggewacht, en vele duizenden gezinnen met haar. Al tienduizend mensen tekenden onze petitie. Teken je mee?

lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

 

stel een vraag aan politiciStel zelf een vraag!  

Op dinsdag 14 mei organiseert de Gezinsbond samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een kopstukkendebat met vertegenwoordigers van alle Vlaamse partijen. Hoe willen zij een meer kind- en gezinsvriendelijke samenleving realiseren? Wat gaan zij voor mantelzorgers doen?
Schrijf je in voor het debat via www.gezinsbond.be/stemgezin19 en bezorg ons je vraag voor de politici.
Gepubliceerd op: 26/03/2019, laatste update op: 25/04/2019

Tags: ,