In heel wat gezinnen wordt gezorgd voor een partner, een kind of een ouder die extra zorg en ondersteuning nodig heeft omwille van een beperking, chronische ziekte, psychische aandoening of ouderdom. Familieleden doen dat uit liefde, en vaak aanvullend op of in afwachting van professionele hulp. Professionele zorg en ondersteuning die dikwijls heel lang op zich laat wachten. Maar iemand die je graag ziet, laat je niet in de steek. Concrete maatregelen voor mantelzorgers dringen zich op.

Positieve keuze voor mantelzorg

Zorgende gezinnen en mantelzorgers zijn een essentiële schakel in de zorg en maken dat heel wat personen met een beperking of zorgbehoefte gewoon thuis kunnen blijven wonen in het gezin. Mantelzorgers nemen gemiddeld 20 uur mantelzorg per week op, goed voor een economische ‘waarde’ van 11,38 miljard euro.

Opvallend: de grens waarbij mantelzorgers overbelast dreigen te geraken, ligt op 10 uur mantelzorg per week. Zorgende gezinnen en mantelzorgers ondersteunen betekent dat duurdere professionele zorg vaak kan worden uitgesteld of vermeden. Het is dus in het belang van de overheid om mantelzorgers te erkennen en te ondersteunen in hun rol.

Toch hoort mantelzorg altijd een vrijwillige en positieve keuze te zijn en geen gedwongen ‘alternatief’ bij gebrek aan professionele zorg. Indien nodig en gewenst moet een mantelzorger, al dan niet tijdelijk, de zorg uit handen kunnen geven. Om dit mogelijk te maken moet er zorggarantie zijn en moeten wachtlijsten voor zorg en ondersteuning verdwijnen.

LEES OOK > Hilde getuigt over wachtlijsten in de zorg: ‘Kwaad word ik ervan’

Maatregelen voor mantelzorgers

De verschillende overheden in ons land kunnen en moeten samen maatregelen treffen om mantelzorgers van alle leeftijden te ondersteunen.

Wat vragen wij als Gezinsbond aan de overheid?

Zorggarantie – Geen wachtlijsten voor zorg!

Pas wanneer er binnen een redelijke termijn voldoende professionele zorg beschikbaar is, vermindert de druk op de omgeving om mantelzorg op te nemen. Een voldoende ruim aanbod aan zorg en ondersteuning voor de persoon met zorgbehoefte, maakt dat de mantelzorger en het zorgend gezin zelf bepalen welke hulp ze zelf willen en kunnen geven. En ook welke zorg ze indien nodig en gewenst met een gerust hart (tijdelijk) uit handen geven.

Erken mantelzorg als officiële zorgvorm

Hiermee plaats je het op dezelfde hoogte als professionele zorg en druk je waardering uit voor de mantelzorger. Je creëert de mogelijkheid om zorgende gezinnen en mantelzorgers te registreren en hun individuele ondersteuningsnoden aan bod te laten komen.

Statuut mantelzorger

Maak werk van een verdere invulling van het statuut van de mantelzorger met invoering van pensioengelijkstelling, een pensioenbonus of een garantie op een minimumpensioen.

Financiële hulp

Bied mantelzorgers financiële ondersteuning, betaal hen rechtstreeks een premie uit.

Uitbreiding verlofmogelijkheden

Zet in op voldoende vergoede en flexibele verlofmogelijkheden die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor leefloners en werklozen.

Ondersteuning voor het gezin

Voorzie voor elk zorgend gezin en elk gezinslid een gevarieerd aanbod aan ondersteuning. We denken aan gezinstherapie, psychologische begeleiding van individuele gezinsleden, mogelijkheid tot lotgenotencontact, vakantiemogelijkheden met het gezin, praktische hulp bij verplaatsingen, …

Respijtzorg en flexibele professionele thuiszorg

En dat complementair aan de mantelzorg. Nacht-, crisis- en occasionele opvang moeten op ruime schaal mogelijk zijn.

Jonge mantelzorgers ondersteunen

Geef jonge mantelzorgers die nog studeren (inclusief de minderjarigen) alle toekomstkansen door hen ondersteuning te bieden bij hun schoolloopbaan in de vorm van o.a. studiebegeleiding.

Het volledige standpunt van de Gezinsbond rond mantelzorg kan je hier nalezen.

Ken jij een mantelzorger? Stuur een kaartje en laat weten hoe jij hun zorg wat lichter kan maken. Je vindt de kaartjes op dementie.be

Nog meer lezen over mantelzorg? In ons dossier over mantelzorg vind je getuigenissen en informatieve artikels.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier

Gepubliceerd op: 26/03/2019, laatste update op: 23/06/2022

Tags: ,