Ons land heeft niet de beste reputatie als het op schone lucht aankomt. Onze kinderen zijn daar het eerste slachtoffer van want hun gezondheid wordt extra beïnvloed door vuile lucht. Om dit probleem aan te kaarten wil Greenpeace samen met onder andere de Gezinsbond dit najaar de luchtkwaliteit meten aan minstens 250 basisscholen in het hele land.

De reden voor dit project is simpelweg uit bezorgdheid voor de gezondheidseffecten van de luchtvervuiling. Ook op school, waar onze kinderen het meest van hun tijd doorbrengen. Kunnen ze er wel gezond ademhalen?

Risico voor de gezondheid

In België overlijden nu al bijna 12.000 mensen vroegtijdig door de slechte luchtkwaliteit. Kinderen zijn extra gevoelig voor de impact van luchtvervuiling op hun gezondheid. Zo ontwikkelen ze vaker allergieën, astma, verhoogde bloeddruk, hormoonontregeling, leukemie, ongunstige ontwikkeling van de longen, obesitas en infecties van de luchtwegen.

Verschillende studies toonden ook dat vuile lucht inademen de ontwikkeling van het zenuwstelsel bij jonge kinderen negatief beïnvloedt. Ook concentratieproblemen en autisme worden aan luchtvervuiling gelinkt.

Rol van het verkeer

De uitlaatgassen van ons verkeer en in het bijzonder de vele dieselauto’s op onze wegen zijn één van de voornaamste oorzaken van die slechte luchtkwaliteit. Aangezien vele scholen aan verkeersaders liggen, wordt het tijd om te meten hoé het met de luchtvervuiling op scholen is gesteld. Kunnen onze kinderen op school gezond ademhalen?

Kunnen onze kinderen gezond ademhalen op school?

Jouw hulp nodig!

Deze grootschalige meting wordt een primeur. Maar daarbij hebben Greenpeace en de Gezinsbond jouw hulp nodig.

Ben je leerkracht, directielid of (groot-)ouder en wil je meer informatie over de luchtkwaliteit op en rond de school? Schrijf je school dan in via de website mijnluchtmijnschool.be.

Minstens 250 scholen zullen geselecteerd worden waarbij zoveel mogelijk zal gezorgd worden voor een geografische spreiding en variatie in ligging en verkeersintensiteit. Scholen die eventueel niet geselecteerd worden, krijgen een lessenpakket en tips om de luchtkwaliteit op school te verbeteren.

Wat moet er gebeuren?

Wie wel geselecteerd wordt, zal gevraagd worden om zelf minimaal 100 euro in te zamelen voor het onderzoek via een fondsenwervingspagina door Greenpeace zelf aangeleverd. Stap drie is de effectieve meting (tussen 14/11 en 12/12) van de concentratie van stikstofoxide (NO2) in de omgevingslucht via meetbuisjes.

Stikstofdioxide is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging veroorzaakt door het verkeer en dieseluitstoot in het bijzonder. Er wordt een meetpakket opgestuurd, samen met een toolkit, die uitlegt hoe de meetbuisjes geïnstalleerd moeten worden.

Na een maand worden de buisjes verwijderd. Greenpeace bezorgt ze aan het laboratorium en begin 2018 worden de resultaten geanalyseerd. Dit eindrapport zal de individuele resultaten van de scholen niet in detail zal vermelden. Het zal een volledig beeld geven van de staat van de luchtkwaliteit, de oorzaken, de gevolgen en de mogelijke oplossingen maar zal dus niet inzoomen op specifieke scholen. Elke deelnemende school krijgt wél in detail de resultaten toegestuurd.

Luchtvervuiling op de politieke agenda

Op die manier hoopt Greenpeace het probleem van de luchtvervuiling voor de kiescampagnes in 2018 onder de aandacht brengen want een gezonde leefomgeving voor kinderen is een noodzaak. Ook voor de Gezinsbond. Wij pleiten voor een kindnorm voor luchtvervuiling. Want minder is niet voldoende.

Meet je mee? Surf naar mijnluchtmijnschool.be en schrijf je in!

Volg de laatste updates via Facebook en/of Twitter.

Gepubliceerd op: 12/09/2017, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , ,