In aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019 legden we alle partijen enkele vragen rond prangende gezinskwesties voor. Hoe staan ze tegenover een uitbreiding van moederschapsrust en geboorteverlof? Wat gaan ze doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zullen de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt? Welke voorstellen hebben ze om ons onderwijs inclusiever te maken?

In dit artikel: wat de partijen zeggen over moederschapsrust en geboorteverlof. De Gezinsbond vraagt 20 dagen geboorteverlof voor vaders en meemoeders ongeacht hun sociaal statuut. Ook de moederschapsrust zou uitgebreid moeten worden.

Wij vroegen aan 7 partijen:

Verdedigt uw partij ons voorstel om de moederschapsrust én het geboorteverlof voor vaders en meemoeders uit te breiden, en dit ongeacht het beroepsstatuut?”

Dit hadden de partijen te zeggen over ouderschapsverlof, moederschapsrust en geboorteverlof:

 

 1. CD&V

“Ja, CD&V pleit ervoor om de tien dagen vaderschap- en meeouderverlof verplicht te maken en uit te breiden met 5 vrij te nemen dagen.

Voor zelfstandigen wil CD&V een recht op tien dagen vrij te nemen geboorteverlof.

Op die manier willen we van bij de geboorte het gezin versterken met aandacht voor de beide ouders.

Ook voor wat betreft de verdere levensloop wil CD&V met de uitbreiding van het ouderschapsverlof voor kinderen tot 18 jaar, 1/10de ouderschapsverlof, grootouderverlof, ouderschapsverlof voor pleegouders … zorgen voor meer levenskwaliteit binnen de gezinnen.”

 

2. Groen

“Ja. Groen maakt de combinatie arbeid-gezin gemakkelijker voor iedereen.

Het vaderschapsverlof voor werknemers breiden we uit van tien naar vijftien verplicht op te nemen dagen.

We stimuleren meer mannen om het ouderschapsverlof op te nemen. Wanneer twee partners of ex-partners in co-ouderschap elk het ouderschapsverlof van vier maanden opnemen, krijgen ze samen drie maanden extra. Een alleenstaande ouder zonder co-ouderschap krijgt een bijkomend ouderschapsverlof van 7 maanden. Voor elk kind komt tegenover elke maand ouderschapsverlof een uitkering aan het huidige niveau te staan.

Omdat ieder kind recht heeft op evenveel aandacht en tijd van zijn ouders willen we deze verlofsystemen uitwerken  voor àlle ouders: zelfstandigen of werknemers, pleeg-, adoptie- en meeouders (holebi’s).”

 

3. N-VA

“Ouders verdienen de nodige tijd om bij hun kinderen te zijn. Het Belgische systeem van diverse verlofstelsels die dan ook nog eens verschillen naargelang het socio-professioneel statuut, wekt de indruk dat deze niet volstaan. Echter, méér verlof is niet het antwoord. Wel moeten we de drempels (bv. uitkering, complexiteit, voorwaarden…) onderzoeken en kijken hoe we deze kunnen wegwerken.”

 

4. Open vld

“De huidige verlofregelingen duwen moeders in de rol van zorgende ouder en vaders in de rol van werkende ouder. Ook vaders hebben recht om hun rol als ouder van bij het begin op te nemen. We steunen daarom de vraag naar een uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meemoeders.

Het ouderschapsverlof is vandaag al vrij uitgebreid, maar de uitkeringen zijn aan de lage kant. We willen het mogelijk maken dat ouders gedurende een kortere periode meer verlof kunnen opnemen aan een hogere uitkering. Zo kunnen we mensen meer mogelijkheden bieden om langer thuis te blijven na de geboorte van hun kindje.”

 

5. PVDA

“Wij willen geboorteverlof voor vaders en meemoeders uitbreiden tot 15 weken om de zorgtaken voor de kinderen vanaf de geboorte beter te verdelen en om hen toe te laten een band met hun kinderen op te bouwen. Automatisch en voor 100% betaald door de werkgever.

Wij voeren actie tegen werkgevers die vaders en meemoeders onder druk zetten af te zien van dat geboorteverlof. Op die manier dragen we ertoe bij de discriminatie die samenhangt met het moederschap, op het vlak van carrière, weg te werken.”

 

6. sp.a

“Tijd voor je gezin, zeker in de prille levensjaren van de kinderen, is cruciaal. We zorgen voor een betere moederschapsbescherming door het moederschapsverlof uit te breiden van 15 naar 20 weken en de vergoeding op te trekken tot het loon zodat geen moeder inkomen verliest.

Afwezigheden tijdens de 6 weken voor de bevalling mogen niet beschouwd worden als prenatale moederschapsrust.

Het vaderschaps/geboorteverlof wordt verplicht en stapsgewijs uitgebreid van 10 naar 20 dagen, zonder inkomensverlies.

De uitkering voor ouderschapsverlof wordt tijdens de eerste twee maanden verhoogd. Zo wordt je financieel niet afgestraft voor de tijd met je gezin. Dit alles ongeacht het beroepsstatuut.”

 

7. Vlaams Belang

“Het Vlaams Belang ziet het gezin als een ijkpunt en wil dat ook waarderen. Het gezin – wat veel ruimer geïnterpreteerd dient te worden dan het klassieke gezin uit de 20e eeuw – is de opvoedende kring bij uitstek in de samenleving.  Een goede opvoeding is immers een prima misdaadpreventie. Wat betreft moederschapsrust en geboorteverlof kunnen de Scandinavische landen ons baken zijn. Om de binding tussen ouder en kind te versterken vlak na de geboorte wil Vlaams Belang het ouderschapsverlof verdubbelen tijdens de eerste twee levensjaren.”

 

*Dit is wat de Gezinsbond vraagt voor een betere combinatie van werk, gezin & zorg

 

Wat zeggen de partijen over…

– het verbeteren van de luchtkwaliteit?
– het wegwerken van de wachtlijsten?
– het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang?
– de terugbetaling van psychologische hulp?
– het inclusiever maken van ons onderwijs en het M-decreet?
– de prioriteiten voor gezinnen?

Lees de antwoorden op de 20 vragen die de Gezinsbond aan de politieke partijen stelde op deze pagina.

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

Gepubliceerd op: 29/04/2019, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , , ,